Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • BTap toan lop3,Bchieu-ct SEQAP

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Phước (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:43' 05-03-2012
  Dung lượng: 15.3 MB
  Số lượt tải: 1020
  Số lượt thích: 0 người
  Bộ giáo dục và đào tạo
  Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (seqap)

  Bài tập củng cố kiến THứC Và Kĩ NĂNG
  TOáN 3
  Tập một
  (Tài liệu dùng cho học sinh)

  Hà Nội, 2011  Tổ chức biên soạn :
  Ban quản lí Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

  Chịu trách nhiệm nội dung :
  Giám đốc Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học
  Trần đình thuận

  Nhóm tác giả :
  trần diên hiển ( đỗ trung hiệu ( nguyễn thị thanh hà

  Lời nói đầu  Tuần 1
  Tiết 1
  Viết (theo mẫu) :

  Đọc số
  Viết số
  
  
  Hai trăm ba mươi
  Tám trăm bốn mươi lăm
  Năm trăm linh năm
  ………………………………………………
  ………………………………………………
  Một trăm tám mươi tám
  ………………………………………………
  Một trăm mười bốn
  Sáu trăm sáu mươi sáu
  ……………………........................................
  Chín trăm năm mươi mốt
  Hai trăm ba mươi ba
  
  230
  …..
  …..
  304
  444
  …..
  700
  …..
  …..
  415
  …..
  …..
  
  
  Tính nhẩm :
  a) 600 + 200 = ….. b) 300 + 80 = ….. c) 200 + 30 + 6 = …..
  800 – 600 = ….. 380 – 80 = ….. 500 + 40 + 1 = …..
  800 – 200 = ….. 380 – 300 = ….. 900 + 70 + 9 = …..
  Đặt tính rồi tính :

  a) 721 + 167 b) 557 – 342 c) 609 + 180 d) 164 – 33
  …………… …………… …………… ……………
  …………… …………… …………… ……………
  …………… …………… …………… ……………


  505 ..… 550 567 ..… 500 + 60 + 7
  728 ….. 827 40 + 200 ..… 241
  109 ..… 110 830 – 30 ….. 800 + 1

  Buổi sáng, mẹ Lan bán được 247 quả trứng. Buổi chiều, mẹ Lan bán được ít hơn 104 quả trứng. Hỏi buổi chiều, mẹ Lan bán được bao nhiêu quả trứng ?
  Bài giải
  …………………………………………………………………….…………………
  …………………………………………………………………….…………………
  …………………………………………………………………….…………………


  Tiết 2
  Tính :

  324 476 91 263
  + + + +
  168 205 66 50
  ..…… ..…… ..…… ..……

  Đặt tính rồi tính :

  a) 216 + 167 b) 629 + 180
  ................... ...................
  ................... ...................
  ................... ...................
  c) 448 + 342 d) 682 + 51
  ................... ...................
  ................... ...................
  ................... ...................

  Tìm x :

  a) x – 60 = 420 b) x + 130 = 330
  ..................... .......................
  ..................... .......................
  ..................... .......................
  Tính nhẩm :
  a) 270 + 30 = ……. b) 300 + 60 = ……. c) 200 – 150 = …….
  430 + 120 =……. 105 + 75 = ……. 650 ( 50 = …….
  220 – 120 =……. 845 – 45 = ……. 425 – 125 = …….

  Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 346kg cà chua, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được 429kg cà chua. Hỏi cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua ?
  Bài giải
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  Tuần 2
  Tiết 1
  Tính :

  692 476 329 223
  ( ( ( (
  458 268 173 50
  ..…… ..…… ..…… ..……

  Đặt tính rồi tính :

  a) 435 ( 107 b) 629 ( 274

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng