Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

let's go 2a

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Đức Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:04' 22-12-2008
Dung lượng: 421.0 KB
Số lượt tải: 1893
Số lượt thích: 0 người
Week : 01
Date up planning: 15/08/2008 : 17/ 08/ 2008
Date up Teaching: 18,20/08/2008 :20,22/ 08/ 2008
Grade :5 Period:01,02
Unit : Prepare for
Academic year


Aims:
By the end of the lesson Student will be able to review some Knowledge in let’s go 1B.
Knowledge:
a. Vocabulary:
b. Structure:
Skill:
Main : Speaking; Reading.
Sub : Writing; Listening.
Teaching – AIDS: Books, Record, and Cassettes let’s go 1B.
Steps of teaching:

Focus
Activities
Contents

1. Warm up
and Review

T and Students sing some English songs.


2. Presentation
a. review.
T asks Students to review some structures and grammar. Then guides Students to practice.
Students practice.
b. Practice.
T guides ps practice in pairs.
T: How are you, today?
Students: Fine. Thank you.
… … …
T: What’s your name?
S1: My name is ( Lan). What’s your name?.
S2: My name is ( Cuong)….

3. Open your book4. Extension
Back-to-back.
Students practice in pairs.
S1: Hi, (Mary). How are you?
S2: I’m fine. How are you?
S1:I’m fine. Thank you.
… … …

5.Homework
Ask Students to learn the lesson by heart.
Students do all exercises in the exercises in book.
Students prepare for Unit 1 “Let’s talk”.
KD: / 08 /2008
BGHWeek : 02
Date up planning:22/08/2008 :22/ 08/ 2008
Date up Teaching:25,27/08/2008 :27,29/ 08/ 2008
Grade : 5 Period: 03,04
Unit : 1
Lesson : LET’S TALK

Aims:
By the end of the lesson Student’s be able to greet one another.
Know ledges:
Vocabulary: Good bye. See you later.
Structure:
-How are you?
Fine. Thank you.
Goodbye. See you later.
Skill:
Main : Speaking; Reading.
Sub : Writing; Listening.

Teaching –Aids: books, puppets, CD player.
Steps of teaching:

Focus
Activities
Contents

1. Warm up
and Review
Chain drill.
T:How are you?
Ps : I’m fine. Thank you.
T: What’s your name?
Ps: My name’s …

2. Presentation
a. Review the first part of the dialogue.
T uses puppets to model the D.
Ps repeat.

b. Practice.
T guides ps practice
c. . Present the second part of the dialogue.
T uses puppet to guide Students practice.
Students practice the D in groups then change the roles.

d. Practice.
Students practice.
Puppet A: Hi. How are you?
Puppet B: Fine. Thank you.
T: puppet A.
Students: Puppet B.
Group A: Hi. How are you?
Group B: Fine. Thank you.
… … … … …

Puppet A: Goodbye (Kate).
Puppet B: See you later.
T: Puppet A.
Students: Puppet B.
Group A: Goodbye (Kate).
Group B: See you later.
… … …

3. Open your book
+ T opens the book and introduces.
+ Students open their book and listen the tape.
+ Present the paradigm and contraction on page 2
+ practice.
* Grammar:
- Good-bye. See you later.


4. Extension
Beanbag circle.
Students practice.

Students practice in pairs.
ex
T: What’s your name?
S2: My name is ( Kate).
T: Hi,(Kate). How are you?
S1:Fine. Thank you.

5.Homework
Ask Students to learn the lesson by heart.
Students do all exercises in the xercisesbook.
Students prepare “Let’s sing”.
KD: / 08 /2008
BGH
Week : 03
Date up planning: 30/08/2008 :31/ 08/ 2008
Date up Teaching: 03,06/09/2008 :03,05/ 09/ 2008
Grade : 5 Period: 05,
Avatar
Giáo viên chuyên tin mà ko bik sao?
No_avatar
- O tieu hoc hau nhu cac truong deu yeu cau gv soan bai bang tieng viet. Soan bang tieng anh nhu the chuyen mon truong co kiem tra duoc khong?
No_avatar

sao lai soan chung 2 tiet nhap 1.phai tach ra chu?lam sao day dc?

 

Avatar
làm thế nào để thay đổi đổi được mật khẩu mình đang dùng ở violet . Em bị người ta lấy tên đăng nhập của mình dùng suốt. Ai biết giúp em với.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓