Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  PPCT năm học 2010-2011 đầy đủ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Chế Phương Anh
  Ngày gửi: 20h:02' 30-09-2010
  Dung lượng: 106.0 KB
  Số lượt tải: 54
  Số lượt thích: 0 người

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7
  Cả năm: 3 tiết x 35 tuần = 105 tiết
  HKI: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết
  HKII: 3 tiết x 17 tuần =51 tiết
  Học kỳ 1
  Unit
  Contents
  Periods
  
  
  Unit 1
  Back to school
  (5 tiết)
  Ôn tập kiểm tra
  A1 ,A4,
  A2
  A3, A5, A6
  B1,B2,B3
  B4, B5, B6, B7

  01
  02
  03
  04
  05
  06
  
  
  Unit 2
  Personal information
  (6 tiết)
  A1,A2,A3
  A4
  A5, A6*,A7*
  B1,B2,B3
  B4,B5
  B6,B7,B8*

  07
  08
  09
  10
  11
  12
  
  
  Unit 3
  At home
  (5 tiết)
  A1
  A2, A3, (A4)
  B1
  B2,B3,B4
  B5,B6*

  13
  14
  15
  16
  17
  
  
  Language focus 1
  TEST
  TEST CORRECTION
  18
  19
  20
  
  
  Unit 4
  At school
  (5 tiết)
  A1,A2,A3
  A4,A5
  A6,A7
  B1,B2
  B3,B4, (B5)
  21
  22
  23
  24
  25
  
  
  Unit 5
  Work and play
  (5 tiết)
  A1
  A2,A3*
  A4,A5,A6*
  B1,B2
  B3,B4*
  26
  27
  28
  29
  30
  
  
  Unit 6
  After school
  (6 tiết)
  
  A1
  A2 (5)
  A3,A4
  B1
  B2
  B3,B4*
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  
  
  
  Language focus 2
  TEST
  TEST CORRECTION
  37
  38
  39
  
  
  Unit 7
  The world of work
  (5 tiết)
  
  A1
  A2,A3
  A4
  B1
  B2,B3,B4
  
  40
  41
  42
  43
  44
  
  
  Unit 8
  Places
  (5 tiết)
  
  A1,A2
  A3
  A4,A5
  B1, B5
  B2,B3, B4

  
  45
  46
  47
  48
  49
  
  
  
  REVIEW
  REVIEW
  REVIEW
  TEST
  TEST CORRECTION
  
  50
  51
  52
  53
  54
  
  

  Học kỳ 2

  Unit
  Contents
  Periods
  
  
  Unit 9
  At home and away
  (5 tiết)
  A1
  A2 , A3
  A4 (5)
  B1,B2
  B3,B4
  55
  56
  57
  58
  59
  
  
  Language focus 3
  60
  
  
  Unit 10
  Health and hygience
  (5 tiết)
  
  A1
  A2,A3
  A4
  B1 , B2
  B3, B4, B5*
  
  61
  62
  63
  64
  65
  
  
  Unit 11
  Keep fit, stay heathy
  (5 tiết)
  
  A1
  A2,A3
  B1
  B2*,B3
  B4, B5
  
  66
  67
  68
  69
  70
  
  
  
  TEST
  TEST CORECTION
  
  71
  72
  
  
  Unit 12
  Let’s eat
  (5 tiết)
  
  A1
  A2, A4
  A3, A5
  B1
  B2,B3, B4
  
  73
  74
  75
  76
  77
  
  
  Language focus 4
  78
  
  
  Unit 13
  Activities
  (5 tiết)
  A1,A2*
  A3,A5
  A4, (6)
  B1,B2
  B3,B4*
  79
  80
  81
  82
  83
  
  
  Unit 14
  Freetime full
  (5 tiết)
  
  A1
  A2
  A3, A4
  B1,B2
  B3,B4
  
  84
  85
  86
  87
  88
  
  
  TEST
  TEST CORECTION
  89
  90
  
  
  Unit 15
  Going out
  (5 tiết)
  A1
  A2,A3
  B1,B2
  B3
  B4
  91
  92
  93
  94
  95
  
  
  Unit 16
  People and Places
  (5 tiết)
  
  A1,A2
  A3,A4
  B1
  B2,B3*
  B4,B5
  
  96
  97
  98
  99
  100
  
  
  Language focus
  REVIEW
  REVIEW
  TEST
  TEST CORRECTION
  101
  102
  103
  104
  105
  
  

   
  Gửi ý kiến