Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

family and friends 3

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vong A Sau
Ngày gửi: 20h:08' 15-08-2012
Dung lượng: 9.9 KB
Số lượt tải: 1479
Số lượt thích: 0 người

Period 1 STARTER. HELLO! (Lesson 1)
week 1I.Objective:
* By the end of the lesson, Ss will be able to:
- Give and respond to greetings and introductions,
- Speaking skills
II. Language content:
1. Vocabulary: class Book characters, greetings
2. Structure: What’s your name?
My name is Pete
III. Method of teaching
Focus: Listening – Speaking
IV. Teaching aid.
- CD tracks 1-3, story poster Starter Unit
- Hello flashcards 1-4
V. Procedure
Teacher`s activities
Students` activities

1. Introduction
Say hello and introduce name

- Say Hello to Ss and elicit Hello in response.
- Ask every child to say Hello to the other children. Say My name’s…Ask a child, What’s your name?
- Encourage children to ask each other’s names
- Show the flashcards and say the names of the characters.
- Show a flashcard, ask two groups to ask and answer- Say “Hello”
1. Hello

- Pair work

- Repeat

- Two groups:
Group 1: What’s your name?
Group 2: My name is ……

2. Development
Listen and practice

* Recording 1:
- Ask Ss to point to the characters and say the names.
- Play the first part of the recording and model pointing to the pictures
- Play again and give the flashcards to four children.
* Recording 2:


- Give each group a character’s name and ask them to stand up when they hear their name.
* Recording 3:
Use the Starter Poster and point to the characters and ask, Who’s this?
- Play the recording and point to the pictures.
- Play it again and ask children to point to the pictures


- Say the names
2. What’s your name?
My name’s ……..
- Listen and do the same

- Stand up when they hear their character’s name.

- Listen and chant along – then do again without recording.
- Four groups

- Follow the words as they listen in their Class Books.


3. Consolidation
Tell the name

- Ask Ss: What’s your name?
- Remark
- Tell their name

 4 Homework:
* Old lesson: say hello, tell tne name, exercise 1,2 (page 4)
* Prepare: What’s your name? – My name is ……

* Supplemental ideas:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*********************************************************************


Period 2 STARTER. HELLO! (Lesson 2)
week 1


I.Objective:
* By the end of the lesson, Ss will be able to:
- Give and respond to greetings and introductions,
- Speaking skills
II. Language content:
1. Vocabulary: class Book characters, greetings
2. Structure: What’s your name?
Who’s this?
III. Method of teaching
Focus: Listening – Speaking
IV. Teaching aid.
- CD tracks 1-3, story poster Starter Unit
- Hello flashcards 1-4
V. Procedure
Teacher`s activities
Students` activities

1. Introduction
Greeting and repeat the story

- Encourage Ss to greet each other
- Show the flashcards again and elicit the names of the characters.
- Show the story poster again and ask Ss to repeat the story.
- Play recording 3 again
- Get Ss to do the actions as they say the story.

- Say hello to their friends
- Say the names- Listen and repeat
- Do the action

2. Development
Ask and answer the name

- Show children opening the Class Book to page 5.
Say Look at the pictures, indicating the pictures of the boys.
- Read and model the dialogue,
- Pause for children to repeat.
Read the dialogue with one of the stronger students
- Put Ss in pairs to practice it themselves.


- Observe- Listen
- Repeat
* Practice:
A: Hello. What’s your name?
B: My name is Pete

3. Consolidation
Vocabulary practice

- Do exercise 1,2.
- Put students in pairs to.
* Role play:
- Ask Ss to work with a different partner. Have volunteers act out the dialogue in front of the class.

- Pair work
- Practice the story

- Practice the dialogue from Exercise again, but this time substituting their own names. Then they shut their books and do it from memory.

4. Homework:
* Old lesson: say hello, tell tne name, exercise 1,2 (page 5
No_avatar

CHO EM HỎI CÓ ĐÁP ÁN TOÁN VIOLIMPIC LỚP 2 KHÔNG Ạ

No_avatarf

mình mới nhận lớp ghép mà lại bí giáo án tham khảo quá, ai có giáo án mầm non lớp ghép 3-4-5 tuổi theo chương trình đổi mới cho mình xin với. vui lòng gửi vào địa chỉ mail: antoanlien@gmail.com. Tôi xin chân thành cảm ơn.Xấu hổ

No_avatar

hello moi nguoi! Co ai co giao an lop 3 family and friend goi cho minh voi: mail: baby_vox772@yahoo.com

 

No_avatar
cô vào trang web www.oup.com/family&friends sẽ tải được giáo án và 1 số tài liệu khác
No_avatar

có giáo án family and friend grade 3 học kì 2 tải lên cho em tham khảo với. Em cảm ơn rất nhiều ạ !

No_avatarf

Chao em, em co giao an family ands friends grade 5 ko cho chi xin voi, chi cam on nhieu nha.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

print