Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  GIAO AN DAY THEM TOAN 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hồng
  Ngày gửi: 21h:08' 28-06-2011
  Dung lượng: 100.1 KB
  Số lượt tải: 790
  Số lượt thích: 0 người
  CHUYÊN ĐỀ 1:CĂN THỨC BẬC HAI
  I.Căn bậc hai ,định nghĩa và kí hiệu
  A.Lý thuyết
  1/Định nghĩa:Cho số a 0, số x 0 được gọi là căn bậc hai của số a nếu x2 =a.Kí hiệu .
  -Ví dụ: 3 là CBH của 9 vì 32 = 9. Kí hiệu 
  2 là CBH của 4 vì 22 = 4.Kí hiệu .
   là CBH của 3.Khi đó ()2 = 3

  -Số a>0 có đúng 2 căn bậc hai là - và .Số gọi là CBH SH của a.
  -Số 0 có CBH là chính nó
  *chú ý:
  +Nếu a, b không âm,ta có 
  +Nếu dưới dấu căn là biểu thức thì ta có căn thức bậc hai.Ví dụ:là các căn thức bậc hai.
  +Để căn thức có nghĩa thì biểu thức dưới dấu căn không âm.
  +Nếu biểu thức dưới dấu căn có dạng bình phương thì ta có hằng đẳng thức:
  B.Bài tập:

  Bài tập 1:Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau,rồi suy ra căn bậc hai của chúng.
  9; 16 ; 64 ; 225 ; 256
  Bài tập 2:So sánh
  a/ 2 và b/ 6 và c/ 2 và d/ 1 và 
  e/ và 9 f/ và 3
  Bài tập 3: Tìm x để căn thức sau có nghĩa
  a/ b/ c/.
  Bài tập 4:Rút gọn các biểu thức
  a/ b/
  c/ d/.
  e/ f/

  Bài tập 5:Tìm x biết
  a/ b/.
  c/ d/.
  Bài tập 6:Rút gọn phân thức.
  a/ b/
  III.Các phép tính về căn thức.
  A.Lý thuyết
  1.Khai phương một tích-nhân các căn thức bậc hai:
  
  2.Khai phương một thương chia các căn thức bậc hai:
   (A;B>0).
  B.Bài tập:
  Bài tập 1:Áp dụng quy tắc nhân các căn bâc hai hãy tính
  a/ b/
  Bài tập 2.Áp dụng quy tắc khai phương một tích,hãy tính
  a/ b/ c/

  Bài tập 3.Áp dụng quy tắc khai phương một thương,hãy tính
  a/ b/ 
  Bài tập 4 Áp dụng quy tắc chia các căn bậc hai,hãy tính
  a/ b/
  Bài tập 5:Cho biểu thức
   và .
  a/Tìm x để A có nghĩa.Tìm x để B có nghĩa.
  b/Với giá trị nào của x thì A = B.
  Bài tập 6: Rút gọn
  a/ b/
  c/ d/
  HD:b Biến đổi tử = = = 
  Bài tập 7:Chứng minh đẳng thức
  a/ b/
  c/
  Bài tập 8:
  a/Với n là số tự nhiên,chứng minh
  
  Viết đẳng thức trên khi n =1 , 2 , 3 ,4 .
  b/Cho a,b là 2 số không âm.Chứng minh (Bất đẳng thức cô si cho 2 số không âm)
  Dấu ‘=’ xẩy ra khi nào ?
  c/Với a>0,chứng minh 

  d/Với a,b .Chứng minh 
  HD7a: 
  III.Các phép biến đổi căn thức
  A/Lý thuyết
  1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:
  2.Đưa thừa số vào trong dấu căn:
  
  
  3.Khử mẫu của biểu thức lấy căn: ( )
  4 .Trục căn thức ở mẫu :
  
  5.Căn thức đồng dạng:
  -Hai căn thức đồng dạng là hai căn thức có cùng biểu thức dưới dấu căn.Ví dụ và 
  -Ta có thể thực hiện các phép toán như trên các đơn thức đồng dạng
  B.Bài tập:

  Bài tập 1: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
  a/ b) c).
  Bài tập 2.Đưa thừa số vào trong dấu căn
  a/ b/ c/ d/
  Bài tập 3:Rút gọn các biểu thức
  a/ b/ c/
  d/ e/ f/.
  Bài tập 4:Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x,y không âm)
  
  Bài tập 5: Tìm x biết
  
  Bài tập 6:Khử mẫu của biểu thức lấy căn và rút gọn (nếu được)
  
  Bài tập 7: Trục căn thức ở mẫu và rút gọn (nếu được)
  
  Bài tập 8:Rút gọn các biểu thức
  No_avatar

  ít quá

   

  No_avatar
  giao an day thêm trong hè mà cũng đưa hiệu trưởng kí duyệt hả chị hai?
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓