Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  giáo án hóa học 9 (2010 - 2011)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Lệ Thông (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:04' 19-11-2010
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 1010
  Số lượt thích: 0 người
  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 MÔN HOÁ HỌC
  HỌC KÌ I
  Tiết 1 ôn tập đầu năm
  Chương I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
  Tiết 2 : Tính chất hoá học của oxít . Khái quát về sự phân loại oxít
  Tiết 3 Một số oxít quan trọng :Canxi oxit
  Tiết 4:Một số oxit quan trọng (tt): Lưu huỳnh đi oxit
  Tiết 5: Tính chất hoá học của axít
  Tiết 6: Một số axít quan trọng: Axit clohyđric ,Tính chất vật lí H2SO4
  Tiết 7:Axit H2SO4 (tt)
  Tiết 8 : Luyện tập:Tính chất hoá học của oxit và axit
  Tiết 9 : Thực hành : Tính chất hoá học của oxít và axít
  Tiết 10: Kiểm tra 1 tiết
  Tiết 11: Tính chất hoá học của bazơ
  Tiết 12: Một số bazơ quan trọng: NaOH
  Tiết 13: Một số bazơ quan trọng(tt): Ca(OH)2 – Thang pH
  Tiết 14 : Tímh chất hoá học của muối
  Tiết 15 : Một số muối quan trọng
  Tiết 16 : phân bón hoá học
  Tiết 17: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
  Tiết 18 : Luyện tập chương I
  Tiết 19 :Thực hành : Tính chất hoá học của bazơ và muối
  Tiết 20 : Kiểm tra 1 tiết
  CHƯƠNG II : KIM LOẠI
  Tiết 21 :Tính chất vật lí chung của kim loại
  Tiết 22 : Tính chất hoá học của kim loại
  Tiết 23 :Dãy hoạt động của kim loại
  Tiết 24 :nhôm
  Tiết 25 :Sắt
  Tiết 26 : Hợp kim sắt: gang ,thép
  Tiết 27 :An mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
  Tiết 28 :Luyện tập chương II
  Tiết 29 :Thực hành chương II: Tính chất hoá học của nhôm và sắt
  CHƯƠNG III :PHI KIM , SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TO H H
  Tiết 30 : Tính chất chung của phi kim
  Tiết 31,32 :Clo
  Tiết 33 :Cacbon
  Tiết 34 :Các oxít của cácbon
  Tiết 35 : On tập học kì I
  Tiết 36 :Kiểm tra học kì
  HỌC KÌ II
  Tiết 37 :Axít Cacboníc và muối cacbonát
  Tiết 38 : Silíc . Công nghiệp silicát
  TIẾT 39,40 : Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  Tiết 41: Luyện tập chương III
  Tiết 42 :Thực hành :Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng
  CHƯƠNG IV : HYĐRÔCACBON , NHIÊN LIỆU
  Tiết 43 : Khái niệm về hợp chất hữu cơ
  Tiết 44 : Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
  Tiết 45 :Mêtan
  Tiết 46 :Etilen
  Tiết 47 :Axêtilen
  Tiết 48 :Benzen
  Tiết 49 : Luyện tập
  Tiết 50 :Kiểm tra 1 tiết
  Tiết 51 :Dầu mỏ và khí thiên nhiên
  Tiết 52 :Nhiên liệu
  Tiết 53 : Thực hành :Tính chất hoá học của hyđrôcacbon
  CHƯƠNG V : DẪN XUẤT CỦA HYĐRÔCACBON , PÔLIME
  Tiết 54 : Rượu etylíc
  Tiết 55 :Axít axêtíc
  Tiết 56 :Mối liên hệ giữa êtilen , rượu êtylíc và axít axêtic
  Tiết 57 :Chất béo
  Tiết 58 : Luyện tập : Rượu êtilíc , axít axêtíc và chất béo
  Tiết 59 : Thực hành : Tính chất của rượu và axít
  Tiết 60 :Kiểm tra 1 tiết
  Tiết 61 : Glucozơ
  Tiết 62 :Săccarozơ
  Tiết 63 :Tinh bột và xenlulôzơ
  Tiết 64 :Prôtein
  Tiết 65,66 :Polime
  Tiết 67 : Thực hành :Tính chất của gluxit
  Tiết 68,69: On tập cuối năm
  Tiết 70 : Kiểm tra học kì II.
  II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
  1.Không thêm bớt nội dung và không thay đổi cấu trúc của chương trình như đã được trình bày trong bản phân phối chương trình
  2.Phần lớn mỗi bài học được sắp xếp trong 1tiết , những bài còn lại xếp 2 tiết thì viêc ngắt mỗi tiết do tổ chuyên môn thống nhất thực hiện
  3. Điểm thực hành 45 phút hệ số 2-Ở lớp 8 điểm thực hành được lấy vào tiết 20 học kì I, tiết 67 học kì II -Ở lớp 9 điểm thực hành được lấy vào tiết 29 học kì I, tiết 67 học kì II
  4.So với PPCT trước đây, PPCT mới có thay đổi là :Hoá học lớp 8: Tiết kiểm tra viết ở tiết thứ 53 đem xuống tiết 59.Hoá hoc 9:tiết kiểm tra viết ở tiết thứ 57 đem xuống tiết 60 và các tiết hầu hết là phân theo 1 tiét độc lập (hạn chế tiết đôi)


  Ngày soạn :22/8/10
  Tuần: 1 ,Tiết 1 ÔN TẬP ĐẦU NĂM
  I/Mục tiêu :
  Giúp học sinh hệ thống hoá lại những nội dung cơ bản của hoá học 8 .Trong đó khắc sâu những phần cơ bản ,nhằm chuẩn bị trực tiếp cho việc học nội
  Avatar
  [Giáo án] Hóa học
   
  Gửi ý kiến