Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Phương trình lượng giác

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Hệ
  Ngày gửi: 09h:06' 12-06-2012
  Dung lượng: 485.5 KB
  Số lượt tải: 395
  Số lượt thích: 0 người
  PHƯƠNG TRNH LƯƠNG GIAC

  A/ kiến thức cần nhớ và phân loại bài toán
  Dạng 1: Phương trình bậc nhất và bậc hai , bậc cao với 1 hàm số lượng giác
  Đặt HSLG theo t với sinx , cosx có điều kiện 1
  Giải phương trình theo t
  Nhận t thoả mãn điều kiện giải Pt lượng giác cơ bản
  Giải phương trình:
  1/ 2/ 4sin3x+3sin2x=8sinx
  3/ 4cosx.cos2x +1=0 4/ 
  5/ Cho 3sin3x-3cos2x+4sinx-cos2x+2=0 (1) và cos2x+3cosx(sin2x-8sinx)=0 (2).
  Tìm n0 của (1) đồng thời là n0 của (2) ( nghiệm chung sinx=)
  6/ sin3x+2cos2x-2=0 7/ a/ tanx+ -2 = 0 b /+tanx=7
  c* / sin6x+cos4x=cos2x
  8/sin()-3cos()=1+2sinx 9/
  10/ cos2x+5sinx+2=0 11/ tanx+cotx=4 12/ 
  13/ 14/ cos2x+3cosx+2=0
  15/ 16/ 2cosx-=1
  Dạng 2: Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx : asinx+bcosx=c
  Cách 1: asinx+bcosx=c
  Đặt cosx= ; sinx= 
  

  Cách : 2 
  Đặt 
  
  
  
  
  Cách 3: Đặt ta có 
  Đăc biệt :
  
  
  
  Điều kiện Pt có nghiệm : 
  Giải phương trình :
  1/ 2sin15x+cos5x+sin5x=k với k=0 và k=4 với k=0
  2/ a : b: 
  c: 
  3/ *tìm nghiệm 
  4/( cos2x-sin2x)- sinx-cosx+4=0 5/ 
  6/ 
  Dạng 3: Phương trình đẳng cấp đối với sin x và cosx
  Đẳng cấp bậc 2: asin2x+bsinx.cosx+c cos2x=0
  Cách 1: Thử với cosx=0 Với cosx0 .Chia 2 vế cho cos2x ta được:
  atan2x+btanx +c=d(tan2x+1)
  Cách2: áp dụng công thức hạ bậc
  
  Đẳng cấp bậc 3: asin3x+b.cos3x+c(sinx+ cosx)=0 hoặc
  asin3x+b.cos3x+csin2xcosx+dsinxcos2x=0
  Xét cos3x=0 và cosx0 Chia 2 vế cho cos2x ta được Pt bậc 3 đối với tanx

  
  
  Giải phương trình
  1/a/ 3sin2x- sinxcosx+2cos2x cosx=2 b/ 4 sin2x+3sinxcosx-2cos2x=4
  c/3 sin2x+5 cos2x-2cos2x-4sin2x=0 d/ 2 sin2x+6sinxcosx+2(1+ )cos2x-5-=0
  2/ sinx- 4sin3x+cosx=0 2 cách +/ (tanx -1)(3tan2x+2tanx+1)=0
   + sin3x- sinx+ cosx- sinx=0 (cosx- sinx)(2sinxcosx+2sin2x+1)=0
  3/ tanx sin2x-2sin2x=3(cos2x+sinxcosx)
  4/ 3cos4x-4sin2xcos2x+sin4x=0 5/ 4cos3x+2sin3x-3sinx=0
  6/ 2 cos3x= sin3x 7/ cos3x- sin3x= cosx+ sinx
  8/ sinx sin2x+ sin3x=6 cos3x 9/sin3(x-/4)=sinx
  Dang 4: Phương trình vế trái đối xứng đối với sinx và cosx

  * a(sin x+cosx)+bsinxcosx=c đặt t= sin x+cosx 
   at + b=c bt2+2at-2c-b=0
  
  * a(sin x- cosx)+bsinxcosx=c đặt t= sin x- cosx 
   at + b=c bt2 -2at+2c-b=0

  
   Giải phương trình
  1/ a/1+tanx=2sinx + b/ sin x+cosx=-
  2/ sin3x+cos3x=2sinxcosx+sin x+cosx 3/ 1- sin3x+cos3x= sin2x
  4/ 2sinx+cotx=2 sin2x+1 5/
   
  Gửi ý kiến