Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM THEO CHUẨN NĂM 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST V G D THCS
Người gửi: Phạm Quang Toàn
Ngày gửi: 12h:54' 13-09-2011
Dung lượng: 310.0 KB
Số lượt tải: 1983
Số lượt thích: 0 người

TRọN Bộ Giáo án &PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS

MÔN TIẾNG ANH 8
(Dùng cho các cơ quan quản lý giáo dục và giáo viên,
áp dụng từ năm học 2011-2012)
LỚP 8
Cả năm học: 37 tuần (105 tiết)
Trong đó có các tiết dành cho ôn tập, kiểm tra và chữa bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ.
HỌC KỲ I
Bài/Unit
Nội dung
Số tiết


Ôn tập/Kiểm tra đầu năm
1

1
My Friends
5

2
Making Arrangements
5

3
At home
6


Ôn tập, củng cố
1


Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
2

4
Our past
5

5
Study habits
5

6
The Young Pioneers Club
5


Ôn tập, củng cố
1


Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
2

7
My neighborhood
5

8
Country life and City life
5


Ôn tập và kiểm tra học kỳ I
5


TỔNG SỐ TIẾT
53

HỌC KỲ II
Bài/Unit
Nội dung
Số tiết

9
A first – Aid Course
5

10
Recycling
5

11
Traveling Around Vietnam
5


Ôn tập, củng cố
1


Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
2

 12
A Vacation Abroad
5

 13
Festivals
5

 14
Wonders of the world
5


Ôn tập, củng cố
1


Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
2

15
Computers
5

 16
Inventions
5


Ôn tập và kiểm tra học kỳ II
6


TỔNG SỐ TIẾT
52

giáo án tiếng anh 8 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng 2011-2012Period 1 CONSOLIDATION/ test
I.Ojectives.
- By the end of the lesson , Sts will be able to grasp the knowledge they have learnt in the first semester and know how to supplement what they are short of
II. Teaching aids.
- Book, posters and chalk
Language content:
1. Vocabulary:
2. Grammar:
+ Adjectives & Adverbs
+ Modal verbs
III. Teaching procedure
1. Oral test:
- During the lesson
2. New leson:
T’s activities
S’s activities
Contents

Warm up()
T divides the class into two groups and ask Sts to play the game
Sts play game


PelmanismPresentations()


T reviews

T asks Sts to do Exercise 1
T give correct answers

T asks Sts to do exercise 2.
T instructsT asks Sts to do Ex3 in pairs.
T gives feedbackSts copy

Sts Pair work.


Sts copy

Sts do exercise

Sts copySts work in pairsSts copy

Grammar and Vocabulary
A. Grammar
Adjective & Adverbs :
Practice
I. .Choose the correct answer
1.We should keep our teeth ( be clean, cleanly, clean).
2. What time.( will, do, did) you get home? Ten minutes ago
3. They don`t drink wine and my father doesn`t (neither, either, too)health.
6. She ought to ( finish, finishes, finishi
4. How ( tall, weight, heavy) are you? I`m 45 kilos.
5. Fruit juice is good ( with, to, for) our ng) her homework before going to bed.
7. Swimming can be fun ( when, so, but) accidents can happen.
8. How often do you go to the football match?- ( once or twice a month, one or two times a month, once and twice a month).
9. We are used to ( get, getting, got) up early now.
10. I have a lot of homework ( to do, will do, doing) tonight
can take it with you wherever you go.
II . Arrange these words into sentence
wanted / green / the gate / to paint / they

chickens / for / raised / their small plan / the pupils of class 7a / last summer.

fruit tree / some
Avatar
Giáo án  Tieng Anh 8 chuẩn kiến thức  rất tỷ mỉ và dể hiễu
No_avatar
Phù hợp với nội dung dạy học kiến thức chuẩn 
No_avatar

giao an hayThè lưỡi

No_avatarf
cac ban biet lam sao dang duoc bai khong chi minh voi gui vao caosubp@yahoo.com nha cam on
No_avatar
hic.sao t tìm mãi mà chẳng thấy unit 12 phần write đâu thế?
Avatar
Không biết các bạn nghĩ sao? Nhưng mình thấy bình thường thôi. giáo án bây giờ không quy định như vậy rồi.
No_avatarf

cho xin tron bo giao an nay voi

CAM ON NHIEU NHE!

No_avatar

may lua toc a

 

No_avatarf

Bạn Phạm Quang Toàn thân mến!

Tại sao không tải lên trọn bộ giáo án mà còn liên lạc qua số điện thoại là sao; vậy là bạn muốn bán chứ không tặng à! mà giáo án có hay không? Bạn sưu tầm ở đâu vậy? Bạn lừa người khác tải về như thế là không được hay lắm!!!!

 
Gửi ý kiến
print