Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

giao an day them anh 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Văn Quảng
Ngày gửi: 23h:07' 27-09-2011
Dung lượng: 224.5 KB
Số lượt tải: 1869
Số lượt thích: 0 người
.giáo án dạy thêm tiếng anh 6
năm học: 2011-2012

ngày soạn: 9/2011
Ngày dạy: 9/2011
Chào hỏi-Hỏi sức khoẻ, tuổi
Số Đếm

I-Mục tiêu:
- học sinh thành thạo cách chào hỏi, hỏi về sức khoẻ, tuổi
- luyện tập các số đếm
II-Nội dung.
Tiết 1:
1. Topic:
- Greeting.
- Introduce themselves and others.
- Ask and answer about ages.
- Ask and answer about health.
2. Grammar:
- Verb “tobe”: is , am , are.
- Structures: How are you?
How old are you?
3. Vocabulary:
- Personal pronoun: I ,you, he.....
- Cardinal numbers to 20.
4.Exercises:

I. Complete the following statements as the model;
Ex: morning / I / Tam / this / Mai
Good afternoon. I’m Tam. This is Mai.

1. afternoon / name / Peter / this / Mary.
2. Hi / I / Jane / this / David.
3. evening / Long / this / Vinh.
4. Hello / Nobita / this / Suka.
5. morning / name / Hai / this / Hung.

* Keys:
1. Good afternoon. My name is Peter. This is Mary.
2. Hi. I’m Jane. This is David.
3. Good evening. I am Long. This is Vinh.
4. Hello. I’m Nobita. This is suka.
5. Good morning. My name is Hai.This is Hung.

Tiết 2
II.Fill in each gap with a suitable word to complete the following dialogue.

1) Minh: ______evening, Van.
Van: Hi, Minh. _____ _____ you?
Minh: _____ _____ fine, thank _____. _____ ______ ?
Van: Fine, ______. Goodbye.
Minh: ______.

2) Mai: Good_______, _______Cuong.
Mr Cuong: Good morning , Mai.
Mai: Mr. Cuong, _____ _____ Trang.
Mr. Cuong: ______, Trang. How _____ ______ you?
Trang: _____eleven_____ ______.

Keys:
1) Minh: Good 2) Mai: morning, Mr.
Van: How are Mai: This is
Minh: I am - you- And you Mr. Cuong: Hello,-old are
Van: thank Trang: I’m – years old.
Minh: Bye.

III. Complete the following statements as the model:
Ex: I / 6 / old / how / I / 7.
S1: I’m six years old. How old are you?
S2: I am seven.
1. I / 9 / old / how / I / 12.
2. We / 14 / old / how / I / 8.
3. I / 16 / old / how / I / 20.
4. I / 19 / old / how / we / 17.
5. We / 5 / old / how / we / 11.
*Keys:
1) S1: I’m nine years old. How old are you?
S2: I am twelve.
2) S1: We are fourteen years old. How old are you?
S2: I am eight.
3) S1: I’m sixteen years old. How old are you?
S2: I am twenty.
4) S1: I’m nineteen years old. How old are you?
S2: We are seventeen.
5) S1: We are five years old. How old are you?
S2: We are eleven years old.

IV. Put the following statements in the correct order to make a complete dialogue.
Mr.Brown: Hello, children. How are you?
Mr.Brown: Fine , thanks.
Mr.Brown: Oh, Hi Thanh. How old are you?
Mr.Brown: Bye, children.
Hoa: Good afternoon, Mr.Brown.
Hoa: I’m fine ,thank you. And you?
Hoa: Mrs.Brown, this is Thanh.
Thanh: I’m ten years old.
Hoa and Thanh: Goodbye, Mr.Brown.

*Keys:
Hoa: Good afternoon,Mr.Brown.
Mr.Brown: Hello, children. How are you?
Hoa: I’m fine ,thank you. And you?
Mr.Brown: Fine, thanks.
Hoa: Mr.Brown, this is Thanh.
Mr.Brown: Oh. Hi
No_avatar

Không biết ngượngKhócXấu hổ

 
Gửi ý kiến