Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  BAI TAP SO THAT, SO THAT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: collection
  Người gửi: Phạm Anh Mỹ
  Ngày gửi: 23h:44' 29-01-2011
  Dung lượng: 166.0 KB
  Số lượt tải: 5613
  Số lượt thích: 1 người (Chu Bich Hong)
  Phrase and Clause of Purpose
  I/ Clause of Purpose : Mệnh đề chỉ mục đích - So That/In Order That để mà
  Form :
  S + V1/s/es + O
  So That In Order That
  S + can/will + V0 + O
  
  S + V2/ed + O
  
  S + could/would + V0 + O
  
  Lưu ý:Thông thường nếu không có NOT thì dùng can /could còn có NOT thì dùng won`t / wouldn`t ,trừ những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng can`t/couldn`t.
  ex1: I study hard so that I can pass the exam.
  ex2: I study hard so that I won`t fail the exam.
  ex3: I hide the toy so that my mother can`t see it. ( tôi giấu món đồ chơi để mẹ tôi không thể thấy nó -> ngăn không cho thấy )
  II/ Phrase of Purpose : cụm từ chỉ mục đích - In Order To/So As To/To để mà
  Form : + + Inf.
  S + V + O
  In Order To
  So As To
  To
  + V0
  
  Lưu ý: Nếu có NOT thì để NOT trước TO, tuy nhiên mẫu TO không áp dụng được trường hợp có NOT.
  ex1: I study hard. I want to pass the exam.
  -> I study hard in order to / so as to /to pass the exam.
  ex2: I study hard. I don`t want to fail the exam.
  -> I study hard in order not to pass the exam. đúng
  -> I study hard so as not to /to pass the exam. đúng
  -> I study hard not to pass the exam. sai

  III/ Cách nối câu :
  1) Dùng SO THAT/IN ORDER THAT :
  ex1: I’m studying hard. I want to keep pace with my classmates.
  ( I’m studying hard so that I can keep pace with my classmates.
  S1 + V + O. S2 + want/like/hope + to + V0 + O.
  ( S1 + V + O so that S2 + can/could/will/would + V0 + O.
  sau want/ like/ hope là to thì ta bỏ chúng thay bằng can/could/will/would
  
  ex2: Alice prepares her lessons carefully. She wants to get high marks in class.
  ( ……………………………………………………………………………………………………….
  -Nếu sau các chữ want, like, hope..có túc từ thì lấy túc từ đó ra làm chủ từ.
  ex3: I give you the book .I want you to read it.
  ( I give you the book so that you can read it.
  S1 + V + O. S2 + want/like/hope +O + to + V0 + O.
  ( S1 + V + O so that O->S2 + can/could/will/would + V0 + O.
  sau want/ like/ hope là O rồi mới đến to thì ta bỏ chúng thay bằng can/could/will/would, sau đó đem O lên thay cho S2
  
  ex4: Please shut the door. I don’t want the dog to go out of the house.
  ( ……………………………………………………………………………………………………….
  2) Dùng IN ORDER TO/SO AS TO/TO :
  S1 + V + O. S2 + want/like/hope + to + V0 + O.
  ( S1 + V + O In Order To/So As To/To trước V0 + O.
  ( S1 = S2 . Bỏ S2, bỏ luôn want/like/hope + to thêm In Order To/So As To/To trước V0 + O. )
  
   I study hard .I want to pass the exam.
  -> I study hard in order to pass the exam.
  S1 + V + O. S2 + want/like/hope +O + to + V0 + O.
  ( S1 + V + O In Order for O To/So As for O To + V0 + O.
  ( S1 = S2 . Bỏ S2, bỏ luôn want/like/hope + to thêm In Order for O To/So As for O To V0 + O. )
  
  IV.Các dạng bài tập: 1.Dạng bài tập 1: sau want không có tân
  Nối 2 câu có cùng chủ ngữ thành 1 câu có cụm từ chỉ mục đích hoặc mệnh đề chỉ mục đích.
  Ex: *Duy gets up early every morning. He wants to learn his lessons. -->Duy gets up early every morning so as to learn his lessons. (câu này đổi dưới dạng Phrases of purpose). --> Duy gets up early every morning so that he can learn his lessons. (đổi dưới dạng Clauses of purpose). * We learn English. We want to have better communication with other people. --> We learn English in order to have better communication with other people.
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng