Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  chuyên đề phép dời hình 11 cơ bản

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nông Trọng Dân
  Ngày gửi: 08h:01' 24-08-2011
  Dung lượng: 246.0 KB
  Số lượt tải: 773
  Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Tươi)
  TÓM TẮT CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 CỎ BẢN
  (các dạng bài tập chính)
  PHÉP TỊNH TIẾN
  1) tóm tắt lí thuyết
  a) 
  b) 
  c) Biểu thức thọa độ: Với thì 
  2) Dạng bài tập
  a) dạng 1: Cho điểm tìm ảnh là ảnh của qua phép với 
  CÁCH GIẢI:
  ta có: 
  Vậy .
  b) Dạng 2 :Cho đường thẳng tìm ảnh của d qua phép với 
  CÁCH GIẢI :
  Gọi là ảnh của d qua phép với 
  Cách 1 :
  Với ta có . Áp dụng biểu thức tọa độ của phép  :
  
  Khi đó ta có
  
  Vậy pt của d’ là : 
  Cách 2 ;
  Ta có d và d’ song song hoặc trùng nhau, vậy d’ có một vec tơ pháp tuyến là . Ta tìm 1 điểm thuộc d’.
  Ta có , ảnh , ta có
  

  Phương trình của d’ là
  




  PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC (Xét đx trục Ox, đx trục Oy tương tự)
  1) tóm tắt lí thuyết
  a) 
  b) 
  c) Biểu thức tọa độ của phép đx trục Ox
  
  d) Biểu thức thọa độ của phép đx trục Oy
  
  2) Bài tập
  a) dạng 1: Cho điểm tìm ảnh là ảnh của qua phép 
  CÁCH GIẢI :
  Ta có : vậy 
  b) Dạng 2: Cho đường thẳng tìm ảnh của d qua phép 
  CÁCH GIẢI :
  +) Gọi d’ là ảnh của d, ta cần tìm pt của d’.
  Cách 1 :
  Với ta có , Áp dụng biểu thức tọa độ của phép 
  
  Khi đó ta có 
  Vậy pt của d’ là 
  Cách 2 :
  Ta có 2 điểm , Gọi ảnh của chúng lần lượt là
  
  Phương trình của d’ là
  
  PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
  1) tóm tắt lí thuyết
  a) 
  b) 
  c) Biểu thức tọa độ của phép đx tâm O(0 ;0) 
  2) Bài tập
  a) dạng 1: Cho điểm tìm ảnh là ảnh của qua phép 
  CÁCH GIẢI :
  Ta có : 
  b) Dạng 2 : Cho đường thẳng tìm ảnh của d qua phép 
  CÁCH GIẢI :
  +) Gọi d’ là ảnh của d, ta cần tìm pt của d’.


  Cách 1 :
  Với ta có , Áp dụng biểu thức tọa độ của phép 
  
  Khi đó ta có 
  Vậy pt của d’ là 
  Cách 2 :
  Ta có d và d’ song song hoặc trùng nhau, vậy d’ có một vec tơ pháp tuyến là . Ta tìm 1 điểm thuộc d’.
  Ta có , ảnh , ta có
  
  Vậy d’ có phương trình là : 
  PHÉP QUAY
  1) lí thuyết :
  a) 
  b) 
  2) Bài tập :
  a) Dạng 1 : Cho điểm CM nó là ảnh của điểm qua phép quay tâm O góc quay , với .
  CÁCH GIẢI:
  +) Nếu ta có:
  
  Để CM ta CM 
  Để CM đầu tiên ta CM 
  NX trên hệ trục tọa độ chiều quay từ A đến A’ là dương hay âm, từ đó suy ra hoặc tùy theo đề bài.
  +) Nếu cách giải tương tự, để CM ta có thể CM tam giác OAA’ đều, rồi NX trên hệ trục tọa độ.
  b) Dạng 2 : Cho đường thẳng tìm ảnh của d qua phép . với 
  CÁCH GIẢI:
  Ta tìm tọa độ của 2 điểm A’,B’ lần lượt là ảnh của 2 điểm A,B thuộc đường thẳng d qua . Nên chọn A,B lần lượt là giao của d với các trục tọa độ. Khi đó ảnh của d là đường thẳng A’B’.

  BÀI TẬP VẬN DỤNG
  Bài 1. trên mp tọa độ cho 2 điểm . Đường thẳng d đi qua A và vuông góc với AB.
  a) Tìm ảnh của A,B,d qua phép tịnh tiến theo véc tơ 
  b) Tìm phương trình của đường thẳng d1 sao cho phép tịnh tiến theo vec tơ biến d1 thành d.
  Bài 2. Trên mp tọa độ cho điểm , đường thẳng d đi qua A và vuông góc với đường thẳng .
  a) tìm ảnh của A và d qua phép đx trục Ox.
  b)* Tìm ảnh của A qua phép đối xứng trục 
  Bài 3. Trên mp tọa độ cho điểm , đường thẳng .
  a) Tìm ảnh của A va d qua phép đối xứng tâm O.
  b)* Tìm ảnh của d qua phép đối xứng tâm A.
  Bài 4. Trên mặt phẳng tọa độ cho
   
  Gửi ý kiến