Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • giáo án hóa học 9 (2010 - 2011)

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thị Lệ Thông (trang riêng)
    Ngày gửi: 21h:04' 19-11-2010
    Dung lượng: 1.6 MB
    Số lượt tải: 1010
    Số lượt thích: 0 người
    PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 MÔN HOÁ HỌC
    HỌC KÌ I
    Tiết 1 ôn tập đầu năm
    Chương I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
    Tiết 2 : Tính chất hoá học của oxít . Khái quát về sự phân loại oxít
    Tiết 3 Một số oxít quan trọng :Canxi oxit
    Tiết 4:Một số oxit quan trọng (tt): Lưu huỳnh đi oxit
    Tiết 5: Tính chất hoá học của axít
    Tiết 6: Một số axít quan trọng: Axit clohyđric ,Tính chất vật lí H2SO4
    Tiết 7:Axit H2SO4 (tt)
    Tiết 8 : Luyện tập:Tính chất hoá học của oxit và axit
    Tiết 9 : Thực hành : Tính chất hoá học của oxít và axít
    Tiết 10: Kiểm tra 1 tiết
    Tiết 11: Tính chất hoá học của bazơ
    Tiết 12: Một số bazơ quan trọng: NaOH
    Tiết 13: Một số bazơ quan trọng(tt): Ca(OH)2 – Thang pH
    Tiết 14 : Tímh chất hoá học của muối
    Tiết 15 : Một số muối quan trọng
    Tiết 16 : phân bón hoá học
    Tiết 17: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
    Tiết 18 : Luyện tập chương I
    Tiết 19 :Thực hành : Tính chất hoá học của bazơ và muối
    Tiết 20 : Kiểm tra 1 tiết
    CHƯƠNG II : KIM LOẠI
    Tiết 21 :Tính chất vật lí chung của kim loại
    Tiết 22 : Tính chất hoá học của kim loại
    Tiết 23 :Dãy hoạt động của kim loại
    Tiết 24 :nhôm
    Tiết 25 :Sắt
    Tiết 26 : Hợp kim sắt: gang ,thép
    Tiết 27 :An mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
    Tiết 28 :Luyện tập chương II
    Tiết 29 :Thực hành chương II: Tính chất hoá học của nhôm và sắt
    CHƯƠNG III :PHI KIM , SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TO H H
    Tiết 30 : Tính chất chung của phi kim
    Tiết 31,32 :Clo
    Tiết 33 :Cacbon
    Tiết 34 :Các oxít của cácbon
    Tiết 35 : On tập học kì I
    Tiết 36 :Kiểm tra học kì
    HỌC KÌ II
    Tiết 37 :Axít Cacboníc và muối cacbonát
    Tiết 38 : Silíc . Công nghiệp silicát
    TIẾT 39,40 : Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
    Tiết 41: Luyện tập chương III
    Tiết 42 :Thực hành :Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng
    CHƯƠNG IV : HYĐRÔCACBON , NHIÊN LIỆU
    Tiết 43 : Khái niệm về hợp chất hữu cơ
    Tiết 44 : Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
    Tiết 45 :Mêtan
    Tiết 46 :Etilen
    Tiết 47 :Axêtilen
    Tiết 48 :Benzen
    Tiết 49 : Luyện tập
    Tiết 50 :Kiểm tra 1 tiết
    Tiết 51 :Dầu mỏ và khí thiên nhiên
    Tiết 52 :Nhiên liệu
    Tiết 53 : Thực hành :Tính chất hoá học của hyđrôcacbon
    CHƯƠNG V : DẪN XUẤT CỦA HYĐRÔCACBON , PÔLIME
    Tiết 54 : Rượu etylíc
    Tiết 55 :Axít axêtíc
    Tiết 56 :Mối liên hệ giữa êtilen , rượu êtylíc và axít axêtic
    Tiết 57 :Chất béo
    Tiết 58 : Luyện tập : Rượu êtilíc , axít axêtíc và chất béo
    Tiết 59 : Thực hành : Tính chất của rượu và axít
    Tiết 60 :Kiểm tra 1 tiết
    Tiết 61 : Glucozơ
    Tiết 62 :Săccarozơ
    Tiết 63 :Tinh bột và xenlulôzơ
    Tiết 64 :Prôtein
    Tiết 65,66 :Polime
    Tiết 67 : Thực hành :Tính chất của gluxit
    Tiết 68,69: On tập cuối năm
    Tiết 70 : Kiểm tra học kì II.
    II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
    1.Không thêm bớt nội dung và không thay đổi cấu trúc của chương trình như đã được trình bày trong bản phân phối chương trình
    2.Phần lớn mỗi bài học được sắp xếp trong 1tiết , những bài còn lại xếp 2 tiết thì viêc ngắt mỗi tiết do tổ chuyên môn thống nhất thực hiện
    3. Điểm thực hành 45 phút hệ số 2-Ở lớp 8 điểm thực hành được lấy vào tiết 20 học kì I, tiết 67 học kì II -Ở lớp 9 điểm thực hành được lấy vào tiết 29 học kì I, tiết 67 học kì II
    4.So với PPCT trước đây, PPCT mới có thay đổi là :Hoá học lớp 8: Tiết kiểm tra viết ở tiết thứ 53 đem xuống tiết 59.Hoá hoc 9:tiết kiểm tra viết ở tiết thứ 57 đem xuống tiết 60 và các tiết hầu hết là phân theo 1 tiét độc lập (hạn chế tiết đôi)


    Ngày soạn :22/8/10
    Tuần: 1 ,Tiết 1 ÔN TẬP ĐẦU NĂM
    I/Mục tiêu :
    Giúp học sinh hệ thống hoá lại những nội dung cơ bản của hoá học 8 .Trong đó khắc sâu những phần cơ bản ,nhằm chuẩn bị trực tiếp cho việc học nội

    Avatar
    [Giáo án] Hóa học
     
    Gửi ý kiến

    Nhấn ESC để đóng