Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Phân phối chương trình THCS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Hạnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:37' 19-09-2011
  Dung lượng: 5.1 MB
  Số lượt tải: 392
  Số lượt thích: 0 người


  Tài liệu

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

  TRUNG HỌC CƠ SỞ


  Môn: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Âm nhạc, Công nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, Lịch sử, Mĩ thuật, Ngữ văn, Sinh học, Thể dục, Tiếng Anh, Tin học, Toán, Vật lý
  27-11-2010
  Phòn hu n m hu n c – PP n m h c 20 10-2011
  MỤC LỤC

  MỤC LỤC.......................................................................................................................................... 1
  A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG........................................................................................................... 4
  I. Về Khung phân phối chương trình ................................................................................................. 4
  II. Về phân phối chương trình dạy học tự chọn ................................................................................. 4
  III. Thực hiện các hoạt động giáo dục .................................................................................................... 4
  IV. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ................................................................... 5
  V. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương (như hướn dẫn tại côn v n số 5977/ -GDTrH
  n 07/7/2008)................................................................................................................................ 6
  B. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ........................................................................................................... 6
  I. ĐỐI VỚI HĐGDNGLL ................................................................................................................. 6
  1. Tổ chức thực hiện hoạt động ..................................................................................................... 6
  2. Phương pháp thực hiện HĐGDNGLL ....................................................................................... 6
  3. Đánh giá kết quả thực hiện HĐGDNGLL ................................................................................. 7
  4. Thiết bị, phương tiện HĐGDNGLL .......................................................................................... 7
  5. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HĐGDNGLL CÁC LỚP 6, 7, 8, 9 .......................... 7
  II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC .................................................... 8
  LỚP 6 ........................................................................................................................................... 8
  LỚP 7 ........................................................................................................................................... 9
  LỚP 8 ......................................................................................................................................... 10
  LỚP 9 ......................................................................................................................................... 11
  III. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN GDCD ....................................................... 12
  LỚP 6 ......................................................................................................................................... 12
  LỚP 7 ......................................................................................................................................... 12
  LỚP 8 ......................................................................................................................................... 13
  LỚP 9 ......................................................................................................................................... 13
  IV. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HÓA HỌC ................................................. 14
  LỚP 8 ......................................................................................................................................... 14
  LỚP 9 ......................................................................................................................................... 14
  V. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN LỊCH SỬ ..................................................... 16
  LỚP 6 ......................................................................................................................................... 16
  LỚP 7 ......................................................................................................................................... 16
  LỚP 8 ......................................................................................................................................... 18
  LỚP 9 ......................................................................................................................................... 19
  VI. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN MĨ THUẬT ................................................ 21
  LỚP 6 ......................................................................................................................................... 21
  LỚP 7 ......................................................................................................................................... 22
  LỚP 8 ......................................................................................................................................... 22
  LỚP 9 ......................................................................................................................................... 23
  VII. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN NGỮ VĂN ............................................... 24
  LỚP 6 ......................................................................................................................................... 24
  LỚP 7 ......................................................................................................................................... 26
  LỚP 8 ......................................................................................................................................... 28
  LỚP 9 ......................................................................................................................................... 30
  VIII. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN THỂ DỤC ............................................... 33
  LỚP 6 ......................................................................................................................................... 33
  LỚP 7 ......................................................................................................................................... 36
  LỚP 8 ......................................................................................................................................... 40

  27-11-2010 1/91
  Phòn hu n m hu n c – PP n m h c 20 10-2011

  LỚP 9 ......................................................................................................................................... 45
  IX. PHÂN PHỐI TRÌNH CHI TIẾT MÔN TIẾNG ANH .............................................. 50
  LỚP 6 ......................................................................................................................................... 50
  LỚP 7 ......................................................................................................................................... 51
  LỚP 8 ......................................................................................................................................... 52
  X. PHÂN PHỐI TRÌNH CHI TIẾT MÔN VẬT LÍ ....................................................... 54
  LỚP 6 ......................................................................................................................................... 54
  LỚP 7 ......................................................................................................................................... 54
  LỚP 8 ......................................................................................................................................... 55
  LỚP 9 ......................................................................................................................................... 55
  XI. PHÂN PHỐI TRÌNH CHI TIẾT MÔN ĐỊA LÝ...................................................... 57
  LỚP 6 ......................................................................................................................................... 57
  LỚP 7 ......................................................................................................................................... 58
  LỚP 8 ......................................................................................................................................... 59
  LỚP 9 ......................................................................................................................................... 60
  XII. PHÂN PHỐI TRÌNH CHI TIẾT MÔN SINH HỌC ............................................... 62
  LỚP 6 ......................................................................................................................................... 62
  LỚP 7 ......................................................................................................................................... 63
  LỚP 8 ......................................................................................................................................... 66
  LỚP 9 ......................................................................................................................................... 67
  XIII. PHÂN PHỐI TRÌNH MÔN TOÁN ...................................................................... 70
  LỚP 6 ......................................................................................................................................... 70
  LỚP 7 ......................................................................................................................................... 72
  LỚP 8 ......................................................................................................................................... 74
  LỚP 9 ......................................................................................................................................... 76
  XIV. PHÂN PHỐI TRÌNH CHI TIẾT MÔN CÔNG NGHỆ ......................................... 79
  LỚP 6 ......................................................................................................................................... 79
  LỚP 7 ......................................................................................................................................... 79
  LỚP 8 ......................................................................................................................................... 80
  LỚP 9 ......................................................................................................................................... 81
  XV. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN TIN HỌC ................................................................ 84
  I. dẫn thực hiện PPCT: .................................................................................................... 84
  LỚP 6 ..................................................................................................................................... 84
  LỚP 7 ..................................................................................................................................... 84
  LỚP 8 ..................................................................................................................................... 85
  LỚP 9 ..................................................................................................................................... 86
  II. KHUNG PHÂN PHỐI TRÌNH ............................................................................. 87
  III. PHÂN PHỐI TRÌNH CHI TIẾT MÔN TIN HỌC ............................................... 88
  LỚP 6 ..................................................................................................................................... 88
  LỚP 7 ..................................................................................................................................... 89
  LỚP 8 ..................................................................................................................................... 89
  LỚP 9 .................................................................................................................................... 90  27-11-2010 1/91
  Phòn hu n m hu n c – PP n m h c 20 10-2011

  A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  Khung phân phối trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2010-2011, gồm 2 phần: (A) dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT chi tiết (một số phần có sự điều chỉnh so với n m h c 2009-2010).
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng