Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Giáo án sinh học lớp 12 trọn bộ rất hay 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu Tầm
  Người gửi: Nguyễn Quốc Cường (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:27' 16-01-2012
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 7015
  Số lượt thích: 1 người (Trần Hồng Vy)
  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT
  SINH HỌC 12 CƠ BẢN

  TUẦN
  TIẾT
  TÊN BÀI DẠY
  
  01
  *


  01
  Ôn tập phần di truyền học
  PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC
  Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
  Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
  
  02
  02
  03
  Bài 2: Phiên mã và dịch mã
  Bài 3: Điều hòa hoạt động gen
  
  03
  04
  05
  Bài 4: Đột biến gen
  Bài 5: NST và đột biến cấu trúc NST
  
  04
  06
  07
  Bài 6: Đột biến số lượng NST
  Bài 7: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng NST
  
  05
  *

  08
  Luyện tập
  Chương II: Tính qui luật của hiện tượng di truyền
  Bài 8: Qui luật Menđen: Qui luật phân li
  
  06
  09
  10
  Bài 9: Qui luật Menđen: Qui luật phân li độc lập
  Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
  
  07
  11
  12
  Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
  Bài 12: Di truyền liên kết với giới tình và di truyền ngoài nhân
  
  08
  13
  14
  Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
  Bài 14: Thực hành Lai giống
  
  09
  15
  16
  Bài 15: Ôn tập chương II
  Kiểm tra 1 tiết
  
  10
  
  17
  18
  Chương III: Di truyền học quần thể
  Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể.
  Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể(tt)
  
  11
  
  19
  20
  Chương IV: Ứng dụng di truyền học
  Bài tập di truyền học quần thể.
  Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
  
  12
  21
  22
  Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
  Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen
  
  13
  23

  24
  Chương V: Di truyền học người
  Bài 21: Di truyền y học
  Bài 22: Bảo vệ vốn gen loài người và một số vấn đề XH của di truyền y học.

  
  14
  *
  25
  Luyện tập
  Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

  
  15
  

  26
  27
  PHẦN SÁU: TIẾN HÓA
  Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
  Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
  Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đăcuyn
  
  16
  28
  29
  Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
  Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại(tt)
  
  17
  *
  30
  Ôn tập học kì I
  Kiểm tra học kì I
  
  18
  31
  32
  Bài 28: Loài
  Bài 29: Quá trình hình thành loài
  
  19
  33

  34
  Bài 30: Quá trình hình thành loài ( tt )
  Chương II: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
  Bài 32: Nguồn gốc sự sống
  
  20
  35
  Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
  
  21
  36
  Bài 34: Sự phát sinh loài người
  
  22
  37
  Kiểm tra 1 tiết
  
  23
  

  38
  PHẦN VII: SINH THÁI HỌC
  Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật
  Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
  
  24
  39
  Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
  
  25
  40
  Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
  
  26
  41
  Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật ( tt )
  
  27
  42
  Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
  
  28
  
  43
  Chương II: Quần xã sinh vật
  Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã
  
  29
  44
  Bài 41: Diễn thế sinh thái
  
  30
  
  45
  Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
  Bài 42: Hệ sinh thái
  
  31
  46
  Bài 43: Trao đổi chất trong hệ sinh thái
  
  32
  47
  Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
  
  33
  48
  Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
  
  34
  49
  Ôn tập phần sinh thái và tiến hóa
  
  35
  50
  Kiểm tra học kì II
  
  36
  51
  Bài 46: Thực hành Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
  
  37
  

  No_avatar

  e cảm ơn ạ!

   

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng