Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề cương ôn tập Số Học 6 năm hcoj 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phùng Đức Tăng (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:16' 25-05-2011
  Dung lượng: 176.0 KB
  Số lượt tải: 704
  Số lượt thích: 0 người
  Đề cương ôn tập hè lớp 6 năm học 2010 – 2011
  ( Buổi 01 )
  ÔN TẬP, TẬP HỢP VÀ NHỮNG DẠNG TOÁN LIÊN QUAN tập n

  I. Ôn tập lý thuyết.
  Câu 1: Hãy cho một số VD về tập hợp thường gặp trong đời sống hàng ngày và một số VD về tập hợp thường gặp trong toán học?
  Câu 2: Hãy nêu cách viết, các ký hiệu thường gặp trong tập hợp.
  Câu 3: Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử?
  Câu 4: Có gì khác nhau giữa tập hợp và ?
  II. Bài tập áp dụng:
  Rèn kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con, sử dụng kí hiệu
  Bài 1: Cho tập hợp A là các chữ cái trong cụm từ “Thành phố Hồ Chí Minh”
  Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.
  Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông
   
  Bài 2: Cho các tập hợp
  A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9}
  a/ Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B.
  b/ Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A.
  c/ Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.
  d/ Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B.

  Đề cương ôn tập hè lớp 6 năm học 2010 – 2011
  ( Buổi 02 )
  PHéP CộNG Và PHéP NHÂN - PHéP TRừ Và PHéP CHIA Trong tập n

  I. Ôn tập lý thuyết.
  Câu 1: Phép cộng và phép nhân có những tính chất cơ bản nào?
  Câu 2: Phép trừ và phép chia có những tính chất cơ bản nào?
  II. Bài tập áp dụng:
  Dạng 1: Các bài toán tính nhanh
  Bài 1: Tính tổng sau đây một cách hợp lý nhất.
  a/ 67 + 135 + 33
  b/ 277 + 113 + 323 + 87
  Bài 2: Tính nhanh một cách hợp lí:
  a/ 997 + 86 b/ 37. 38 + 62. 37
  Bài 3: Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nhất:
  a) 463 + 318 + 137 + 22 b) 189 + 424 +511 + 276 + 55
  c) (321 +27) + 79 d) 185 +434 + 515 + 266 + 155
  Bài 4: Tính bằng cách hợp lí nhất:
  38 . 63 + 37 . 38 b) 12 . 53 + 53 . 172 – 53 . 84

  Đề cương ôn tập hè lớp 6 năm học 2010 – 2011
  ( Buổi 03 )
  PHéP CộNG Và PHéP NHÂN - PHéP TRừ Và PHéP CHIA (tiếp)
  Dạng 2: Các bài toán có liên quan đến dãy số, tập hợp

  I. Các bài tập áp dụng:
  Bài 1. Tính tổng: S = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 49
  S = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 100
  Dạng 3: Tìm x
  Bài 2. Tìm x N biết
  a) (x –15) .15 = 0 b) 32 (x –10 ) = 32
  Bài 3: Tìm x N biết :
  x –105 :21 =15 b) (x- 105) :21 =15
  Bài 4: Tìm số tự nhiên x biết:
  a/ ( x – 5)(x – 7) = 0
  b/ 541 + (218 – x) = 735

  Đề cương ôn tập hè lớp 6 năm học 2010 – 2011
  ( Buổi 04 )
  LUỹ THừA VớI Số Mũ Tự NHIÊN
  I. Ôn tập lý thuyết.
  1. Lũy thừa bậc n của số a là gì ?
  2. Viết công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số:
  3. Viết công thức chia hai luỹ thừa cùng cơ số:
  4. Viết công thức luỹ thừa của luỹ thừa:
  5. Viết c
  Avatar

  LỪA NHAU À

   

   
  Gửi ý kiến