Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Tìm kiếm Giáo án

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • kế hoạch xây dựng trường học thân thiện mầm non

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thanh
  Ngày gửi: 17h:39' 17-04-2011
  Dung lượng: 77.0 KB
  Số lượt tải: 1972
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD - ĐT SA ĐÉC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: … /QĐ-MNHD SaĐéc, ngày 09 tháng 10 năm 2010


  QUY ẾT Đ ỊNH
  Thành lập Ban chỉ đạo
  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
  trường MN Hướng Dương năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG

  Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013;
  Thực hiện công văn số 1153/SGDĐT – GDMN V/v Hướng dẫn triển khai phong tráo thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bậc học mầm non ngày 10 tháng 121 năm 2008;
  Căn cứ theo yêu cầu công việc, năng lực cá nhân;

  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1:
  Thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường MN Hướng Dương năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013 ( Có danh sách kèm theo).

  Điều 2:
  Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch báo cáo Phòng GD&ĐT, phối hợp với Hội phụ huynh các cháu, triển khai tổ chức thực hiện, sơ kết đánh giá kết quả, báo cáo vào 25 tháng 5 năm 2011 và 25 tháng 5 năm 2013.
  Điều 3:
  Các ông, bà có tên trong danh sách và các ban, ngành có liên quan trong trường căn cứ quyết định thi hành.
  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  Phòng GD&ĐT TX;
  BGH;
  BCH CĐ, BCH ĐTN, Tổ CM;
  BĐDCMHS;
  Lưu: V
  Lê Thị Thanh
  DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO
  “Xây dựng trường học thân thiện, các cháu tích cực”
  trường MN Hướng Dương năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013

  ( Kèm theo QĐ số.…/QĐ-HT của Hiệu trưởng trường MN Hướng Dương)


  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Ghi chú
  
  
  Lê Thị Thanh
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  
  Lê Huỳng Lan Chi
  CT.Công đoàn
  Thành viên
  
  
  Nguyễn Thị Lan Anh
  BT CHI Đoàn
  Thành viên
  
  
  Trần Huyền Trang
  Tổ Trưởng CM
  Thành viên
  
  
  Võ Thị Minh Ngọc
  Tổ trưởng Văn phòng
  Thành viên
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( Danh sách có 05 người)  PHÒNG GD - ĐT SAĐÉC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: … /KH-MNHD Sa Đéc, ngày 09 tháng 10 năm 2010


  KẾ HOẠCH
  Triển khai phong trào thi đua
  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
  trường MN Hướng Dương năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013


  Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013;
  Hướng dẫn số 1153/SGD&ĐT-GDMN ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Sở GD&ĐT Đồng Tháp Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua”Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” bậc học mầm non,
  Trường MN Hướng Dương xây dựng Kế hoạch triển khai phong tràoxây dựng “Trường học thân thiện- học sinh tích cực” năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013 như sau:
  1. Mục đích:
  a. Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện phù hợp với đặc điểm hoạt động và tâm lý của trẻ.
  b. Nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ, phát huy tính tích cực của trẻ tham gia vào các hoạt động giáo dục.
  c. Tuyên truyền với cộng đồng xã hội về ý nghĩa, vai trò của giáo dục mầm non đối với sự phát triển nhân cách trẻ em
  II. Yêu cầu
        1. Tập trung các nguồn lực để khắc phục, bổ sung về cơ sở vật chất, thiết bị trường
   
  Gửi ý kiến

  Hỗ trợ kĩ thuật: (04) 62 930 536 | 0982 1248 99 | hotro@violet.vn | Hỗ trợ từ xa qua TeamViewer

  Liên hệ quảng cáo: (04) 66 745 632 | 0166 286 0000 | contact@bachkim.vn


  Nhấn ESC để đóng