Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  phan phoi chuong trinh qp 10 dong nai

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thanh Bình (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:47' 19-08-2011
  Dung lượng: 102.5 KB
  Số lượt tải: 47
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
  MÔN GDQP - AN LỚP 10 BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
  Ban: Dùng cho cả 3 ban

  I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
  (Theo định 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

  Tổng số tiết: 35 tiết
  Học kỳ I : 18 tiết
  Học kỳ II : 17 tiết


  TT
  
  NỘI DUNG
  THỜI GIAN
  
  
  
  Tổng
  số tiết
  Lý thuyết
  Thực hành
  
  CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10
  
  
  
  
  1
  Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
  4
  4
  0
  
  2
  Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
  5
  5
  0
  
  3
  Đội ngũ từng người không có súng
  4
  1
  3
  
  4
  Đội ngũ đơn vị
  7
  1
  6
  
  5
  Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai
  2
  2
  
  
  6
  Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương
  5
  2
  3
  
  7
  Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy
  4
  4
  0
  
  8
  Kiểm tra
  4
  2
  2
  
  Cộng
  35
  21
  14
  
  

  II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

  Tiết
  Học Kỳ I : 19 tuần (18 tiết thực học)
  
  
  BÀI 1. TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM – 4(4, 0)*
  
  1
   - Giới thiệu môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh
  - Mục tiêu, nội dung chương trình môn học GDQP-AN lớp 10 (tóm tắt)
  I. LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
  
  2
   II. TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA DÂN TỘC TA TRONG SỰ NGHIỆP ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC
  1. Truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước
  2. Truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều
  
  3
   3. Truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện
  4. Truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo
  
  4
   5. Truyền thống đoàn kết quốc tế
  6. Truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam
  
  
  BÀI 2. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM - 5(5, 0)
  
  5
  A. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
  I. LỊCH SỬ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
  
  6
   II. TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
  Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng
  Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng
  Gắn bó máu thịt với nhân dân
  
  7
   4. Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, nghiêm minh
  5. Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước
  6. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế
  
  8
  B. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
  I. LỊCH SỬ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
  
  9
  II. TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
  
  10
   Kiểm tra 1 tiết
  
  
  BÀI 3. ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG - 4(1, 3)
  
  11
  I. ĐỘNG TÁC NGHIÊM
  II. ĐỘNG TÁC NGHỈ
  III. ĐỘNG TÁC QUAY TẠI CHỖ
  IV. ĐỘNG TÁC CHÀO
  - Luyện tập
  
  12
  V. ĐỘNG TÁC ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, ĐỔI CHÂN KHI ĐANG ĐI ĐỀU
  VI. ĐỘNG TÁC GIẬM CHÂN, ĐỨNG LẠI, ĐỔI CHÂN KHI ĐANG GIẬM CHÂN
  VII. ĐỘNG TÁC GIẬM CHÂN CHUYỂN THÀNH ĐI ĐỀU VÀ NGƯỢC LẠI
  - Luyện tập
  
  13
  VIII. ĐỘNG TÁC TIẾN, LÙI, QUA PHẢI, QUA TRÁI
  IX. ĐỘNG TÁC NGỒI XUỐNG, ĐỨNG DẬY
  X. ĐỘNG TÁC CHẠY ĐỀU, ĐỨNG LẠI
  - Luyện tập
  
  14
  - Luyện tập
  
  
   BÀI 4. ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ - 7(1, 6)
  
  15
  I. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI
  1. Đội hình tiểu đội hàng ngang
  
  16
  2. Đội hình tiểu đội hàng dọc
  
  17
  3. Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái
  4. Giãn đội hình, thu đội hình
  5. Ra khỏi hàng,
   
  Gửi ý kiến