Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  de ktra anh 6 hk2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Thanh Tâm
  Ngày gửi: 21h:32' 29-02-2012
  Dung lượng: 32.5 KB
  Số lượt tải: 76
  Số lượt thích: 0 người
  English test 6
  (Time limited:45 mins)
  Full name: ………………………………………………Class:……….
  I.Chọn đáp án đúng cho các câu sau :
  1.I’d like ( a / an / some / any ) water , please .
  2.His lips aren’t full . They are ( fat / weak / thin / long ) .
  3.How does she ( feel / feels / like / likes ) ? – She is hungry .
  4.( Have / Can / do / Are ) I help you ? – Yes , please . I’d like a cake .
  5.How ( many / do / much / does ) is a glass of milk ? – 3,000 dong .
  6.( Who / What / How / Which ) does she do ? – She is a gymnast .
  7.Does she ( play / plays / playing / to play ) sports ? – Yes she does .
  8.Mai ( have / has / is / does ) long hair .
  II. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp.
  A
  B
  
  How do you feel?
  What does he do ?
  Are there any noodles ?
  What is Nam doing ?
  What would she like for breakfast ?
  Would you like some coffee ?
  a. He’s a student.
  b. No , thank you .
  c. I`m thirsty .
  d. She’d like some milk for breakfast
  e. He’s playing volleyball.
  f. No, there aren’t
  
  1.- 2.- 3.- 4.- 5. - 6. -
  III. Chia động từ trong ngoặc
  Mrs Lan (do) ………………………….the house work every morning.
  The children (play)…………………….volleyball at the moment.
  I (be)………………………..tired now.
  They (not go)………………………fishing in the winter.
  She often (go) ………………………….to school every day.
  IV. Đọc và trả lời câu hỏi
  It is Saturday morning. Mrs. Lan wants to buy some food for the family. Her children like chicken very much, but she likes meat and fish.
  Her favorite fruit is bananas but they like oranges. They like coca and soda and dislike lemon juice. She likes orange juice
  1. What food do her children like?
  ->………………………………
  2. What food does she like?
  ->……………………………………..
  3.What fruit do her children like?
  ->…………………………………
  4. What is her favorite drink?
  ->………………………………………
  V. Sắp xếp các từ theo đúng trật tự
  1.thirsty/ hot/ am/ I/ now(…………………………………………….
  2.food/ is/ Her/ favorite/ noodles.(……………………………………..
  3.drink/ you/ What/ like/ would/ to?(……………………………………
  4.there/ Are/ pictures/ many?(…………………………………………
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng