Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bìa giáo án, bìa sổ sách Tiểu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết Nga
Ngày gửi: 21h:07' 02-02-2011
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 7716
Số lượt thích: 0 người


SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO SƠN LA
----------( ( (---------





SỔ BÁO GIẢNG
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC






Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Nga
Lớp: 5 Huổi Hiểu
Trường: Tiểu học Mường ChùmB
Huyện, Thành phố: Mường La - Sơn La





Năm học: 2010- 2011


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MƯỜNG LA
----------( ( (---------





GIÁO ÁN
LỚP 5
QUYỂN 5






Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nga
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Mường ChùmB
Huyện, Thành phố: Mường La - Sơn La






Năm học: 2010 - 2011


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MƯỜNG LA
----------( ( (---------











SỔ GHI CHÉP TỔNG HỢP







Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nga
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Mường ChùmB
Huyện, Thành phố: Mường La - Sơn La





Năm học: 2010 - 2011



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





Sổ THEO DõI KếT QUả KIểM TRA,
ĐáNH GIá HọC SINH LớP 5




Lớp: 5 Huổi Hiểu
Trường: Tiểu học Mường ChùmB.
Huyện: Mường La.
Tỉnh (thành phố): Sơn La.
Năm học: 2010 - 2011
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Nga



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA





KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP
CẤP TIỂU HỌC




Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Nga
Lớp: 5 Huổi Hiểu
Trường: Tiểu học Mường ChùmB
Huyện, Thành phố: Mường La - Sơn La




Năm học: 2010 - 2011



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA








SỔ DỰ GIỜ
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC




Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Nga
Lớp: 5 Huổi Hiểu
Trường: Tiểu học Mường ChùmB
Huyện, Thành phố: Mường La - Sơn La



Năm học: 2010 - 2011



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MƯỜNG LA







KẾ HOẠCH
TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học: 2010 - 2011






Khối 3 + 4 + 5
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Nga
Đơn vị: Trường Tiểu học Mường ChùmB
No_avatar

bia dep nhung lai co 1 kieu

Avatar

cảm ơn cô nhiều lắm!!chúc cô năm mới sức khỏe, thành công...

 
Gửi ý kiến