Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  VIOLYMPIC -VÒNG 12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Xuân Bình (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:07' 11-02-2012
  Dung lượng: 623.0 KB
  Số lượt tải: 352
  Số lượt thích: 0 người
  VIOLYMPIC TOÁN 9 – VÒNG 12

  BÀI THI SỐ 1(Lần 1)
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: Nếu tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có BC = 12 và BH = 3 thì AB = 
  Câu 2: Nếu tam giác ABC vuông tại A có BC = 2AC thì góc B bằng độ.
  Câu 3: Nếu tam giác ABC vuông tại A có BC = 5, chiều cao AH = 2 thì AB.AC = 
  Câu 4: Cho hàm số . Khi đó  
  Câu 5: Cho hàm số . Khi đó  
  Câu 6: Nếu tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có AB = ; AH = 1 thì độ dài cạnh BC bằng 
  Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là: 
  Câu 8: Cho hàm số . Hàm số nhận giá trị  khi  
  Câu 9: Nếu tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có AB = ; AH = 1 thì góc bằng độ.
  Câu 10: Nếu tam giác ABC vuông tại A có  và BC = 6, thì AC = 

  BÀI THI SỐ 2 (Lần 1)
  Chọn đáp án đúng:
  Câu 1: Cho hàm số . Giá trị tương ứng của  khi  nhận giá trị  là
  
  
  
  
  Câu 2: Đồ thị hàm số 
  là một đường thẳng có tung độ gốc là 12
  là một đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 4
  không là một đường thẳng
  đi qua điểm E(3; 3)
  Câu 3: Hàm số nào dưới đây không là hàm số bậc nhất ?
  
  
  
  
  Câu 4: Xác định  để hàm số  là hàm số bậc nhất đồng biến. Kết quả là
  
  
  
  không có  thỏa mãn
  Câu 5: Đồ thị hai hàm số  và  cắt nhau tại một điểm có tọa độ (). Khi đó  bằng:
  2
  1,5
  3
  4
  Câu 6:
  Tam giác vuông có một góc bằng , cạnh huyền 2a thì độ haicạnh góc vuông là:
   và 
   và 
   và 
  Một kết quả khác
  Câu 7: Kết quả của phép khai căn  là:
  
  
  
  
  Câu 8: Điều kiện của  để  là:
  
  
  
  
  Câu 9: Cước phí bưu điện ngoài nước được tính như sau: Nếu trọng lượng thư không quá 5 gam thì cước phí là 5000 đồng. Nếu thư trên 5 gam thì với mỗi gam tăng thêm, cước phí tính thêm 700 đồng. Tính cước phí  (đồng) của một bức thư, biết thư nặng  gam với , ta được:
  
  
  
  
  Câu 10: Biết hai tỉnh A và B cách nhau 250km, hai người cùng khởi hành lúc 5 giờ từ hai tỉnh và đi để gặp nhau. Người đi từ A có vận tốc 45km/h, người đi từ B có vận tốc 60km/h. Tính khoảng cách  (km) giữa hai người lúc  (giờ) trước khi hai người gặp nhau, ta được:
  
  
  
  Một đáp số khác

  BÀI THI SỐ 3(lần 1)
  Tính giá trị của từng ô rồi ghép đôi một cho hợp lý

  
  
  Giá trị x(đơn vị độ). thỏa mãn cosx=
  
  
  
  tan450
  8n
  1
  
  Giá trị x (theo đơn vị độ) thỏa mãn tanx = 
  60
  
  
  
  Giá trị của x, biết 
  45
  
  2a2
  
  

  BÀI THI SỐ 1 (lần 2)
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: Nghiệm của phương trình  là  
  Câu 2: Cho hàm số . Khi đó  
  Câu 3: Cho hàm số . Khi đó  
  Câu 4: Nếu tam giác ABC vuông tại A có BC = 2AC thì góc B bằng độ.
  Câu 5: Nếu một hình vuông có đường chéo bằng  thì cạnh của nó bằng 
  Câu 6: Cho đường tròn (O; 13cm) và dây AB = 10cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là cm.
  Câu 7: Đồ thị hàm số  cắt Ox tại A, cắt Oy tại B. Khi đó diện tích tam giác ABC bằng 
  Câu 8: Cho hàm số . Khi đó  
  Câu 9: Nếu tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có AB = ; AH = 1 thì
  Avatar
  No_avatar

  thay co de thi nam nay k thay

   
  Gửi ý kiến