Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tổng hợp kiến thức hóa 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Mạnh Tân
  Ngày gửi: 11h:06' 22-04-2012
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 9365
  Số lượt thích: 16 người (nguyễn nhật phi, Vũ Thành Vương, Hồ Thị Minh Lam, ...)

  TÀI LIỆU SÁNG TẠO ĐẠT GIẢI NGÀNH GIÁO DỤC  HỆ THỐNG HOÁ
  TOÀN BỘ KIẾN THỨC LỚP 8-9

  
  Người soạn: Nguyễn Thế Lâm
  Coppy by: kiemmals
  Giáo viên trường THCS Phú Lâm
  Đơn vị: Huyện Tiên Du
  Mã số tài liệu: TLGD-BN003-TD002305

  Chức năng cơ bản :
  Hệ thống hóa kiến thức, giúp học sinh nhớ nhanh, nhớ sâu.
  So sánh, tổng hợp, khái quát hoá các khái niệm.
  Đưa ra dưới dạng các công thức, sơ đồ dễ hiểu, kích thích tính tò mò, tự tìm hiểu của học sinh.  Ngoài ra có thể chia axit thành axit mạnh và axit yếu
  Axit mạnh Axit trung bình Axit yếu Axit rất yếu

  OXIT
  AXIT
  BAZƠ
  MUỐI
  
  ĐỊNH NGHĨA
  Là hợp chất của oxi với 1 nguyên tố khác
  Là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit
  Là hợp chất mà phân tử gồm 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm OH
  Là hợp chất mà phân tử gồm kim loại liên kết với gốc axit.
  
  CTHH
  Gọi nguyên tố trong oxit là A hoá trị n. CTHH là:
  - A2On nếu n lẻ
  - AOn/2 nếu n chẵn
  Gọi gốc axit là B có hoá trị n.
  CTHH là: HnB
  Gọi kim loại là M có hoá trị n
  CTHH là: M(OH)n
  Gọi kim loại là M, gốc axit là B
  CTHH là: MxBy
  
  TÊN GỌI
  Tên oxit = Tên nguyên tố + oxit
  Lưu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị.
  Khi phi kim có nhiều hoá trị thì kèm tiếp đầu ngữ.
  - Axit không có oxi: Axit + tên phi kim + hidric
  - Axit có ít oxi: Axit + tên phi kim + ơ (rơ)
  - Axit có nhiều oxi: Axit + tên phi kim + ic (ric)
  Tên bazơ = Tên kim loại + hidroxit
  Lưu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị.
  Tên muối = tên kim loại + tên gốc axit
  Lưu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị.
  
  TCHH
  1. Tác dụng với nước
  - Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dd Axit
  - Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dd Bazơ
  2. Oxax + dd Bazơ tạo thành muối và nước
  3. Oxbz + dd Axit tạo thành muối và nước
  4. Oxax + Oxbz tạo thành muối
  1. Làm quỳ tím ( đỏ hồng
  2. Tác dụng với Bazơ ( Muối và nước
  3. Tác dụng với oxit bazơ ( muối và nước
  4. Tác dụng với kim loại ( muối và Hidro
  5. Tác dụng với muối ( muối mới và axit mới
  1. Tác dụng với axit ( muối và nước
  2. dd Kiềm làm đổi màu chất chỉ thị
  - Làm quỳ tím ( xanh
  - Làm dd phenolphtalein không màu ( hồng
  3. dd Kiềm tác dụng với oxax ( muối và nước
  4. dd Kiềm + dd muối ( Muối + Bazơ
  5. Bazơ không tan bị nhiệt phân ( oxit + nước
  1. Tác dụng với axit ( muối mới + axit mới
  2. dd muối + dd Kiềm ( muối mới + bazơ mới
  3. dd muối + Kim loại ( Muối mới + kim loại mới
  4. dd muối + dd muối ( 2 muối mới
  5. Một số muối bị nhiệt phân
  
  Lưu ý
  - Oxit lưỡng tính có thể tác dụng với cả dd axit và dd kiềm
  - HNO3, H2SO4 đặc có các tính chất riêng
  - Bazơ lưỡng tính có thể tác dụng với cả dd axit và dd kiềm
  - Muối axit có thể phản ứng như 1 axit
  
   TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ  MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
  CÁC PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC MINH HOẠ THƯỜNG GẶP
  4Al + 3O2 ( 2Al2O3
  CuO + H2 Cu + H2O
  Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
  S + O2 ( SO2
  CaO + H2O ( Ca(OH)2
  Cu(OH)2 CuO + H2O
  CaO + 2HCl ( CaCl2 + H2O
  CaO + CO2 ( CaCO3
  Na2CO3 + Ca(OH)2 ( CaCO3( + 2NaOH
  NaOH + HCl ( NaCl + H2O
  2NaOH + CO2 ( Na2CO3 + H2O
  BaCl2 + Na2SO4 ( BaSO4( + 2NaCl
  SO3 + H2O ( H2SO4
  P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4
  P2O5 + 6NaOH ( 2Na3PO4 + 3H2O
  N2O5 + Na2O ( 2NaNO3
  BaCl2 + H2SO4 ( BaSO4( + 2HCl
  2HCl + Fe ( FeCl2 + H2
  2HCl + Ba(OH)2 ( BaCl2 + 2H2O
  6HCl + Fe2O3 ( 2FeCl3 + 3H2O
  2HCl + CaCO3 ( CaCl2 + 2H2O

  ĐIỀU CHẾ CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ


  `

  TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI

  DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI.
  K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
  (Khi Nào May Aó Záp Sắt Phải Hỏi Cúc Bạc Vàng)
  Ý nghĩa:
  K
  Ba
  Ca
  Na
  Mg
  Al
  Zn
  Fe
  Ni
  Sn
  Pb
  H
  Cu
  Ag
  Hg
  Au
  Pt
  
  
  + O2: nhiÖt ®é th­êng Ở nhiệt độ cao Khó phản ứng

  K
  Ba
  Ca
  Na
  Mg
  Al
  Zn
  Fe
  Ni
  Sn
  Pb
  H
  Cu
  Ag
  Hg
  Au
  Pt
  
  
  T¸c dông víi n­íc Kh«ng t¸c dông víi n­íc ë nhiÖt ®é th­êng

  K
  Ba
  Ca
  Na
  Mg
  Al
  Zn
  Fe
  Ni
  Sn
  Pb
  H
  Cu
  Ag
  Hg
  Au
  Pt
  
  
  T¸c dông víi c¸c axit th«ng th­êng gi¶i phãng Hidro Kh«ng t¸c dông.

  K
  Ba
  Ca
  Na
  Mg
  Al
  Zn
  Fe
  Ni
  Sn
  Pb
  H
  Cu
  Ag
  Hg
  Au
  Pt
  
  
  Kim lo¹i ®øng tr­íc ®Èy kim lo¹i ®øng sau ra khái muèi

  K
  Ba
  Ca
  Na
  Mg
  Al
  Zn
  Fe
  Ni
  Sn
  Pb
  H
  Cu
  Ag
  Hg
  Au
  Pt
  
  
  H2, CO kh«ng khö ®­îc oxit khö ®­îc oxit c¸c kim lo¹i nµy ë nhiÖt ®é cao

  Chó ý:
  C¸c kim lo¹i ®øng tr­íc Mg ph¶n øng víi n­íc ë nhiÖt ®é th­êng t¹o thµnh dd KiÒm vµ gi¶i phãng khÝ Hidro.
  Trõ Au vµ Pt, c¸c kim lo¹i kh¸c ®Òu cã thÓ t¸c dông víi HNO3 vµ H2SO4 ®Æc nh­ng kh«ng gi¶i phãng Hidro.  SO SÁNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT
  * Giống:
  - Đều có các tính chất chung của kim loại.
  - Đều không tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội
  * Khác:
  Tính chất
  Al (NTK = 27)
  Fe (NTK = 56)
  
  Tính chất
  vật lý
  - Kim loại màu trắng, có ánh kim, nhẹ, dẫn điện nhiệt tốt.

  - t0nc = 6600C
  - Là kim loại nhẹ, dễ dát mỏng, dẻo.
  - Kim loại màu trắng xám, có ánh kim, dẫn điện nhiệt kém hơn Nhôm.
  - t0nc = 15390C
  - Là kim loại nặng, dẻo nên dễ rèn.
  
  Tác dụng với
  phi kim
  2Al + 3Cl2 2AlCl3
  2Al + 3S Al2S3
  2Fe + 3Cl2 2FeCl3
  Fe + S FeS
  
  Tác dụng với
  axit
  2Al + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2
  Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2
  
  Tác dụng với
  dd muối
  2Al + 3FeSO4 ( Al2(SO4)3 + 3Fe
  Fe + 2AgNO3 ( Fe(NO3)2 + 2Ag
  
  Tác dụng với
  dd Kiềm
  2Al + 2NaOH + H2O
  ( 2NaAlO2 + 3H2
  Không phản ứng
  
  Hợp chất
  - Al2O3 có tính lưỡng tính
  Al2O3 + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2O
  Al2O3+ 2NaOH(2NaAlO2 + H2O
  - Al(OH)3 kết tủa dạng keo, là hợp chất lưỡng tính

  - FeO, Fe2O3 và Fe3O4 đều là các oxit bazơ

  Fe(OH)2 màu trắng xanh
  Fe(OH)3 màu nâu đỏ
  
  Kết luận
  - Nhôm là kim loại lưỡng tính, có thể tác dụng với cả dd Axit và dd Kiềm. Trong các phản ứng hoá học, Nhôm thể hiện hoá trị III
  - Sắt thể hiện 2 hoá trị: II, III
  + Tác dụng với axit thông thường, với phi kim yếu, với dd muối: II
  + Tác dụng với H2SO4 đặc nóng, dd HNO3, với phi kim mạnh: III
  
  

  GANG VÀ THÉP

  Gang
  Thép
  
  Đ/N
  - Gang là hợp kim của Sắt với Cacbon và 1 số nguyên tố khác như Mn, Si, S… (%C=2(5%)
  - Thép là hợp kim của Sắt với Cacbon và 1 số nguyên tố khác (%C<2%)
  
  Sản xuất
  C + O2 CO2
  CO2 + C 2CO
  3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2
  4CO + Fe3O4 3Fe + 4CO2
  CaO + SiO2 CaSiO3
  2Fe + O2 2FeO
  FeO + C Fe + CO
  FeO + Mn Fe + MnO
  2FeO + Si 2Fe + SiO2
  
  Tính chất
  Cứng, giòn…
  Cứng, đàn hồi…
  
  
  TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA PHI KIM.
  Hợp chất
  Metan
  Etilen
  Axetilen
  Benzen
  
  CTPT. PTK
  CH4 = 16
  C2H4 = 28
  C2H2 = 26
  C6H6 = 78
  
  Công thức cấu tạo
  
  Liên kết đơn
  
  Liên kết đôi gồm 1 liên kết bền và 1 liên kết kém bền
  

  Liên kết ba gồm 1 liên kết bền và 2 liên kết kém bền
  
  3lk đôi và 3lk đơn xen kẽ trong vòng 6 cạnh đều
  
  Trạng thái
  Khí
  Lỏng
  
  Tính chất vật lý
  Không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
  Không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, hoà tan nhiều chất, độc
  
  Tính chất hoá học
  - Giống nhau
  Có phản ứng cháy sinh ra CO2 và H2O
  CH4 + 2O2 ( CO2 + 2H2O
  C2H4 + 3O2 ( 2CO2 + 2H2O
  
  2C2H2 + 5O2 ( 4CO2 + 2H2O
  2C6H6 + 15O2 ( 12CO2 + 6H2O
  
  - Khác nhau
  Chỉ tham gia phản ứng thế
  CH4 + Cl2 
  CH3Cl + HCl
  Có phản ứng cộng
  C2H4 + Br2 ( C2H4Br2
  C2H4 + H2 C2H6
  C2H4 + H2O ( C2H5OH
  Cã ph¶n øng céng
  C2H2 + Br2 ( C2H2Br2
  C2H2 + Br2 ( C2H2Br4

  Võa cã ph¶n øng thÕ vµ ph¶n øng céng (khã)
  C6H6 + Br2 
  C6H5Br + HBr
  C6H6 + Cl2 
  C6H6Cl6
  
  Ứng dông
  Lµm nhiªn liÖu, nguyªn liÖu trong ®êi sèng vµ trong c«ng nghiÖp
  Lµm nguyªn liÖu ®iÒu chÕ nhùa PE, r­îu Etylic, Axit Axetic, kÝch thÝch qu¶ chÝn.
  Lµm nhiªn liÖu hµn x×, th¾p s¸ng, lµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt PVC, cao su …
  Lµm dung m«i, diÒu chÕ thuèc nhuém, d­îc phÈm, thuèc BVTV…
  
  Điều chế
  Có trong khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí bùn ao.
  Sp chế hoá dầu mỏ, sinh ra khi quả chín
  C2H5OH 
  C2H4 + H2O
  Cho đất đèn + nước, sp chế hoá dầu mỏ
  CaC2 + H2O (
  C2H2 + Ca(OH)2
  Sản phẩm chưng nhựa than đá.
  
  Nhận biết
  Khôg làm mất màu dd Br2
  Làm mất màu Clo ngoài as
  Làm mất màu dung dịch Brom
  Làm mất màu dung dịch Brom nhiều hơn Etilen
  Ko làm mất màu dd Brom
  Ko tan trong nước
  
  
  RƯỢU ETYLIC
  AXIT AXETIC
  
  Công thức
  CTPT: C2H6O
  CTCT: CH3 – CH2 – OH 

  CTPT: C2H4O2
  CTCT: CH3 – CH2 – COOH 

  
  Tính chất vật lý
  Là chất lỏng, không màu, dễ tan và tan nhiều trong nước.
  
  
  Sôi ở 78,30C, nhẹ hơn nước, hoà tan được nhiều chất như Iot, Benzen…
  Sôi ở 1180C, có vị chua (dd Ace 2-5% làm giấm ăn)
  
  Tính chất hoá học.
  Phản ứng với Na:
  2C2H5OH + 2Na ( 2C2H5ONa + H2 2CH3COOH + 2Na ( 2CH3COONa + H2
  Rượu Etylic tác dụng với axit axetic tạo thành este Etyl Axetat
  CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
  
  
  Cháy với ngọn lửa màu xanh, toả nhiều nhiệt
  C2H6O + 3O2 ( 2CO2 + 3H2O
  Bị OXH trong kk có men xúc tác
  C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
  - Mang đủ tính chất của axit: Làm đỏ quỳ tím, tác dụng với kim loại trước H, với bazơ, oxit bazơ, dd muối
  2CH3COOH + Mg ( (CH3COO)2Mg + H2
  CH3COOH + NaOH ( CH3COONa + H2O
  
  Ứng dông
  Dïng lµm nhiªn liÖu, dung m«i pha s¬n, chÕ r­îu bia, d­îc phÈm, ®iÒu chÕ axit axetic vµ cao su…
  Dïng ®Ó pha giÊm ¨n, s¶n xuÊt chÊt dÎo, thuèc nhuém, d­îc phÈm, t¬…
  
  Điều chế
  Bằng phương pháp lên men tinh bột hoặc đường
  C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
  Hoặc cho Etilen hợp nước
  C2H4 + H2O C2H5OH
  Lên men dd rượu nhạt
  C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
  Trong PTN:
  2CH3COONa + H2SO4 ( 2CH3COOH + Na2SO4
  
  


  GLUCOZƠ
  SACCAROZƠ
  TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
  
  Công thức phân tử
  C6H12O6
  C12H22O11
  (C6H10O5)n Tinh bột: n ( 1200 – 6000
  Xenlulozơ: n ( 10000 – 14000
  
  Trạng thái
  Tính chất vật lý
  Chất kết tinh, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước
  Chất kết tinh, không màu, vị ngọt sắc, dễ tan trong nước, tan nhiều trong nước nóng
  Là chất rắn trắng. Tinh bột tan được trong nước nóng ( hồ tinh bột. Xenlulozơ không tan trong nước kể cả đun nóng
  
  Tính chất hoá học quan trọng
  Phản ứng tráng gương
  C6H12O6 + Ag2O (
  C6H12O7 + 2Ag

  Thuỷ phân khi đun nóng trong dd axit loãng
  C12H22O11 + H2O 
  C6H12O6 + C6H12O6
  glucozơ fructozơ
  No_avatar

  hay wa' Mỉm cười

  No_avatar

  có ai có pass ko chi mình xin mình bị lỗi phông ko đọc đc

   

  No_avatarf

  cho e hỏi mk là gì ạ 

  No_avatar

  có thể cho cái pass giải nén trong word dc k ạ ? Để mình lược bớt BT rồi in ra chứ như thế nhiều lắm

   

  No_avatar

  cái tài liệu này lâu lắm rồi mình cũng chẳng còn nhớ pass của file word này nữa. Bạn nào cần pass để chỉnh sửa nó thử dùng mật khẩu là: manhtan thử xem. mà mình thấy copy sang trang khác rồi sửa cũng vẫn được Cười nhăn răng

  No_avatarf

  hay

  No_avatarf

  hay....

  No_avatar

  Khá dài, hình như bao gồm cả KT lớp 8 thì phải??

  No_avatar

  Hay Mỉm cười

   

   
  Gửi ý kiến