Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

violympic toan 9 vong 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đông
Ngày gửi: 09h:55' 16-09-2011
Dung lượng: 142.0 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
Violympic toán 9 vong 1

BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là 
Câu 2: Tập giá trị của để tồn tại là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 3: Số 6,76 có căn bậc hai số học là 
Câu 4: Số 6,5536 có căn bậc hai số học là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 5: Tập nghiệm nguyên của bất phương trình là S = {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 6: Nghiệm của phương trình , với , là x = 
Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là 
Câu 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BD, cắt BD ở H. Biết rằng DH = 9cm; BH = 16cm. Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng .
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 9: Tìm , biết: . Kết quả là 
Câu 10: Giá trị nguyên lớn nhất của thỏa mãn là 


BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Nghiệm của phương trình , với , là x = 
Câu 2: 0,2 là căn bậc hai của số 
Câu 3: Tập giá trị của để tồn tại là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 4: Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là 
Câu 5: Cho tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 5cm và cạnh huyền dài 13cm. Diện tích tam giác đó bằng .
Câu 6: Tập nghiệm nguyên của bất phương trình là S = {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là 
Câu 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BD, cắt BD ở H. Biết rằng DH = 9cm; BH = 16cm. Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng .
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 9: Tìm , biết: . Kết quả là 
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10: So sánh và ta được kết quả là: .
BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: 0,2 là căn bậc hai của số 
Câu 2: Số 6,5536 có căn bậc hai số học là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 3: Tập giá trị của để tồn tại là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là 
Câu 5: Tập các giá trị nguyên của để biểu thức xác định là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 6: Nghiệm không dương của phương trình là x = (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 7: Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình , với , là x = 
Câu 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BD, cắt BD ở H. Biết rằng DH = 9cm; BH = 16cm. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng cm.
Chọn đáp án đúng:
Câu 9: Tìm số không âm, biết: . Kết quả là 
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 10: Tìm , biết: . Kết quả là 

 
Gửi ý kiến