Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Quyết định thành lập tổ chuyên môn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:29' 01-04-2011
  Dung lượng: 55.5 KB
  Số lượt tải: 628
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
  Số: 55/QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 10 tháng 8 năm 2010
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập các tổ chuyên môn

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010-2011;
  Xét đề nghị của phó Hiệu trưởng chuyên môn,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập các tổ khối trong nhà trường năm học 2010 - 2011 gồm các tổ và các ông (bà) được cử giữ các chức danh trong các tổ như sau:
  1. Tổ chuyên môn lớp 1
  (Có danh sách kèm theo)
  2. Tổ chuyên môn lớp 2 - 3
  (Có danh sách kèm theo)
  3. Tổ chuyên môn lớp 4 -5
  (Có danh sách kèm theo)
  Điều 2. Các tổ chuyên môn trong nhà trường làm việc theo quy định tại Điều 15 Điều lệ trường tiểu học 2007 và Quy chế làm việc của nhà trường.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 1;
  - Lưu văn thư (5).

  Cao Thống Suý  DANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
  (Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-ĐK1 ngày 10 tháng 8 năm 2010)
  1. Tổ chuyên môn lớp 1
  STT
  Họ và tên
  Chức vụ/nhiệm vụ được phân công
  Ghi chú
  
  1
  Thái Thị Thảo
  Tổ trưởng/ CN lớp 1A
  
  
  2
  Trịnh Thị Kim Liên
  GVCN lớp 1 B
  
  
  3
  Nguyễn Thị Lành
  GVCN lớp 1 C
  
  
  4
  Nguyễn Thị Mai Trang
  GV dự khuyết
  
  
  5
  Nguyễn Hồng Thống Nhất
  GV chuyên nhạc, kiêm Ban văn thể
  
  
  6
  Lý Thị Thanh Tâm
  Nhân viên TV-TB
  
  
  7
  Nguyễn Thị Mai
  Phó HT
  
  
  2. Tổ chuyên môn lớp 2 - 3
  STT
  Họ và tên
  Chức vụ/nhiệm vụ được phân công
  Ghi chú
  
  1
  Bùi Thị Lệ
  Tổ trưởng/ CN lớp 2A
  
  
  2
  Đỗ Thị Liên Hoa
  GVCN lớp 2B
  
  
  3
  Lê Thị Thanh Lan
  GVCN lớp 2 C
  
  
  4
  Trần Thị Hương
  GVCN lớp 3A
  
  
  5
  Trần Thị An
  GVCN lớp 3B
  
  
  6
  Trần Công Sơn
  GVDK, chuyên trách công tác phổ cập
  
  
  7
  Nguyễn Thị Hằng
  GV dự khuyết
  
  
  3. Tổ chuyên môn lớp 4 - 5
  STT
  Họ và tên
  Chức vụ/nhiệm vụ được phân công
  Ghi chú
  
  1
  Trần Thị Khuyên
  GVCN lớp 4A
  
  
  2
  Hồ Xuân Ánh
  GVCN lớp 4B
  
  
  3
  Lê Thị Ngọc Hạnh
  GVCN lớp 4C
  
  
  4
  Nguyễn Minh Thanh
  Tổ trưởng/GVCN lớp 5A
  
  
  5
  Võ Thị Thu Thuý
  GVCN lớp 5 B
  
  
  6
  Nguyễn T Ánh Tuyết
  GVCN lớp 5 C
  
  
  7
  Cao Thống Suý
  Hiệu trưởng
  
  
  8
  Đỗ Nhật Vi
  GV chuyên Anh văn
  
  
  
  HIỆU TRƯỞNG
  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến