Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Kiểm tra đại số 8 chương 4 (100% tự luận)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Chính
  Ngày gửi: 21h:03' 06-05-2012
  Dung lượng: 13.1 KB
  Số lượt tải: 1181
  Số lượt thích: 0 người
  Tuần 35 Ngày dạy :
  Tiết : 69 Kiểm tra 1 tiết chương IV Đại số
  I / Mục đích Yêu cầu :
  - Kiến thức : Kiểm tra và củng cố kiến thức cơ bản của chương IV.Giúp hs hệ thống nội dung các bài đã học về bất phương trình , bất đẳng thức , phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  Kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải các bất phương trình
  Thái độ :Gd cho hs ý thức chủ động ,tích cực ,tự giác, trung thực trong học tập
  II / Hình thức đề kiểm tra : TỰ LUẬN
  III / Ma trận đề kiểm tra:
  Cấp độ
  Chủ đề
  Nhận biết
  Thơng hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  
  
  
  
  1/ Bất đẳng thức
  Nhận biét so sánh các biểu thức
  
  
  
  
  
  Số câu
  Điểm tỉ lệ %
  Bài 1
  2đ 20%
  
  
  
  
  2đ 20%
  
  2/ Giải các bất phương trình và biết biểu diễn tập nghiệm
  
  Quy tắc chuyển vế, nhân với một số để giải các bpt
  
  Vận dụng các phép tính giải các bpt
  
  
  Số câu
  Điểm tỉ lệ %
  
  Bài 2
  3đ 30%
  
  Bài 3
  2đ 20%
  
  5đ 50%
  
  Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  
  
  Vận dụng định nghĩa gttđ để giải bpt
  
  
  
  Số câu
  Điểm tỉ lệ %
  
  
  Bài 4
  3đ 30%
  
  
  3đ 30%
  
  TổngSố câu
  Tổng điểm tỉ lệ %
  
  2đ 20%

  
  3đ 30%
  
  3đ 30%
  
  2đ 20%
  
  10đ 100%
  
  
  I/ Đề :
  Bài 1 : (2đ ) Cho m > n, hãy so sánh 8m - 2 và 8n - 2
  Bài 2 : (3đ ) Giải bất phương trình và biểu diễn trên trục số :
  a. 2x - 3 > 0
  b. (x - 3)(x + 3) < (x + 2)2 + 3
  Bài 3 : (2đ ) Tìm x sao cho :
  Giá trị của biểu thức khơng nhỏ hơn giá trị của biểu thức x + 1
  Bài 4: (3đ ) Giải phương trình :
  
  II/ Đáp án:
  Bài 1 : (2 điểm)
  Từ m > n (giả thiết)
  Nhân hai vế cho 8
  8m > 8n (0,75 điểm)
  Cộng hai vế cho (-2)
  8m - 2 > 2n - 2 (0,75 điểm)
  Kết luận : Vậy 8m - 2 > 8n - 2 với m > n (0,5 điểm)
  ( chú ý : chỉ so sánh được : 8m - 2 > 8n - 2 (0,5 điểm) )
  Bài 2 : (3 điểm)
  a. 2x - 3 > 0
  2x > 3 (0,5 điểm)
   (0,5 điểm)
  Vẽ biểu diễn trên trục số (0,5 điểm)
  b. (x - 3)(x + 3) < (x + 2)2 + 3
   (0,5 điểm)
   (0,25 điểm)
   (0,25 điểm)
  Vẽ biểu diễn trên trục số (0,5 điểm)
  Bài 3 : (2 điểm)
  Theo đề bài x là nghiệm của bpt:
   (0,5 điểm)
   (0,5 điểm)
   (0,25 điểm)
   (0,25 điểm)
  Vậy thì thỏa đ/ k đề bài (0,5 điểm)
  Bài 4 : (3 điểm)
  a. 
   khi x -2 (0,5 điểm)
   (0,25 điểm)
  x = 3 thỏa điều kiện x -2 (0,5 điểm)
  Vậy x = 3 (0,25 điểm)
  b. 
  -x - 2 = 2x - 1 khi x < -2 (0,5 điểm)
  -3x = 1 (0,25 điểm)
  x = - khơng thỏa điều kiện x < -2 (0,5 điểm)
  Vậy nghiệm của phương trình ban đầu là : x = 3 (0,25 điểm)

  No_avatar

  dc

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓