Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  let's go 2a cực đẹp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
  Ngày gửi: 23h:03' 28-12-2011
  Dung lượng: 6.7 MB
  Số lượt tải: 366
  Số lượt thích: 0 người
  WEEK 1ST
  Preparing day:14/8/2010
  Teaching day:16,18/8/2010

  Lessons 1-2
  PREPARE FOR THE BEGINNING THE ACADEMIC YEAR
  IAIMS:
  Helps students make acquainted with some new regulations as well as reminds them of some main language materials before for the beginning of the academic year.
  II CONTENT
  1st period
  1.Greetings.
  2. Asking and telling age
  3.Describing objects
  4.Asking about ability
  5.Descrbing the weather
  6.Asking about ability
  7.Students prepared: one student Book (Lets Go 2A),a notebook, a box of colored pencil ,a pencil ,a pen , a ruler, a n eraser .
  2nd period
  1. Greetings
  2.Check students’ preparation .
  3.Expressing hunger and thirst
  4.Asking what someone want
  5.Expressing likes
  6.Asking about ability.
  7.Assignment : do name tags.

  WEEK 2nd
  Preparing day: 27/8
  Teaching day: 1/9
  UNIT 1: AT SCHOOL
  Section 3: LET’S START
  I/ OBJECTIVES:
  _ Devolops Pupils’ speaking skill
  _ Pupils ask someone’s greeting and farewells answer these questions
  II/ KNOWLEDGE:
  1. Genaral knowledge:
  _ English Pupils also have greeting and farewells as we do
  2. Language materials:
  a) Vocabulary: Hi, Hello, fine, …
  b) Structures: Hi, Scott. How are you?
  Fine, thank you
  Goodbye, Scott
  See you later
  3. Skill: help Pupils to develop their speaking, reading, listening and writing skills
  II/ METHODS and TEACHING AIDS
  _ MAT methods, TPR approach
  _ Repetion and substitution drills
  _ Name cards
  III/ STEP OF TEACHING:
  A/ Warm up:
  1. Greeting
  2. Checking attendance
  3. Peview of the previous lesson
  B/ Presentation: Unit 1
  Section 3: LET’S START

  Teacher’s activities
  Pupil’s activities
  
  A. Let’ talk
  1/ Present the first part of the dialogue:
  _ Teacher present situation
  _ Teacher says aloud: Hi/Hello
  _ Teacher teachs the new pattern
  Hi, Scott. How are you?
  I’m OK, thanks. How are you?
  Pretty good
  2/ Present the second part of the dialogue:
  _ Teacher asks Pupils to roles with as a model
  Goodbye, Scott
  See you later
  3/ Present the complete dialogue:
  _ Teacher sas the whole dialogue with different accents for the roles correcpondingly
  A: Hi, Scott. How are you?
  B: I’m OK, thanks. How are you?
  A: Pretty good
  C: Goodbye, Scott
  D: See you later
  _ Teacher reads the dialogue
  4. Practice:
  _ Several groups present the dialoue in front of class (use real name of Pupils as well use different presents, using Pupils’ learning aids as presents)
  
  Pupils say their meaning
  Pupils repeat the Teacher’s itterance/sentence chorally: Hi/Hello
  Pupils read in choras

  Pupils listen and repeat in choras
  Pupils say these paterns in pair as a model

  Pupils take to roles in groups


  Pupils listen
  Pupils open their books

  Puplis repeat chorally
  Pupils practise the dialogue in group  
  C/ Consolidation:
  Pupils ask and answer aboat their name
  IV/ HOME WORK – PREPARETION – REMARK:
  _ Pupils learn the lesson by heart at home
  _ Prepare for the next period
  _ Teacher remarks the learning period class


  Preparing day: 27/8
  Teaching day: 5/9
  UNIT 1 (Cont)
  Section 4: LET’S START (cont)
  I/ OBJECTIVES:
  _ Devolops Pupils’ speaking skill
  _ Pupils ask someone’s greeting and farewells answer these questions
  II/ KNOWLEDGE:
  1. Genaral knowledge:
  _ English Pupils also have greeting and farewells as we do
  2. Language materials:
  a) Vocabulary: Hi, Hello, fine, …
  b) Structures: Hi, Scott. How are you?
  Fine, thank you
  Goodbye, Scott
  See you later
  3. Skill: help Pupils to develop their speaking, reading, listening and writing skills
  II/ METHODS and TEACHING AIDS
  _ MAT methods, TPR approach
  _ Repetion and substitution drills
  _ Name cards
  III/ STEP OF TEACHING:
  A/ Warm up:
  1. Greeting
  2. Checking attendance
  3. Peview of the previous lesson
  B/ Presentation: Unit 1 (Cont)
  Section 4: LET’S START (cont)

  Teacher’s activities
  Pupil’s activities
  
  B. Let’ sing
  _ Teacher presents the
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng