Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ...PHỤ LỤC 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Lò Văn Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:05' 18-05-2011
  Dung lượng: 8.5 KB
  Số lượt tải: 2343
  Số lượt thích: 0 người
  PHỤ LỤC 1
  PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
  (Kèm theo Công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010
  của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  Sở/Phòng GD - ĐT ………………………………….
  Trường ……………………………... Năm học : 2010- 2011
  Tổ chuyên môn : Tổ ………………..
  Họ và tên giáo viên được đánh giá : ……………………………
  Môn học được phân công giảng dạy : ……………………………………………………………………...

  1. Đánh giá, xếp loại :
  (Các từ viết tắt trong bảng : a, b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)

  Các lĩnh vực, yêu cầu.
  Điểm đạt được của tiêu chí
  
  Tên minh chứng (nếu có)
  
  
  a
  b
  c
  d
  Tổng điểm
  
  
  I. Lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
  
  1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  
  10
  
  10
  
  10
  
  10
  
  40
  
  
  2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước
  10
  10
  10
  10
  40
  
  
  3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động.
  
  10
  
  10
  
  10
  
  10
  
  40
  
  
  4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.
  
  10
  
  10
  
  10
  
  10
  
  40
  
  
  5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân và học sinh.
  
  10
  
  10
  
  10
  
  10
  
  40
  
  
  II. Lĩnh vực Kiến thức.
  
  1. Kiến thức cơ bản.
  
  
  
  
  
  
  
  2. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học.
  
  
  
  
  
  
  
  3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
  
  
  
  
  
  
  
  4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.
  
  
  
  
  
  
  
  5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác.
  
  
  
  
  
  
  
  III. Lĩnh vực kĩ năng sư phạm.
  
  1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.
  
  
  
  
  
  
  
  2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.
  
  
  
  
  
  
  
  3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
  
  
  
  
  
  
  
  4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng sử có văn hóa và mang tính giáo dục.
  
  
  
  
  
  
  
  5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.
  
  
  
  
  
  
  
    Lĩnh vực
  
  Điểm
  
  Xếp loại
  
  Ghi chú
  
  
  I. Phẩm chất chính trị, đọa đức, lối sống.
  
  200
  
  Tốt
  

  
  
  II. Kiến thức.
  
  
  

  
  
  III. Kĩ năng sư phạm.
  
  
  

  
  
  Xếp loại chung
  
  
  

  
  
  2. Những điểm mạnh : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Những điểm yếu : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Hướng phát huy diểm mạnh, khắc phục điểm yếu : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  …………………., ngày …. tháng ….. năm 20…..
  (Chữ kí của giáo viên)  …………………………………………….
  
  


   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓