Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Dành cho Quảng cáo

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    KẾ HOẠCH PHỤ ĐAO HS YẾU KÉM

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Đào Bằng
    Ngày gửi: 22h:24' 29-10-2010
    Dung lượng: 156.0 KB
    Số lượt tải: 257
    Số lượt thích: 0 người
    Phòng giáo dục và Đào tạo
    Huyện Nga Sơn
    Trường THCS Nga hải
    : /QĐ -
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Nga Hải, ngày 10 tháng 9 năm 2010
    
    
    Quyết định
    V/v ban hành Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém
    Năm học 2010 – 2011
    Hiệu trưởng trường THCS Nga Hải

    - Căn cứ Luật Giáo dục 2005;
    - Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
    - Căn cứ vào nhiệm vụ giáo dục được giao của trường THCS Nga Hải;
    - Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ giáo viên trường THCS Nga Hải năm học 2010-2011;
    - Theo đề nghị của Hội đồng giáo dục,
    Quyết định

    Điều 1. Phê duyệt và ban hành "Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2010 - 2011" kèm theo Quyết định này.
    Điều 2. Giao cho bộ phận chuyên môn và các tổ chuyên môn chỉ đạo thực hiện để hoàn thành xuất sắc kế hoạch.
    Điều 3. Toàn thể cán bộ giáo viên, các Tổ chuyên môn, bộ phận Tài vụ và học sinh trường THCS Nga Hải có trách nhiệm thi hành quyết định này.
    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
    Hiệu trưởng    Thịnh Văn Bạch
    Phòng giáo dục và Đào tạo
    Huyện Nga Sơn
    Trường THCS Nga hải
    : /QĐ -
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Nga Hải, ngày 10 tháng 9 năm 2010
    
    
    Quyết định
    V/v phân công giáo viên dạy phụ đạo học sinh yếu kém
    Năm học 2010 – 2011
    Hiệu trưởng trường THCS Nga Hải

    - Căn cứ Luật Giáo dục 2005;
    - Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
    - Căn cứ vào nhiệm vụ giáo dục được giao của trường THCS Nga Hải; Nghị quyết Hội nghị cán bộ giáo viên trường THCS Nga Hải năm học 2010-2011;
    - Theo đề nghị của Hội đồng giáo dục,
    Quyết định

    Điều 1. Phân công cho những Ông ( Bà ) có tên sau và dạy các môn, khối lớp kèm theo tham gia dạy phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2010 - 2011:

    1
    Nguyễn Thị Lệ Hằng
    Môn Văn
    Lớp 6
    
    2
    Trần Thị Huyền
    Môn Văn
    Lớp 7
    
    3
    Mai Thị Thắm
    Môn Văn
    Lớp 8
    
    4
    Mai Thị Hồng
    Môn Văn
    Lớp 9
    
    5
    Nguyễn Văn Thao
    Môn Toán
    Lớp 6
    
    6
    Mai Thị Nhạn
    Môn Toán
    Lớp 7
    
    7
    Mai Thị Nga
    Môn Toán
    Lớp 8
    
    8
    Mai Thị Rin
    Môn Toán
    Lớp 9
    
    9
    Nguyễn Bá Phong
    Môn Hoá
    Lớp 8,9
    
    10
    Lê Văn Hùng
    Môn Lý
    Lớp 8,9
    
    11
    Nguyễn Thị Quyên
    Môn T.Anh
    Lớp 6,7
    
    12
    Phạm Thị Liên
    Môn T.Anh
    Lớp 8,9
    
    
    Điều 2.
     
    Gửi ý kiến
    print