Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giao an vat ly tu chon 11

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Giao an vat ly tu chon 11
  Người gửi: Phạm Xuân Đĩnh
  Ngày gửi: 23h:12' 24-02-2011
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 1597
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày giảng
  
  
  
  Lớp
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tiết 1 BÀI TẬP ĐIỆN TÍCH-ĐỊNH LUẬT COULOMB.
  I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC

  1/KIẾN THỨC:
  + Vận dụng định luật coulomb để giải bài tập về tương tác giữa hai điện tích.
  2/ KĨ NĂNG
  +Xác định được phương , chiều, độ lớn của lực tương tácgiữa hai điện tích .
  +Giải thích được sự nhiễm điện do tiếp xúc.
  THÁI ĐỘ
  + Nghiêm túc
  II/CHUẨN BỊ
  1/GIÁO VIÊN: Một số bài tập định tính và định lượng.
  2/ HỌC SINH : Làm các bài tập trong sgk và một số bài tâp trong sách bài tập đã dặn ở tiết trước.
  III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
  1. Kiểm tra bài cũ
  2. Bài mới
  Hoạt động của giáo viên
  Hoạt động của học sinh
  
  -Yêu cầu HS viết biểu thức độ lớn và biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích q10 và q20
  -Yêu cầu HS trình bày nội dung thuyết electron. Giải thích hiện tượng nhiễm đi ện do hưởng ứng và do tiếp xúc
  - Yêu cầu HS tr ả l ời câu : 1.3; 2.6; trang 5,6
  sách bài tập.
  -Biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích :
   và hướng ra xa nhau.
  -Độ lớn: ( F12 =F21 = F)
  - Tr ình b ày n ội dung thuy ết electron. vận dụng giải thích …………- 1.3D ; 2.6 A
  
  Xác định phương ,chiều , độ lớn lực t ương tác giữa hai điện tích
  H Đ c ủa gi áo viên
  H Đ c ủa học sinh
  ND bài tập
  
  - Cho HS đọc đề , tóm tắt đề và l àm vệc theo nhóm để giải bài 8/10sgk và bài tập làm thêm: cho độ lớn q1 = q2 = 3.10-7 (C) cách nhau một khỏang r trong không khí thì hút nhau một lực 81.10-3(N).x ác đ ịnh r? Bi ểu di ễn l ực hút và cho bíet dấu của các điện tích?



  -Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên trình bày bài giải.


  -Yêu cầu HS đọc và tóm tắt bài 1.6/4 sách bài tập.
  - Cho HS thảo luận và là theo nhóm (có sự phân công giữa các nhóm)

  -Gợi ý: công thức Fht ? 




  -Công thức tính Fhd?
  -Các nhóm dọc ,chép và tóm tắt đề.
  -Thảo luận theo nhóm từ giả thuyết , áp dụng công thức , suy ra đại lượng cần tìm.

  -Biểu diễn lực hút và suy luận dấu của các điện tích.


  -Các nhóm cử đại diện lên trình bày bài giải.

  Đọc và tóm tắt đề bài.
  -Thảo luận và tiến hành làm theo sự phân công của giáo viên.





  -L ập tỉ số Fđ v à Fhd

  Bài8/10sgk
  Độ lớn điện tích của mỗiquảcầu:
  ADCT: = k (1)
  q = = ….. =10-7 ( C )
  Bài tập làm thêm

  Từ CT (1):r = = ....= 10 cm
  -  q10 và q20
  Bài 1.6/4 sách bài tập
   = = 1,6.10-19 ( C)
  a/ F = 5,33.10-7 ( N )
  b/ Fđ = Fht 9.109= mr
  = 
  = 1,41.1017 ( rad/s)
  c/ Fhd = G
  = = 1,14.1039
  Vậy : Fhd F đ
  
  CỦNG CỐ:
  - Dặn dò : Giải các bài tập còn lạitrong SBT
  - Yêu cầu HS về làm bài tập ở sách bài tập











































  Ngày giảng
  
  
  
  Lớp
  
  
  
  
  
  
  
  
  TIẾT 2
  THUYẾT ELECTRON ĐLBT ĐIỆN TÍCH
  I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC
  1/KIẾN THỨC:
  + Vận dụng sự nhiễm điện để giải thích nhường và nhận giữa các điện tích.
  + Vận dụng thuyết electron để làm một số bài tập định tính.
  2/ KĨ NĂNG
  +Xác định được phương , chiều, độ lớn của lực tương tácgiữa hai điện tích .
  +Giải thích được sự nhiễm điện do tiếp xúc, cọ xát và hưởng ứng.
  3. THÁI ĐỘ
  + Nghiêm túc
  II/CHUẨN BỊ
  1/GIÁO VIÊN: Một số
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓