Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  BIEN BAN TUYEN SINH LOP 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Hiền An (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:20' 31-05-2011
  Dung lượng: 37.0 KB
  Số lượt tải: 206
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng GD - ĐT PHONG
  Hội đồng tuyển sinh lớp 6
  -----------------------------------------------
  Năm học 2011 - 2012
  Số: /BB -TSTHCS
   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
  Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
  
  
  Biên bản
  Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2011 - 2012

  Hôm nay, từ … ngày .tháng năm 2011
  Tại trường THCS TRIỆU PHƯỚC
  Hội đồng tuyển sinh của trường (Thành lập theo Quyết định số /QĐ-PGD ngày… .tháng năm ……… của Trưởng Phòng GD - ĐT huyện Triệu Phong) đã tiến hành làm việc dưới dự điều hành của ông chủ tịch Hội đồng.
  - Số lượng HĐ có mặt làm việcSố vắng:
  - Họ tên người vắng (nếu có):; Lý do vắng:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Nội dung làm việc của hội đồng:

  1. Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2011 - 2012
  - Tổng số học sinh đăng ký tuyển sinhem.
  - Sổ điểm: Lớp 5cuốn;
  Về việc thực hiện chế độ cho điểm, đánh giá xếp loại ở các sổ điểm:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Học bạ học sinh: Tổng số cuốnSo sánh các thông tin ở học bạ học sinh, giấy khai sinh, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và sổ điểm: (Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, điểm, xếp loại học lực, hạnh kiểm
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  So sánh các thông tin ở danh sách tuyển sinh của trường Tiểu học lập với sổ điểm và học bạ, giấy khai sinh.
  (có sai lệch hay không)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Kết luận:
  + Số HS có đủ điều kiện hợp lệ để xét tuyển sinh
  + Số HS thuộc diện ưu tiên
  Số học sinh được hưởng điểm KK
  + Số HS không đủ điều kiện hợp lệ để xét tuyển sinhLý do:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  II. Tiến hành xét tuyển sinh cho các HS có trong danh sách đăng ký:
  Dựa theo các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế xét tuyển sinh THCS và THPT ban hành theo Quyết định số 12/2006/QĐ - BGD & ĐT ngày 05 tháng 04 năm 2006 của Bộ GD & ĐT; Hội đồng đã tiến hành xét tuyển sinh vào lớp 6 cho từng trường hợp cụ thể trong danh sách đăng ký đã lập.
  - Kết quả xét của mỗi học sinh được ghi tương ứng vào cột “ Kết quả xét - Đ,H” và “xếp loại trúng tuyển” ở mỗi danh sách của mỗi lớp. Dưới mỗi danh sách được tổng hợp số đạt, xếp loại đạt và có chữ ký của Chủ tịch HĐ xét tuyển sinh lớp 6.
  - Tổng số học sinh được tuyển sinh làem, đạt tỉ lệ ..................
  Trong đó: Số HS cũ (những năm trước) được xét làem.
  Số đạt loại giỏichiếm tỷ lệ
  Số đạt loại khChiếm tỷ lệ
  Số đạt loại TBchiếm tỷ lệ
  - Số không được tuyển sinh là
  Hội đồng xét tuyển sinh lớp 6 trường chúng tôi đã thống nhất lập biên bản này đồng thời giao cho ông Chủ tịch HĐ gửi hồ sơ, lập tờ trình đề nghị Phòng Giáo dục & Đào tạo ra quyết định tuyển sinh cho số HS nói trên (Có danh sách kèm theo- gửi kèm USB).
  Hội đồng đã kết thúc làm việc vào hồi.... giờ.... phút.... ngàythángnăm 2011
  Chữ ký, họ tên của các thành viên hội đồng

  Chủ tịch HĐ
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu trường)
  Thư ký HĐ
  (Ký ghi rõ họ tên )
  
    các thành viên khác
  1. P. Chủ tịch HĐ 2
   
  Gửi ý kiến