Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  GIAO AN DAY THEM TOAN 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hồng
  Ngày gửi: 21h:08' 28-06-2011
  Dung lượng: 100.1 KB
  Số lượt tải: 789
  Số lượt thích: 0 người
  CHUYÊN ĐỀ 1:CĂN THỨC BẬC HAI
  I.Căn bậc hai ,định nghĩa và kí hiệu
  A.Lý thuyết
  1/Định nghĩa:Cho số a 0, số x 0 được gọi là căn bậc hai của số a nếu x2 =a.Kí hiệu .
  -Ví dụ: 3 là CBH của 9 vì 32 = 9. Kí hiệu 
  2 là CBH của 4 vì 22 = 4.Kí hiệu .
   là CBH của 3.Khi đó ()2 = 3

  -Số a>0 có đúng 2 căn bậc hai là - và .Số gọi là CBH SH của a.
  -Số 0 có CBH là chính nó
  *chú ý:
  +Nếu a, b không âm,ta có 
  +Nếu dưới dấu căn là biểu thức thì ta có căn thức bậc hai.Ví dụ:là các căn thức bậc hai.
  +Để căn thức có nghĩa thì biểu thức dưới dấu căn không âm.
  +Nếu biểu thức dưới dấu căn có dạng bình phương thì ta có hằng đẳng thức:
  B.Bài tập:

  Bài tập 1:Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau,rồi suy ra căn bậc hai của chúng.
  9; 16 ; 64 ; 225 ; 256
  Bài tập 2:So sánh
  a/ 2 và b/ 6 và c/ 2 và d/ 1 và 
  e/ và 9 f/ và 3
  Bài tập 3: Tìm x để căn thức sau có nghĩa
  a/ b/ c/.
  Bài tập 4:Rút gọn các biểu thức
  a/ b/
  c/ d/.
  e/ f/

  Bài tập 5:Tìm x biết
  a/ b/.
  c/ d/.
  Bài tập 6:Rút gọn phân thức.
  a/ b/
  III.Các phép tính về căn thức.
  A.Lý thuyết
  1.Khai phương một tích-nhân các căn thức bậc hai:
  
  2.Khai phương một thương chia các căn thức bậc hai:
   (A;B>0).
  B.Bài tập:
  Bài tập 1:Áp dụng quy tắc nhân các căn bâc hai hãy tính
  a/ b/
  Bài tập 2.Áp dụng quy tắc khai phương một tích,hãy tính
  a/ b/ c/

  Bài tập 3.Áp dụng quy tắc khai phương một thương,hãy tính
  a/ b/ 
  Bài tập 4 Áp dụng quy tắc chia các căn bậc hai,hãy tính
  a/ b/
  Bài tập 5:Cho biểu thức
   và .
  a/Tìm x để A có nghĩa.Tìm x để B có nghĩa.
  b/Với giá trị nào của x thì A = B.
  Bài tập 6: Rút gọn
  a/ b/
  c/ d/
  HD:b Biến đổi tử = = = 
  Bài tập 7:Chứng minh đẳng thức
  a/ b/
  c/
  Bài tập 8:
  a/Với n là số tự nhiên,chứng minh
  
  Viết đẳng thức trên khi n =1 , 2 , 3 ,4 .
  b/Cho a,b là 2 số không âm.Chứng minh (Bất đẳng thức cô si cho 2 số không âm)
  Dấu ‘=’ xẩy ra khi nào ?
  c/Với a>0,chứng minh 

  d/Với a,b .Chứng minh 
  HD7a: 
  III.Các phép biến đổi căn thức
  A/Lý thuyết
  1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:
  2.Đưa thừa số vào trong dấu căn:
  
  
  3.Khử mẫu của biểu thức lấy căn: ( )
  4 .Trục căn thức ở mẫu :
  
  5.Căn thức đồng dạng:
  -Hai căn thức đồng dạng là hai căn thức có cùng biểu thức dưới dấu căn.Ví dụ và 
  -Ta có thể thực hiện các phép toán như trên các đơn thức đồng dạng
  B.Bài tập:

  Bài tập 1: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
  a/ b) c).
  Bài tập 2.Đưa thừa số vào trong dấu căn
  a/ b/ c/ d/
  Bài tập 3:Rút gọn các biểu thức
  a/ b/ c/
  d/ e/ f/.
  Bài tập 4:Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x,y không âm)
  
  Bài tập 5: Tìm x biết
  
  Bài tập 6:Khử mẫu của biểu thức lấy căn và rút gọn (nếu được)
  
  Bài tập 7: Trục căn thức ở mẫu và rút gọn (nếu được)
  
  Bài tập 8:Rút gọn các biểu thức
  No_avatar

  ít quá

   

  No_avatar
  giao an day thêm trong hè mà cũng đưa hiệu trưởng kí duyệt hả chị hai?
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng