Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  SINH 10 NANG CAO

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Tú Anh
  Ngày gửi: 21h:34' 02-03-2011
  Dung lượng: 255.7 KB
  Số lượt tải: 148
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Enzim cã b¶n chÊt lµ:
  A. Lip«protªin
  B. Glic« pr«tªin
  C. Pr«tªin
  D. TÊt c¶ ®Òu sai
  2. Enzim làm giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng sinh hoá bằng cách:
  A. Tạo nhiều phản ứng trung gian
  B. Tăng tốc độ phản ứng của tế bào
  C. Nâng cao nhiệt độ để phản ứng diễn ra dễ dàng.
  D. Cả A, B, C.
  3. Mỗi Enzim chỉ xúc tác cho một phản ứng vì:
  A. Trên mỗi enzim chỉ có một trung tâm
  hoạt động.
  B. Cấu hình không gian của trung tâm hoạt động tương thích với cấu hình không gian của cơ chất nhất định.
  C. Chịu tác động bởi đặc tính lí hoá của cơ chất.
  D. Cả A, và C.
  1
  3
  4
  2
  ĐỘNG VẬT ?
  Con ngu?i mu?n s?ng c?n ph?i hít th? nh? quá trình:

  Thông qua hô hấp ngoài, cơ thể lấy O2 để làm gì?  Quá trình đó người ta gọi là hô hấp tế bào hay hô hấp nội bào.
  HÔ HẤP NGOÀI
  CUNG CẤP CHO TẾ BÀO ĐỂ TIẾN HÀNH HÔ HẤP TẠI TẾ BÀO
  BÀI 23
  HÔ HẤP TẾ BÀO

  - Nguyên liệu? - sản phẩm?,
  - Thông qua quá trình hô hấp năng lượng ®­îc chuyÓn ho¸ nh­ thÕ nµo?
  Hô hấp tế bào là gì?
  Glucôzơ
  C- C- C-C-C-C
  Glucôzơ-P
  C- C- C-C-C-C- P
  P -C- C- C-C-C-C- P Fructoz¬ 1,6 ®i photphat
  C-C-C
  P-
  - P
  C-C-C
  C-C-C
  C-C-C
  ATP
  ADP
  ADP
  NAD+
  NADH
  NAD+
  NADH
  2ATP
  ATP
  2ATP
  2ADP
  2ADP
  Axit piruvic
  Axit piruvic
  1. Đường phân
  Đường phân có những giai đoạn nào?
  + Hoạt hoá đường
  + Sản phẩm
  + Cắt mạch các bon.
  a
  b
  c
  d
  C-C-CoA
  FAD+
  NADH
  NAD+
  FADH2
  ADP + Pi
  NADH
  NAD+
  NAD+
  NADH
  CO2
  CO2
  CoA
  Xitrat
  (6C)
  Xêtôglutarat(5C)

  Ôxalôaxêtat
  (4C)
  ATP
  a
  b
  c
  e
  d
  A.Piruvic (3C)
  Chu trình Crep được chia làm mấy giai đoạn?
  2. CHU TRÌNH CREP
  2CO2, 2NADH
  CREP
  Axit xitrat
  Hợp chất 5C
  Hợp chất 4C
  Hợp chất 4C
  Ôxalôaxêtat
  C-C-C-C-C-C
  C-C-C-C-C
  C-C-C-C
  C-C-C-C
  C-C-C-C
  CO2
  CO2
  NAD+
  NADH
  NAD+
  NADH
  ATP
  ADP
  NAD+
  NADH
  FADH2
  FAD
  Axit piruvic
  2PT Axêtyl CoA
  C-C-C
  C-C
  Axêtyl-CoA C-C
  CoA
  CO2
  2NAD+
  2NADH
  - Chuẩn bị
  - Phản ứng khử
  Chu trình Crep gồm những giai đoạn nào?
  2. Chu trình Crep:
  Chu trình Crep
  CỦNG CỐ
  Bản chất của hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng:
  A. Thủy phân.
  B. ôxi hóa khử.
  D. Tổng hợp.
  B. Phân giải
  B. ôxi hóa khử.
  2. Trong quá trình hô hấp tế bào, sản phẩm tạo ra ở quá trình đường phân gồm:
  A. 1 ATP, 2 NADH, 2 PT axit piruvic.
  B. 2 ATP, 1 NADH, 1 PT axit piruvic.
  C. 2 ATP, 2 NADH, 2 PT axit piruvic.
  D. 1 ATP, 1 NADH, 1 PT axit piruvic.
  C 2 ATP, 2 NADH, 2 PT axit piruvic.
  3. Trong qua trình hô hấp tế bào, ở giai đoạn chu trình Crep, nguyên liệu tham gia trực tiếp vào chu trình Crep là:
  A. glucôzơ
  B. axit piruvic
  C. NADH, FADH
  D. axêtyl CoA
  D. axêtyl CoA
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓