Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  GIAO AN GDCD 11 (2012-2013) MOI NHAT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Hiếu (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:03' 04-07-2012
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 2914
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phương)
  CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH MÔN GDCD - KHỐI 11 - GỒM HAI PHẦN
  PHẦN I: CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ - GỒM 7 BÀI

  Học xong phần này học sinh cần nắm được
  1. Về kiến thức.
  - Hiểu được một số phạm trù, quy luật kinh tế cơ bản và phương hướng phát triển kinh tế trong thời kì CNH – HĐH ở nước ta.
  - Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế cá nhân, gia đình và xã hội.
  2. Về kĩ năng.
  - Vận dụng được những kiến thức đã học để lí giải một số vấn đề về phát triển kinh tế trong đời sống xã hội.
  - Có kĩ năng nhận xét, đề xuất và tham gia giải quyết những hiện tượng kinh tế phù hợp với lứa tuổi.
  - Có kĩ năng định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và yêu cầu phát triển của xã hội.
  3. Về thái độ.
  - Tin tưởng đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.
  - Tin tưởng vào khả năng của bản thân trong việc xây dựng kinh gia đình và góp phần phát triển kinh tế đất nước.

  PHẦN I GỒM CÁC BÀI

  Bài 1 (2 tiết): Công dân với sự phát triển kinh tế
  Bài 2 (3 tiết): Hàng hóa – Tiền tệ – Thị trường
  Bài 3 (2 tiết): Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
  Bài 4 (1 tiết): Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
  Bài 5 (1 tiết): Cung – Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
  Bài 6 (2 tiết): CNH – HĐH đất nước
  Bài 7 (2 tiết): Thực hiện nền KT nhiều thành phần và tăng cương vai trò quản lí kinh tế của nhà nước.

  PHẦN II: CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - GỒM 8 BÀI

  Học song phần này học sinh cần nắm được
  1. Về kiến thức.
  - Hiểu được tính tất yếu và đặc điểm của thời kì quá độ đi lên CNXH ở nước ta.
  - Hiểu được bản chất của Nhà nước và nền dân chủ XHCN ở nước ta.
  - Nắm được nội dung cơ bản về một số CS lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
  2. Về kĩ năng.
  - Biết vận dụng kiến thức để phân biệt sự khác nhau về bản chất giữa Nhà nước XHCN với các nhà nước trước đó ở nước ta.
  - Biết thực hiện và tham gia tuyên truyền các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
  3. Về thái độ.
  - Có ý thức đúng đắn về trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng bảo vệ nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta.
  - Tin tưởng và tự giác thực hiện tốt đường lối chủ trương và chính sách của Đảng và nhà nước ta.

  PHẦN II GỒM CÁC BÀI

  A. Một số vấn đề về CNXH

  Bài 8 (2 tiết): Chủ nghĩa xã hội
  Bài 9 (3 tiết): Nhà nước XHCN
  Bài 10 (2 tiết): Nền dân chủ XHCN

  B. Một số chính sách lớn ở nước ta hiện nay

  Bài 11 (1 tiết): Chính sách dân số và giải quyết việc làm
  Bài 12 (1 tiết): CSTN và BVMT
  Bài 13 (3 tiết): Chính sách GD-ĐT, KH-CN, VH
  Bài 14 (1 tiết): Chính sách QP và AN
  Bài 15 (1 tiết): Chính sách đối ngoại
  Giáo án số: 01 Ngày soạn: 06 - 08 - 2011 Tuần thứ: 01
  Lớp dạy
  11B11
  11B12
  11B13
  11B14
  11B15
  
  Ngày dạy
  
  
  
  
  
  
  Sĩ số
  
  
  
  
  
  
  
  Bài 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (Tiết 1)

  I. Mục tiêu bài học.
  Học xong tiết 1 bài này HS cần nắm được
  1. Về kiến thức
  - Nêu được thế nào là sản xuất vật chất và vai trò sản xuất vật chất.
  - Nêu được các yếu tố của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng.
  2. Về kĩ năng
  Biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình phù hợp với khả năng bản thân.
  3. Về thái độ
  Tích cực học tập để nâng cao chất lượng lao động của bản thân.
  II. Tài liệu và phương tiện dạy học.
  - SGK, SGV GDCD 11
  - Sách bài tập GDCD 11, sơ đồ và tài liệu có liên quan đến bài học
  III. Tiến trình dạy học.
  1. Ổn định tổ chức lớp
  2. Kiểm tra bài cũ
   
  Gửi ý kiến