Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  phiếu học tập bài thực hành số 11,lớp 12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Thanh Bình
  Ngày gửi: 14h:38' 01-03-2011
  Dung lượng: 87.5 KB
  Số lượt tải: 141
  Số lượt thích: 0 người
  PHIẾU HỌC TẬP BÀI THỰC HÀNH SỐ 11

  Bài 1:
  Hoạt động 1:Một cửa hàng bán buôn hàng điện tử thường xuyên nhận hàng từ một số công ti và bán lại cho các khách hàng. Hàng nhập và xuất trực tiếp từ kho của cửa hàng(để đơn giản bài toán, hạn chế chỉ có một thủ kho kiêm người giao hàng). Cửa hàng này đã xây dựng một CSDL BAN_HANG(bán hàng) gồm các bảng sau:
  Bảng MAT_HANG(mặt hàng – quản lí các mặt hàng)
  MaHang
  TenHang
  DonVi
  GiaMua
  HangSX
  GiaBan
  
  (Mã hàng)
  (Tên hàng)
  (Đơn vị tính)
  (Giá mua 1đơn vị)
  (Hãng sản xuất)
  (Giá bán 1 đơn vị)
  
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  
   Bảng KHACH_HANG(khách hàng – quản lí khách hàng)
  Makhach
  HoTen
  DiachiKh
  DienthoaiKh
  TaikhoanKh
  
  (Mã khách hàng)
  (Họ và tên)
  (Địa chỉ)
  (Số điện thoại)
  (Tài Khoản)
  
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  
   Bảng CONG_TI(công ti – quản lí các công ti cung cấp hàng)
  MaCT
  TenCT
  DiachiCT
  DienthoaiCT
  TaikhoanCT
  
  (Mã công ti)
  (Tên công ti)
  (Địa chỉ Công ti)
  (Số điện thoại công ti)
  (Tài Khoản Công ti)
  
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  
  Bảng PHIEU_NHAP(phiếu nhập – quản lí phiếu nhập hàng)
  SoPhieuNhaph
  MaCT
  MaHang
  SoLuong
  NgayNhap
  
  (Số phiếu nhập)
  (Mã Công ti)
  (Mã Hàng)
  (Số lượng)
  (Ngày nhập)
  
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  
  Bảng PHIEU_XUAT(phiếu xuất – quản lí phiếu xuất hàng)
  SoPhieuXuat
  NgayXuat
  MaKhach
  MaHang
  SoLuong
  GiaBan
  
  (Số phiếu xuất)
  Ngày Xuất
  (Mã khách hàng)
  (Mã Hàng)
  (Số lượng)
  (Giá bán 1 đơn vị)
  
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  
  Các đối tượng sử dụng chương trình quản Lí CSDL BAN_HANG
  1/ Khách hàng yêu cầu chương trình có những chức năng gì?
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  2/ Thủ kho kiêm người giao hàng yêu cầu chương trình có những chức năng gì?
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  3/ Kế toán yêu cầu chương trình có những chức năng gì?
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  4/ Người quản lí cửa hàng yêu cầu chương trình có những chức năng gì?
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  Hoạt động 2:
  Giả sử chức năng bảo mật CSDL BAN_HANG được thể hiện bằng bảng phân quyền sau:

  MAT_HANG
  KHACH_HANG
  CONG_TI
  PHIEU_NHAP
  PHIEU_XUAT
  
  Khách hàng
  Đ(K4)
  K
  K
  K
  K
  
  Công ti
  K
  K
  K
  K
  K
  
  Thủ kho+Giao hàng
  Đ(K4)
  
  Kế toán  Đ,B,S,X
  Đ,B,S,X
  
  Quản lí
  Đ,B,S,X
  Đ,B,S,X
  Đ,B,S,X


  
  -Dựa vào bảng phân quyền hãy diễn giải các quyền của các đối tượng để khai thác CSDL:
  Khách hàng
  được truy cập những thông tin nào?:
  ……………………………………………………………………………………………….
  O không được phép truy cập những thông tin nào?:
  ……………………………………………………………………………………………….
  Thủ kho + người giao hàng
  được truy cập những thông tin nào?:
  ……………………………………………………………………………………………….
  O không được phép truy cập những thông tin nào?:
  ……………………………………………………………………………………………….
  Kế toán
  được truy cập những thông tin nào?:
  ……………………………………………………………………………………………….
  Ngoài ra, kế toán được phép cập nhật(sửa chửa,bổ sung, xóa) những thông tin nào?:
  ……………………………………………………………………………………………….
  Người quản lí
  được truy cập những thông tin nào?:
  ……………………………………………………………………………………………….
  Ngoài ra, người quản lí được phép cập nhật(sửa chửa,bổ sung, xóa) những thông tin nào?:
  ……………………………………………………………………………………………….
  Bài 2: Một CSDL của một cửa hàng bán Quà lưu niệm.
  Giả sử chức năng bảo mật của CSDL trên được thể hiện bằng bảng phân quyền sau:

  TEN_HANG
  GIA_BAN
  GIA_MUA
  SO_LUONG
  NOI_SXUAT
  
  Khách hàng


  K


  
  Thủ
   
  Gửi ý kiến