Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Phan phoi chuong trinh mon Tin 11

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Thịnh
  Ngày gửi: 10h:06' 11-09-2011
  Dung lượng: 19.6 KB
  Số lượt tải: 117
  Số lượt thích: 0 người

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC THPT
  LỚP 10
  Cả năm 37 tuần 70 tiết
  Học kỳ I 19 tuần 36 tiết
  Học kỳ II 18 tuần 34 tiết
  HỌC KỲ I
  CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
  
  Tiết 1
  §1Tin học là một ngành khoa học
  
  Tiết 2,3
  §2 Thông tin và dữ liệu
  
  Tiết 4
  Bài thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hoá thông tin
  
  Tiết 5,6,7
  §3Giới thiệu về máy tính
  
  Tiết 8,9
  Bài thực hành 2: Làm quen với máy tính
  
  Tiết 10,11,12,13
  §4 Bài toán và thuật toán
  
  Tiết 14,15
  Bài tập
  
  Tiết 16
  Kiểm tra 1 tiết
  
  Tiết 17
  §5 Ngôn ngữ lập trình
  
  Tiết 18
  §6 Giải bài toán trên máy tính
  
  Tiết 19
  §7 Phần mềm máy tính
  
  Tiết 20
  §8 Những ứng dụng của tin học
  
  Tiết 21
  §9 Tin học và xã hội
  
  CHƯƠNG II. HỆ ĐIỀU HÀNH
  
  Tiết 22
  §10 Khái niệm về hệ điều hành
  
  Tiết 23, 24
  §11 Tệp và quản lý tệp
  
   Tiết 25
  Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành
  
  Tiết 26,27,28
  §12 Giao tiếp với hệ điều hành
  
  Tiết 29
  Bài tập và thực hành 4: Giao tiếp với hệ §iều hành Windows
  
  Tiết 30,31
  Bài tập vàthực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục
  
  Tiết 32
  Kiểm tra thực hành
  
  Tiết 33
  Bài tập
  
  Tiết 34
  §13 Một số hệ điều hành thông dụng
  
  Tiết 35
  Ôn tập
  
  Tiết 36
  Kiểm tra học kỳ 1
  
  
  
  HỌC KỲ II
  
  CHƯƠNG III. SOẠN THẢO VĂN BẢN
  
  Tiết 37,38,39
  §14 Khái niệm về soạn thảo văn bản
  
  Tiết 40,41
  §15 Làm quen với MICROSOFT WORD
  
  Tiết 42.43
  Bài thực hành 6: Làm quen với Word
  
  Tiết 44,45
  §16 Bài §ịnh dạng văn bản
  
  Tiết 46,47
  Bài thực hành 7: Bài §ịnh dạng văn bản
  
  Tiết 48
  §17 Một số chức năng soạn thảo khác
  
  Tiết 49
  Bài tập
  
  Tiết 50
  §18 Các công cụ trợ giúp soạn thảo
  
  Tiết 51,52
  Bài thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo
  
  Tiết 53
  §19 Tạo và làm việc với bảng
  
  Tiết 54,55
  Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp
  
  Tiết 56
  Kiểm tra thực hành
  
  CHƯƠNG IV. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
  
  Tiết 57
  §20 Mạng máy tính
  
  Tiết 58.59
  §21 Mạng thông tin toàn cầu Internet
  
  Tiết 60,61
  §22 Một số dịch vụ cơ bản của Internet
  
  Tiết 62,63
  Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer
  
  Tiết 64,65, 66
  Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin
  
  Tiết 67
  Kiểm tra 45 phút
  
  Tiết 68, 69
  Bài tập và ôn tập
  
  Tiết 70
  Kiểm tra học kỳ 2
  
  

  LỚP 11
  Học kì I : 19 tuần thực hiện 18 tiết
  Học kì II : 18 tuần thực hiện 34 tiết

  HỌC KỲ I  CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ
  NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

  
  Tiết 1
  §1 Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
  
  Tiết 2
  §2 Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
  
  Tiết 3
  Bài tập
  
  Chương II. Chương trình đơn giản
  
  Tiết 4
  §3 Cấu trúc chương trình
  
  Tiết 5
  §4 Một số kiểu dữ liệu chuẩn
  §5 Khai báo biến
  
  Tiết 6
  §6 Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
  
  Tiết 7
  §7 Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
  
  
  §8 Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.
  
  Tiết 8, 9
  Bài tập và thực hành 1
  
  Tiết 10
  Bài tập
  
  Tiết 11
  Kiểm tra 45 phút
  
  Chương III. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp
  
  Tiết 12
   §9 Cấu trúc rẽ nhánh
  
  Tiết 13,14, 15
  §10 Cấu trúc lặp
  
  Tiết 16
  Bài tập
  
  Tiết 17
  Ôn tập
  
  Tiết 18
  Kiểm học kỳ I
  
  

  
    HỌC KÌ II
  
  Chương III

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng