Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNGVEN BIỂN, BÃI NGANG.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Viết Mại
  Ngày gửi: 21h:19' 20-01-2011
  Dung lượng: 224.5 KB
  Số lượt tải: 353
  Số lượt thích: 0 người
  QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  Phê duyệt danh sách các Xã đặc biệt khó khăn
  vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hỗ trợ đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;
  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 157 xã của 21 tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương được ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu theo Quy định tại Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
  Điều 2. Cơ chế đầu tư và mức hỗ trợ Vốn đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được thực hiện theo cơ chế và mức hỗ trợ đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa quy định tại Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.
  Điều 3.
  1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, Kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo đúng quy định hiện hành.
  2. Hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phân bổ kinh phí cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo để triển khai thực hiện.
  3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo chỉ đạo lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện các Dự án đầu tư đúng mục đích, đối tượng, nội dung hỗ trợ theo quy định hiện hành.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
  VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg
  ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ)

  1. Tỉnh Quảng Ninh
  Huyện Vân Đồn
  01. Xã Bản Sen
  
  
  nt
  02. Xã Đài Xuyên
  
  
  nt
  03. Xã Vạn Yên
  
  
  nt
  04. Xã Thắng Lợi
  
  2. Tỉnh Ninh Bình
  Huyện Kim Sơn
  05. Xã Kim Hải
  
  
  nt
  06. Xã Kim Trung
  
  
  nt
  07. Xã Kim Đông
  
  3. Tỉnh Thanh Hóa
  Huyện Tĩnh Gia
  08. Xã Ninh Hải
  
  
  nt
  09. Xã Tĩnh Hải
  
  
  nt
  10. Xã Hải Lĩnh
  
  
  nt
  11. Xã Hải Ninh
  
  
  nt
  12. Xã Hải An
  
  
  nt
  13. Xã Hải Yến
  
  
  Huyện Quảng Xương
  14. Xã Quảng Thạch
  
  
  nt
  15. Xã Quảng Lợi
  
  
  nt
  16. Xã Quảng Thái
  
  
  Huyện Hậu Lộc
  17. Xã Ngư Lộc
  
  
  nt
  18. Xã Đa Lộc
  
  
  Hoằng Hóa
  19. Xã Hoằng Thanh
  
  
  nt
  20. Xã Hoằng Trường
  
  
  nt
  21. Xã Hoằng Tiến
  
  
  Huyện Nga Sơn
  22. Xã Nga Thiện
  
  
  nt
  23. Xã Nga Tân
  
  
  nt
  24. Xã Nga Điền
  
  
  nt
  25. Xã Nga Thái
  
  4. Tỉnh Hà Tĩnh
  Huyện Nghi Xuân
  26. Xã Xuân Trường
  
  
  nt
  27. Xã Xuân Liên
  
  
  nt
  28. Xã Xuân Yến
  
  
  nt
  29. Xã Xuân Thành
  
  
  nt
  30. Xã Xuân Hải
  
  
  nt
  31. Xã Xuân Phổ
  
  
  nt
  32. Xã Xuân Hội
  
  
  nt
  33. Xã Xuân Đan
  
  
  Huyện Cẩm Xuyên
  34. Xã Cẩm Lĩnh
  
  
  nt
  35. Xã Cẩm Dương
  
  
  Huyện Kỳ Anh
  36. Xã
  No_avatar

  Hiên nay dã co dư thao nghị định 116/2010 về phụ cap ....Thay nen tham khao ơ cổng thông tin của Bộ nội vụ

   
  Gửi ý kiến