Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Giáo án Tiếng Anh lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Liên
Ngày gửi: 20h:50' 10-05-2012
Dung lượng: 682.0 KB
Số lượt tải: 2077
Số lượt thích: 0 người
WEEK ONE Date:………………… 20… LESSON 1+2
Prepare for the beginning of the academic year

Aims: Review the vocabularies and the structures that students learnt in grade 3.
Skills: speaking, listening.
TEACHER’S ACTIVITIES
STUDENTS’ ACTIVITIES

T asks students some questions:
- It’s nice to meet you.
-How are you?
-What’s your name?
-How do you spell your name?
Uses the shool objects ans asks the color.
-What color is this?
-How many boys in your class?
How many girls?
-How old are you?
-Can you read a book?
-Can you do a puzzle?
-Can you jump-rope?
Tell something you can do?

………………………………………..Answer the questions about themselves
-It’s nice to meet you, too.
-I’m fine, thanks.
-My name is Mai.
-M-A-I.
Look at the objects and answer.

-It’s yellow/ white/ purple/…….
14/25/…boys
………..girls.
-I’m eleven years olds.
-Yes, I can./ No, I can’t.
………………………..
……………………….
I can play the piano/ hit a ball/ play with a yo-yo.
………………………………………..WEEK TWO UNIT 1 Date:……………………20…
LESSON 3 LET’S TALK
Aims: By the end of the lesson ss can say the farewells speech.
Review the greetings.
Skills: speaking, listening, reading,writing.
Teaching aids: picture.
STAGES
TEACHER’S ACTIVITIES
STUDENTS’ ACTIVITIES

Warm up
(5’)Presentation
(10’)

Practice
(10’)
Production
(10’)Homework
1.Greeting:
Introduces T’s self and says the greeting to the students.
Hi!I’m Nga. It’s nice to meet you.
How are you?
2. Vocabulary:
-good bye = bye: tạm biệt
-see: gặp, thấy
-late : trễ, muộn later: trễ hơn, muộn hơn.
Checking vocabulary:
Slap the board
*Sets the sence to get the model sentences use the picture in the book.
3.Structure:
A: Good bye!
B: See you later.
Use: Nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.
4. Repeatition Drill:
Runs through the vocabulary.
T models:
Uses the cues,asks ss to make the sentences individuallyand then asksk and answer in pairs.
5. Mapped Dialogue:
Hi,Lan. ……you? ……..Thanks.
It’s……………. ……….,too.
Good bye! ………..later.

Do the exercise in the book.

Listen and respond in chorus, in dividually.
It’s nice to meet you, too.
I’m fine.Thanks.

Listen, aswer and repeat in chorus, individually.
Two teamsListen and repeat in chorus, in pairs.Listen and repeat in chorus.

Ask and answer in open pairs,close pairs.Play the game in pairs.


Write down.WEEK TWO UNIT 1 Date:……………………20…
LESSON 4 LET’S SING (period 1st)
Aims: By the end of the lesson ss can sing “The hi song” fluently.
Review the greetings and the farewells speech.
Skills: speaking, listening, reading,writing.
Teaching aids: picture, poster,cassette….
STAGES
TEACHER’S ACTIVITIES
STUDENTS’ ACTIVITIES

Warm up
(7’)
Presentation
(10’)

Practice
(10’)


Production
(8’)
Homework
1.Revision
Asks ss to say the greeting and the farewells speech.
S1: Hi! Mai. How are you?
S2: I’m fine, thank you.
S1: It’s nice to meet you.
S2: It’s nice to meet you, too.
S1:Good bye
S2: See you later

2.Read the song:
T introduces the song and sings models
T reads the song aloud
Asks ss to repeat the song in chorus sentence by sentence two or three times.
4.Sing the song:
T sings sentence by sentence,asks ss to repeat to the end of the song.
Asks ss to
 
Gửi ý kiến