Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bang KH lop 6 moi nhat

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: toi soan
  Người gửi: Đào Văn Hòa
  Ngày gửi: 23h:30' 05-10-2011
  Dung lượng: 213.5 KB
  Số lượt tải: 96
  Số lượt thích: 0 người
  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 6 - Trường THCS Lê Ngọc Hân
  
  THE 1st SEMESTER 2011 - 2012
  
  Week
  Order
  Unit / Lesson
  Main knowledge
  Methods
  
  1
  1
  INTRODUCTION / TEST
  Introduce about English 6
  
  
  
  2
  
  
  
  
  
  3
  UNIT 1 : Lesson 1 : A1-4
  GREETINGS
  Communicative approach :
  
  2
  4
  Lesson 2 : A5-8
  Introduction and greetings- Listening the dialogue
  Listen - Speak - Read - Write
  
  
  5
  Lesson 3 : B
  “Good morning/ afternoon…” to greet each other…
  
  
  
  6
  Lesson 4 : C1,2
  Further practice numbers 1-20
  
  
  3
  7
  Lesson 5 : C3-6
  “How old are you?” and contrast with “How are you?”
  
  
  
  8
  UNIT 2 : Lesson 1 : A
  AT SCHOOL
  Communicative approach :
  
  
  9
  Lesson 2 : B1-3
  Classroom imperatives to understand the teacher’s commands
  Listen - Speak - Read - Write
  
  4
  10
  Lesson 3 : B4-6
  “where do you live ?” - “What’s this/that ?” “It’s a/ an…”
  
  
  
  11
  Lesson 4 : C1
  The alphabet (a-z)…
  
  
  
  12
  Lesson 5 : C2-4
  This /That positive statements and Y/N…
  
  
  5
  13
  UNIT 3 : Lesson 1 : A1,2
  AT HOME
  Communicative approach :
  
  
  14
  Lesson 2 : A3-6
  “Wh” questions with (This/That) These/Those…
  Listen - Speak - Read - Write
  
  
  15
  Lesson 3 : B1,2
  Family ,possessive pronouns my,your, her, his….
  
  
  6
  16
  Lesson 4 : B3-6
  Numbers 21-100 and pronunciation of plural (s/z/iz)…
  
  
  
  17
  Lesson 5 : C
  “How many….are there ?” - Reading a text
  
  
  
  18
  Grammar Practice
  Further practise in “Be” , imperative number ….
  
  
  7
  19
  TEST 1
  Checking Ss’knowledge
  
  
  
  20
  UNIT 4 : Lesson 1 : A1,2
  BIG or SMALL
  Communicative approach :
  
  
  21
  Lesson 2 : A3-6
  Reading a description of a school & a text about school
  Listen - Speak - Read - Write
  
  8
  22
  Lesson 3 : B
  Reading a text about school…
  
  
  
  23
  Lesson 4 : C1-,3
  Listening to a dialogue about school…
  
  
  
  24
  * Correct the test
  Simple present tense…
  
  
  9
  25
  Lesson 5 : C4-8
  Telling the time
  
  
  
  26
  UNIT 5 : Lesson 1 : A1-4
  THINGS I DO
  Communicative approach :
  
  
  27
  Lesson 2 : A5-7
  Speaking and simple present tense….
  Listen - Speak - Read - Write
  
  10
  28
  Lesson 3 : B
  Speaking the dialogue - Reading a picture…
  
  
  
  29
  Lesson 4 : C1
  School subjects vocabulary….
  
  
  
  30
  Lesson 5 : C2-4
  Days of week vocabulary with “Has/Doesn’t have”…
  
  
  11
  31
  Grammar Practice
  Further practice in simple present tense, telling the time….
  
  
  
  32
  UNIT 6 : Lesson 1 : A1,2
  PLACES
  Communicative approach :
  
  
  33
  Lesson 2 : A3-6
  Reading a text about where Minh lives…
  Listen - Speak - Read - Write
  
  12
  34
  Lesson 3 : B
  Listening about prepositions of place…
  
  
  
  35
  Lesson 4 : C1,2
  More prepositions of places in front of, behind, to the left/right of
  
  
  
  36
  Lesson 5 : C3-6
  Reading a text and “Where is…/are…?”…
  
  
  13
  37
  TEST 2
  Checking Ss’knowledge
  
  
  
  38
  UNIT 7 : Lesson 1 : A1,2
  YOUR HOUSE
  Communicative approach :
  
  
  39
  Lesson 2 : A3-7
  Listening to a dialogue…
  Listen - Speak - Read - Write
  
  14
  40
  Lesson 3 : B
  Facilities vocabulary with “Is there a…/Are there any…?”…
  
  
  
  41
  Lesson 4 : C1,3 (bỏ C2)
  Reading about Ba’s and Chi’s houses….
  
  
  
  42
  * Correct the test
  Intergrated skill practice to discribe where we live
  
  
  15
  43
  Lesson 5 : C4-6
  Reading about Hoang’s daily rountine….
  
  
  
  44
  UNIT 8 : Lesson 1 : A1,2
  OUT and ABOUT
  Communicative approach :
  
  
  45
  Lesson 2
   
  Gửi ý kiến