Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tờ trình xin kinh phi.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tống Hoàng Linh (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:01' 23-09-2011
  Dung lượng: 42.5 KB
  Số lượt tải: 1537
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Số: /TT- CĐCS Bãi Thơm, ngày 12 tháng 04 năm 2010

  ĐỀ NGHỊ
  (V/v hỗ trợ tổ chức Đại hội Công đoàn)

  Kính gửi: Hiệu trưởng trường PTCS Bãi Thơm

  Thực hiện theo chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục và sự chỉ đạo của Chi bộ trường PTCS Bãi Thơm về việc tổ chức Đại hội CĐCS trường PTCS Bãi Thơm nhiệm kỳ 2010 - 2012. Hiện tại CDDCS trường PTCS Bãi Thơm đã tiến hành thực hiện các công tác trên nhưng còn khó khăn về kinh phí.
  Vì vậy CĐCS trường làm tờ trình này xin BGH hỗ trợ kinh phí cho CĐCS trường tổ chức Đại hội nêu trên với số tiền là 700,000 ( Bảy trăm đồng chẵn) để CĐCS trường kịp thời thực hiện các công việc theo chỉ đạo của các cấp và các ban ngành.
  Rất mong sự giúp đỡ của BGH trường PTCS Bãi Thơm, CĐCS nhà trường xin chân thành cảm ơn.

  Nơi nhận: CHỦ TỊCH
  - BGH ;
  - Lưu VT.


  LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG


  PHÒNG GD&ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Số: /TT- GDBT Bãi Thơm, ngày 15 tháng 11 năm 2009

  TỜ TRÌNH
  (V/v xin hỗ trợ kinh phí tổ chức ngày 20/11/2009)

  Kính gửi: UBND Xã Bãi Thơm

  Thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện Phú Quốc và Phòng GD&ĐT tháng 11 năm 2009. Trường PTCS Bãi Thơm tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2009 tại điểm trường Bãi Thơm.
  Vì vậy nhà trường làm tờ trình này xin UBND hỗ trợ kinh phí cho Trường PTCS Bãi Thơm tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2009 nêu trên với số tiền là 500,000 ( Năm trăm ngàn đồng chẵn) để nhà trường kịp thời thực hiện các công việc tổ chức theo chỉ đạo của các cấp và các ban ngành.
  Rất mong sự giúp đỡ của UBND xã Bãi Thơm, trường xin chân thành cảm ơn.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - UBND xã ;
  - Lưu VT.


  Nguyễn Thế Anh


  PHÒNG GD&ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Số: /TT- GDBT Bãi Thơm, ngày 03 tháng 09 năm 2009

  ĐỀ NGHỊ
  (V/v xin hỗ trợ kinh phí tổ chức ngày khai giảng 05/09/2009)

  Kính gửi: UBND Xã Bãi Thơm

  Thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện Phú Quốc và Phòng GD&ĐT tháng 09 năm 2009. Trường PTCS Bãi Thơm tổ chức lễ khai giảng năm học 2009 - 2010 tại điểm trường Bãi Thơm.
  Vì vậy nhà trường làm đề nghị này xin UBND hỗ trợ kinh phí cho Trường PTCS Bãi Thơm tổ chức lễ khai giảng năm học 2009 - 2010 nêu trên với số tiền là 500,000 ( Năm trăm ngàn đồng chẵn) để nhà trường kịp thời thực hiện các công việc tổ chức theo chỉ đạo của các cấp và các ban ngành.
  Rất mong sự giúp đỡ của UBND xã Bãi Thơm, trường xin chân thành cảm ơn.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - UBND xã ;
  - Lưu VT.


  Nguyễn Thế Anh

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng