Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tóm tắt ngữ pháp Tiếng Anh 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Vân
  Ngày gửi: 07h:45' 02-08-2011
  Dung lượng: 183.0 KB
  Số lượt tải: 6736
  Số lượt thích: 5 người (Nguyễn Thị Ánh Nhi, Nguyễn Thị Vân, Lê Vũ Khả Tú, ...)
  Tóm tắt ngữ pháp tiếng anh 8
  1. Present Simple and Present Progressive tenses (Thì hiện tại đơn giản và thì hiện tại tiếp diễn)
  Tenses
  Affirmation
  Negation
  Interrogation
  With
  
  Present
  Simple
  (Thì hiện tại đơn)
  S + am/ is/ are

  S + V(s/es)
  S + am/ is/ are not

  S + don’t/ doesn’t + V1
  Am/ Is/ Are = S +.?

  Do/ Does + S + V1?
  Everyday ,always, usually, often, never, hardly, in the morning/ afternoon/ evening/ in spring/ summer/ autumn/, On Mondays/ at weekends
  
  Present
  Progressive
  (Thí hiện tại tiếp diễn)
  
  S + am/ is/ are + V-ing
  
  S + am/ is/ are (not) + V-ing
  
  Am/ Is/ Are + S +V-ing?
  Now, at the present/ moment/ this time/ Look! Listen! Be careful! Be quiet! Hurry up…
  
  2. Intended Future and Future Simple .( Thì tương lai gần và tương lai đơn giản)
  Tenses

  Affirmation (KĐ)
  Negation (PĐ)
  Interrogation (NV)
  With
  
  Intended
  Future
  S + am/ is/ are + going to +V1

  S + am/ is/ are+ not + going to +V1

  Am/ Is/ Are + S + going to +V1 ?

  Tomorrow, soon, tonight, next, this weekend, someday, in the future
  
  Future
  Simple
  S+ will + V1
  S+ will not + V1
  Will + S + V1?
  
  
   The differences between intended future and future simple: (Sự khác nhau lai và lai đơn giản)
  Intended future (Thì tương lai gần)
  Future simple (Thì tương lai đơn)
  
  1. Ý định đã được dự trù, sắp xếp trước khi nói:
  - I am going to visit New York this summer.


  2. Sự suy đoán chắc chắn dựa vào căn cứ hiện tại:
  - There are a lot of clouds. I think it is going to rain.

  1. Ý định ngay khi nói hay hành động sẽ xảy ra ở tương lai không phụ thuộc vào ý định:
  - He will come here tomorrow.

  2. Ý kiến, lời hứa, hy vọng, phát biểu về một hành động trong tương lai: (think, promise, hope, expect..)
  - Wait here and I will get you a drink.
  - I think you will pass the exam.
  
  3. Past simple tense( Thì quá khứ đơn giản)
  Tenses
  Affirmation
  Negation
  Interrogation
  With
  
  Past
  simple
  S + was/ were
  S + V 2 / V– ed
  S + wasn’t/ weren’t
  S + didn’t + V1
  Was/ Were + S + …?
  Did + S + V1?
  Yesterday, ago, last, in 199..< 2008…
  
  Past habit: S + used to + V1
  * tả một thói quen trong quá khứ nhưng nay không còn nữa
  (He used to go swimming when he was young.)
  4. Past progressive tense( Thì quá khứ tiếp diễn)
  Tenses
  Affirmation
  Negation
  Interrogation
  With
  
  Past progressive

  S + was/ were
  + V_ing
  S + wasn’t/ weren’t
  + V_ing
  Was/ Were + S + V_ing …?

  At this time yesterday(last week, last month…), when, while
  
  5. perfect tense (Thì hiện tại hoàn thành)
  Tenses
  Affirmation
  Negation
  Interrogation
  With
  
  Present perfect

  S + have/has + V3
  S + haven’t/hasn’t + V3
  Have/has + S+ V3 ?
  just, recently, ever, never, already, since, for, so far, yet, up to now
  
  6. Enough .. to: S + be (not) + adj+ enough (+ for + O) + to Inf .
  A. Đồng chủ ngữ: Nam is not old. He is in my class.
  Nam is not old enough to be in my class.
  B. Khác chủ ngữ: This book is very interesting. You should read it.
  This book is interesting enough to for you to read. (bỏ very
  7. Adjective order in a noun phrase(Trật tự của tính từ trong một cụm danh từ)

  (
  No_avatarf
  hay qua'Cườithu thap de thi hoc ki ...
  No_avatar
  Tuyệt cac em hoc lop may ma an noi  nguoi ta the  khong co hoc a
  No_avatar
  moi nguoi oi , to muon tai ve may cua minh ma ko duo. help minh voi nhe. luu y la minh ko co phan mem download dau, chỉ có thể copy và paste thôi. giúp mình nhé. cảm ơn các bạn nhieuf.
  No_avatar

  hay thật đấy! toan la nhung kien thuc bo ich Không biết ngượng

   
  Gửi ý kiến