Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  QUY ĐỊNH HỆ THỐNG SỔ SÁCH TIỂU HỌC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vương Ngọc Thương (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:55' 21-09-2011
  Dung lượng: 70.0 KB
  Số lượt tải: 413
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
  TRƯỜNG TH SỐ 2 BÌNH LƯ

  Số: /QĐ-HTSS
  V/v: Quy định hệ thống sổ sách
  trường Tiểu học Số 2 Bình Lư.
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Bình Lư, ngày 09 tháng 9 năm 2011
  
  QUY ĐỊNH HỆ THỐNG SỔ SÁCH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BÌNH LƯ
  Thực hiện công văn số 310/PGD&ĐT ngày 31/8/2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Đường về việc điều chỉnh hệ thống sổ sách trong trường Tiểu học.
  Trường Tiểu học Số 2 Bình Lư quy định hệ thống hồ sơ sổ sách trong Trường Tiểu học Số 2 Bình Lư như sau:
  I. HỒ SƠ TRƯỜNG
  * Đối với hiệu trưởng:
  1. Sổ đăng bộ
  2. Kế hoạch Phát triển nhà trường đạt MCLTT.
  3. Kế hoạch chỉ đạo năm học;
  4. Kế hoạch xây dựng( duy trì) trường chuẩn quốc gia.- Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
  5. Sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ.
  6. Sổ theo dõi phân công công tác.
  7. Sổ dự giờ; Phiếu kiểm tra hồ sơ (cá nhân).
  * Đối với phó hiệu trưởng:
  1. Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn;
  2. Sổ phổ cập giáo dục tiểu học (các bảng biểu liên quan đến phổ cập)
  3. Phiếu theo dõi đánh giá tiết dạy ; phiếu kiểm tra hồ sơ (kẹp thành từng tập theo dõi riêng giáo trong trường)
  4. Sổ dự giờ; Phiếu kiểm tra hồ sơ (cá nhân).
  * Thư kí hội đồng:
  1. Sổ nghị quyết hội đồng;
  2. Sổ nghị quyết chuyên môn;
  3. Sổ theo dõi số lượng, chất lượng học sinh (trong 5 năm liên tiếp)
  4. Sổ tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh khuyết tật học hoà nhập.
  5. Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên
  6. Sổ khen thưởng, kỷ luật.
  II. HỒ SƠ TỔ CHUYÊN MÔN
  1. Sổ kế hoạch chỉ đạo chuyên môn của tổ.
  2. Sổ nghị quyết chuyên môn tổ.
  3. Sổ báo giảng tổ.
  4. Sổ theo dõi số lượng học sinh hàng tháng, chất lượng học sinh theo các lần kiểm tra định kỳ.
  5. Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên.
  6. Phiếu theo dõi đánh giá tiết dạy ; phiếu kiểm tra hồ sơ (kẹp thành từng tập theo dõi riêng giáo trong tổ).
  7.Sổ thi đua khen thưởng của tổ.
  III. HỒ SƠ GIÁO VIÊN
  1. Kế hoạch bài dạy (Giáo án);
  2. Sổ dự giờ.
  3. Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp);
  4. Học bạ của học sinh (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp);
  5. Sổ họp;
  6. Sổ bồi dưỡng chuyên môn;
  7. Phiếu dự giờ: được đóng thành quyển hoặc thành tệp theo mẫu quy định.
  8. Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh (Sổ điểm); hồ sơ giáo dục
  9. học sinh khuyết tật, tàn tật (đối với lớp có học sinh học hoà nhập).
  10. Sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình học sinh.
  11. Sổ báo giảng;
  12. Vở luyện chữ;
  13. Sổ cấp phát văn phòng phẩm, các chế độ đối với học sinh;
  III. HỒ SƠ ĐỘI TNTP HCM.
  1. Sổ họp
  2. Sổ nghị quyết đội
  3. Sổ bình cờ
  4. Sổ chi đội
  5. Kế hoạch hoạt động đội;
  6. Sổ nghị quyết liên đội
  7. Sổ theo dõi đội viên
  8. Sổ thu chi
  9. Sổ mượn sách báo
  10. Sổ theo dõi số lượng đội viên, cháu ngoan Bác Hồ hàng năm;
  11. Sổ truyền thống;
  IV. HỒ SƠ THƯ VIỆN.
  * Thư viện:
  1. Sổ đăng kí sách giáo khoa
  2. Sổ đăng kí tổng quát.
  3. Kế hoạch thư viên.
  4. Sổ đăng kí cá biệt.
  5. Sổ mượn truyện của học sinh.
  6. Sổ giao dịch
  7. Sổ mượn sách của giáo viên,.
  8. Sổ theo dõi cấp phát văn phòng phẩm của giáo viên và học sinh.
  * Thiết bị:
  1. Sổ báo mượn thiết bị.
  2. Sổ sử dụng thiết bị.
  3. Sổ quản lý thiết bị.
  V. HỒ SƠ KẾ TOÁN.
  1. Sổ họp;
  2. Sổ giao dịch;
  3. Sổ cấp phát lương;
  4. Sổ
   
  Gửi ý kiến