Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • LETS GO 2A

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thanh Hải
  Ngày gửi: 19h:37' 18-02-2012
  Dung lượng: 135.0 KB
  Số lượt tải: 35
  Số lượt thích: 0 người
  Tuần
  
  Tên bài dạy
  
  Số tiết
   Mục tiêu Điều chỉnh
  
  
  
  
  Chuẩn kiến thức cần đạt được
  Chuẩn kỹ năng cần đạt được
  GD thái độ
  
  
  


  1
  


  Unit 1. Let’s talk
  


  2
  Greetings, ask about the heath
  Hi. Scott. How are you?
  Fine. Thank you.
  Goodbye,Scott
  See you later

  

  Speaking, listening skills
  

  Making friends
  
  
  


  2
  


  Unit 1. Let’s sing
  


  2
  
  Greetings, ask about the heath
  Hi. Scott. How are you?
  Fine. Thank you.
  Goodbye,Scott
  See you later

  

  Speaking, listening skills
  

  Making friends, sharing the feeling.
  
  
  


  3
  


  Unit 1. Let’s learn
  


  2
  
  Asking about objects (singular and plural)
  What is this / that ?
  It is( a pencil case)
  Is this/that( a ruler)?
  Yes,It is.No,It isn’t

  

  Speaking skill
  

  Making friends, sharing the feeling.
  
  
  


  4
  


  Unit 1. Let’s learn
  


  2
  
  Asking about objects (singular)
  What is this / that ?
  It is( a pencil case)
  Is this/that( a ruler)?
  Yes,It is.No,It isn’t

  

  Speaking skill
  

  Making friends, sharing the feeling.
  
  
  


  5
  


  Unit 1. Let’s learn some more
  


  2
  
  Indentifying objects.
  (plural)
  What are these/those?
  They are (yoyos)
  Arethese/those(cats)?
  Yes,they are.No, they aren’t
  

  Speaking skill
  

  Making friends, sharing the feeling.
  
  
   Tuần
  
  Tên bài dạy
  
  Số tiết
   Mục tiêu Điều chỉnh
  
  
  
  
  Chuẩn kiến thức cần đạt được
  Chuẩn kỹ năng cần đạt được
  GD thái độ
  
  
  


  6
  
  ]

  Unit 1. Let’s learn some more
  


  2
  Indentifying objects.
  (plural)
  What are these/those?
  They are (yoyos)
  Are these/those(cats?
  Yes,they are.
  No, they aren’t.

  

  Speaking skill
  

  Making friends
  
  
    7
    Unit 1. Let’s read
    2
  Word families
  at: (cat, fat. hat)
  an:( can, fan,van)
  ap: (cap,lap,map)
  

  Reading, listening skills
  

  Making friends, sharing the feeling.
  
  
  


  8
  


  Unit 1. Let’s listen

  


  2
  Greetings, itroducing yourself,asking someone’s heath asking about objects,identifying the objects.
  (singural and plural)

  

  Listening and speaking skills
  

  Making friends, sharing the feeling.
  
  
  


  9
  


  Unit 2. Let’s talk.
  


  2
  Asking about someone’s heath
  What’s the matter?
  I’m (sick)
  Expressing physical states
  Expressing concern
  That’s too bad

  

  Speaking skill
  

  Making friends, Take care of other’s feeling.
  
  
  


  10
  


  Unit 2. Let’s sing.  


  2
  Asking about someone’s heath
  What’s the matter?
  I’m (sick)
  Expressing physical states
  Expressing concern
  That’s too bad
  

  Speaking skill
  

  Making friends, Take care of other’s feeling.
  
  
  
  Tuần
  
  Tên bài dạy
  
  Số tiết
   Mục tiêu Điều chỉnh
  
  
  
  
  Chuẩn kiến thức cần đạt được
  Chuẩn kỹ năng cần đạt được
  GD thái độ
  
  
  


  11
  
  ]

  Unit 2. Let’s learn
  


  2
  
  Askingabout else’s
  name

  Asking about professions
  Who’s (she)?
  (She’s)(MissWilson)
  (She’s)(ashopkeeper)
  Is(she)(a teacher)?
  Yes,She is. No,She isn’t

  
  Speaking skill
  
  Making friends, sharing the feeling.
  
  
  


  12
  


  Unit 2. Let’s learn


  


  2
  
  Asking

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng