Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  PPCT TIENG ANH 11 HOC KY 1 NAM HOC 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
  Ngày gửi: 22h:22' 11-08-2012
  Dung lượng: 128.5 KB
  Số lượt tải: 152
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ
  TỔ NGOẠI NGỮ
  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA CHUẨN
  ( LỒNG GHÉP CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN BÁM SÁT )
  MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013
  Học kỳ I: ( 3 tiết/ tuần + 1 tiết tự chọn/ tuần ) x 19 tuần =76 tiết

  Bài (Unit)
  Tông số tiết dạy
  Tiết theo PPCT
  Tiết TC
   Nội dung
  Nội dung
  điều chỉnh
  
  

  Unit 1:
  Friendship
  1
  1
  
  Hướng dẫn học, kiểm tra
  
  
  
  


  6
  2
  
  Reading
  
  
  
  
  3
  
  Speaking
  
  
  
  
  4
  
  Listening
  
  
  
  
  5
  
  Writing
  
  
  
  
  6
  
  Language Focus
  
  
  
  
  
  TC1
  Grammar: Infinitive with “to”- Infinitive without “to”
  
  
  Unit 2
  Personal experiences
  8
  7
  
  Reading
  Unit 2 Task 2 trang 24 không dạy
  
  
  
  
  TC2
  Reading: Friendship, Personal experiences
  
  
  
  
  8
  
  Speaking
  
  
  
  
  9
  
  Listening
  
  
  
  
  10
  
  Writing
  
  
  
  
  11
  
  Language Focus 1
  
  
  
  
  12
  
  Language Focus 2
  
  
  
  
  
  TC3
  Grammar: Tense revision
  
  
  Unit 3:
  A Party
  9
  13
  
  Reading
  
  
  
  
  
  TC4
  Reading: A party
  
  
  
  
  14
  
  Speaking
  
  
  
  
  15
  
  Listening
  
  
  
  
  16
  
  Writing
  
  
  
  
  
  TC5
  Writing: Writing an informal letter of invitation
  
  
  
  
  17
  
  Language Focus1
  
  
  
  
  18
  
  Language Focus2
  
  
  
  
  
  TC6
  Grammar:Infinitive and Gerund; Passive infinitive and gerund
  
  
  
  5
  19
  
  Test yourself A
  
  
  
  
  
  TC7
  Writing:identify the mistakes, rewrite the sentences…( Tense revision, Infinitive and Gerund)
  
  
  
  
  20
  
  Review
  
  
  
  
  21
  
  Test a period 1
  
  
  
  
  22
  
  Correct the 1st test
  
  
  Unit 4:
  Volunteer Work
  7
  23
  
  Reading
  
  
  
  
  
  TC8
  Reading: Volunteer Work
  
  
  
  
  24
  
  Speaking
  
  
  
  
  25
  
  Listening
  
  
  
  
  26
  
  Writing
  
  
  
  
  27
  
  Language Focus
  
  
  
  
  
  TC9
  Grammar: Gerund and Present participle; Perfect gerund and perfect participle
  
  
  Unit 6
  Competitions
  8
  28
  
  Reading
  
  
  
  
  
  TC10
  Reading: Competitions
  
  
  
  
  29
  
  Speaking
  
  
  
  
  30
  
  Listening
  
  
  
  
  31
  
  Writing
  
  
  
  
  32
  
  Language Focus1
  
  
  
  
  33
  
  Language Focus1
  
  
  
  
  
  TC11
  Grammar:Reported speech with gerund
  
  
  
  5
  34
  
  Test yourself B
  
  
  
  
  
  TC12
  Writing: Writing:identify the mistakes, rewrite the sentences… (Reported speech, Gerund and Present participle)
  
  
  
  
  35
  
  Review
  
  
  
  
  36
  
  Test a period 2
  
  
  
  
  37
  
  Correct the 1nd test
  
  
  Unit 7
  World population
  7
  38
  
  Reading
  Unit 7 Ưrititng trang 86 cần có bài mẫu cho HS
  
  
  
  39
  
  Speaking
  
  
  
  
  40
  
  Listening
  
  
  
  
  41
  
  Writing
  
  
  
  
  42
  
  Language Focus 1
  
  
  
  
  43
  
  Language Focus 2
  
  
  
  
  
  TC13
  Grammar: Conditional sentences; Conditional in reported speech
  
  
  Unit 8
  Celebrations
  7
  44
  
  Reading
  
  
  
  
  
  TC14
  Reading: World population, Celebrations
  
  
  
  
  45
  
  Speaking
  
  
  
  
  46
  
  Listening
  
  
  
  
  47
  
  Writitng
  
  
  
  
  48
  
  Language Focus
  
  
  
  
  
  TC15
  Grammar: Pronouns
  
  
  Ôn tập và kiểm tra học kỳ I
  13
  49
  
  Test youself C
  
  
  
  
  
  TC16
  Grammar: Pronouns, Conditional sentences
  
  
  
  
  
  TC17
  Writing: :Writing:identify the mistakes, rewrite the sentences…( Pronouns, Conditional sentences)
  
  
  
  
  50
  
  Review1
  
  
  
  
  
  TC18
  Review
  
  
  
  
  
  TC19
  Review
  
  
  
  
  51
  
  Review 2
  
  
  
  
  52
  
  Review 3
  
  
  
  
  53
  
  Review 4
  
  
  
  
  54
   
  Gửi ý kiến