Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  noi dung chuong trinh on thi T anh vao L 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Xuân Quyền
  Ngày gửi: 22h:11' 14-05-2011
  Dung lượng: 78.0 KB
  Số lượt tải: 84
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng Gd Bố trạch
  Trường THCS phú Định
  **************
  CHƯƠNG TRìNH ôn thi Vào lớp 10
  MÔN TIếNG ANH
  ***********
  Tổng số tiết :52
  Trong đó : 44 tiết ôn tập kiến thức.
  6 tiết kiểm tra 45 phút.
  2 tiết kiểm tra 60 phút.

  Tiết
  Nội dung
  Ghi chú
  
  
  The present simple tense
  
  
  
  The past simple tense
  
  
  
  The present progressive tense
  
  
  
  The past progressive tense
  
  
  
  The present perfect tense
  
  
  
  The future simple tense
  
  
  
  Practice Test 1( 45`)
  
  
  
  Passive voice (based on tenses )
  
  
  
  Passive voice (based on tenses )
  
  
  
  Passive voice with Modal Verbs.
  
  
  
  Passive voice with Verbs of opinion
  
  
  
  Practice Test 2( 45`)
  
  
  
  Conditional sentences Type 1
  
  
  
  Conditional sentences Type 2
  
  
  
  Wish sentences : Present
  
  
  
  Wish sentences : Modal verbs ,Future
  
  
  
  Reported speech
  
  
  
  Reported speech
  
  
  
  Reported speech
  
  
  
  Practice Test 3( 45`)
  
  
  
  Relative clauses
  
  
  
  Relative clauses
  
  
  
  Relative clauses
  
  
  
  Adverbs clauses of reason
  
  
  
  Adverbs clauses of concession
  
  
  
  Adverbs clauses of purpose
  
  
  
  Structures : too /enough
  
  
  
  Structures: so...that/ such...that
  
  
  
  Structures: Adj+ to -infinitive
  
  
  
  Adjective+ that clause
  
  
  
  Practice Test 4( 45`)
  
  
  
  Adjectives and adverbs
  
  
  
  Comparision of Adjectives and adverbs
  
  
  
  Comparision of Adjectives and adverbs
  
  
  
  Suggestions
  
  
  
  Tag question
  
  
  
  Used to ;Be/get used to
  
  
  
  Practice Test 5( 45`)
  
  
  
  Preposision of time
  
  
  
  Preposition of place
  
  
  
  Phrasal verbs
  
  
  
  Forms of verbs: Bare Infinitive; To- infinitive
  
  
  
  Forms of verbs: Gerund; Participle
  
  
  
  Practice Test 6 (45`)
  
  
  
  Practice Phonetics
  
  
  
  Reading comprehension
  
  
  
  Reading comprehension
  
  
  
  Reading comprehension
  
  
   49
  Exercises on Word formation
  
  
   50
  Exercises on Word formation
  
  
   51
  Practice Test 7( 60`)
  
  
   52
  Practice Test 8 (60`)
  
  
  
  Giáo viên lên chương trình


  Nguyễn Thị Hương


  Phòng gd bố trạch duyệt chuyên môn trường duyệt
   
  Gửi ý kiến