Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Family and Friends grade 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Trang
  Ngày gửi: 23h:39' 09-11-2011
  Dung lượng: 51.5 KB
  Số lượt tải: 1082
  Số lượt thích: 0 người
  Preparing date:_________________
  Teaching date:_________________
  Week 1
  STARTER: HELLO
  Period 1: Lesson 1(1,2)

  I.Objectives :
  By the end of this lesson ,students will be able to know how to introduce themselves
  II. Language contents:
  1.Vocabulary :
  Hello Everyone
  2.Structures:
  Come and have some fun
  III. Methods and teaching aids:
  1.Methods:
  The audio lingual method
  2.Teaching aids:
  Computer and CD
  IV.Procedures:

  Teacher and students’activities
  
  Contents
  
  1.Warm up:
  Introduce 4 people in the lesson
  2.Presentation :
  *Action 1:Introduce the new persons and structures .
  -First, teacher asks students to find out where the words are.
  -Teacher writes the new words on the board and say how to use them in the sentences & their meaning .
  -Choral repetition (word by word)
  -Individual repetition
  -Teacher asks sts to do and sts do as her.
  *Action 2: Practice
  -Students practice in groups
  - Students practice in pairs: A student stands up and says : “Hello , Come and have some fun).And the other also says : “Hi , Come and have some fun)
  -Teacher asks some pairs to practice in front of class.
  *Action 3: Listen and read
  -Teacher asks sts to listen the convesation and repeat after her
  -Give the new words and some new structure
  -Play roles
  3.Consolidation:
  Check sts on the small boards with two ways introducing themselves.
  4.Homework:
  Teacher asks sts to write 2 sentences in order to introduce themselves in the notebooks.

  


  Hello
  Hi
  Come and have some fun
  
  Result of teaching
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Preparing date:_________________
  Teaching date:_________________

  STARTER: HELLO
  Period 2: Lesson 1(3)

  I.Objectives :
  By the end of this lesson ,students will be able to know how to introduce themselves
  II. Language contents:
  1.Vocabulary :
  Cousin come on

  2.Structures:
  What’s your name?
  My name’s Billy
  III. Methods and teaching aids:
  1.Methods:
  The audio lingual method
  2.Teaching aids:
  Computer and CD
  IV.Procedures:

  Teacher and students’activities
  
  Contents
  
  1. Warm up:
  -Play games: Match the words with some real things (school things)
  2. Presentation:
  -Introduce the first picture with the contents in the conversation.
  - Students listen to the cds
  -Listen to the cds onemore and repeat after it carefully
  -T teaches new words
  -Practice these sentences in pairs
  - Continue to the second picture, third pic and the last picture.
  3.Consolidation:
  - T asks students to play role in front of class
  4. Homeworks:
  - Do exercises in their notebooks
  

  New words:
  cousin: anh em họ
  come on: đi nào
  What’s your name?
  My name’s Billy

  
   Result of teaching
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Preparing date:_________________
  Teaching date:_________________

  STARTER: HELLO
  Period 3: Lesson 2(1,2)
  I.Objectives :
  By the end of this lesson ,students will be able to know how to ask and answer the questions “ What’s your name?”. Then students can read the conversation in lesson 1 fluently.
  II. Language contents:
  1.Vocabulary :
  Pete Jon

  2.Structures:
  What’s your name?
  My name’s Billy
  III. Methods and teaching aids:
  1.Methods:
  The audio lingual method
  2.Teaching aids:
  Computer and CD
  IV.Procedures:

  Teacher and students’activities
  
  Contents
  
  1. Warm up:
  -Play games: Who is this?
  T giudes sts to play: T gives them one piece of paper with the name of one person in class. Sts have say : “ my name’s …..
  2. Practice:
  Active 1: Fill in the blanks
  -T guides sts to do this exercise
  -Sts read the text again
  - T asks sts to fill the missing words into the conversation
  - Give feedback

  - Continue to the second picture, third pic and the last picture.
  Active 2:Practice the structure “What’s your name?”
  - T asks sts to say with each other in class
  - Some pairs practice in front of class
  3.Consolidation:
  - T asks students to play role in front of class
  4. Homeworks:
  - Do exercises in their notebooks
  

  1.Hello. What’s your ……? My name’s Rosy. And my name’s Tim
  2.……, class. My name’s Miss
  No_avatarf

  giao an hay qua ak... cho xin giao an tron bo dc ko ak?

  No_avatarf

  giao an Family and friend grade 3 ak

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng