Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • PPCT Tự chọn English 10,11,12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Kieu Van Tinh
  Ngày gửi: 14h:51' 29-09-2010
  Dung lượng: 210.0 KB
  Số lượt tải: 894
  Số lượt thích: 0 người

  Phân phối chương trình tự chọn tiếng Anh lớp 10

  Cả năm : 37 tuần = 35 tiết
  HKI : 19 tuần =18 tiết
  HKII : 18 tuần = 17 tiết

  Học kỳ I

  Bài
  Chủ đề
  Số tiết
  Tiết theo PPCT
  Ghi chú
  
  Tự chọn 01
  Grammar-Tenses of verbs
  1
  1
  
  
  Tự chọn 02
  Grammar-Gerund and to infinitive
  1
  2
  
  
  Tự chọn 03
  Writing-about people’s background
  1
  3
  
  
  Tự chọn 04
  Grammar-Past perfect & past simple
  1
  4
  
  
  Tự chọn 05
  Writing- a letter of complaint
  1
  5
  
  
  Tự chọn 06
  Grammar-Relative clauses
  1
  6
  
  
  Tự chọn 07
  Grammar- The present continuous/Be going to
  1
  7
  
  
  Tự chọn 08
  Grammar- The present perfect/ The present perfect passive
  1
  8
  
  
  Tự chọn 09
  Pronunciation-Exercises
  1
  9
  
  
  Tự chọn 10
  Pronunciation-Exercises
  1
  10
  
  
  Tự chọn 11
  Grammar- The past simple/Past perfect
  1
  11
  
  
  Tự chọn 12
  Speaking-Expressing agreements and disagreement
  1
  12
  
  
  Tự chọn 13
  Writing- a confirmation letter.
  1
  13
  
  
  Tự chọn 14
  Grammar- Because of and in spite of
  1
  14
  
  
  Tự chọn 15
  Grammar-Reported statements
  1
  15
  
  
  Tự chọn 16
  Grammar-Reported statements
  1
  16
  
  
  Tự chọn 17
  Review for the first’s term test (1)
  1
  17
  
  
  Tự chọn 18
  Review for the first’s term test (2)
  1
  18
  
  
  Total
  
  18
  1
  
  
  
  Học kỳ II

  Bài
  Chủ đề
  Số tiết
  Tiết theo PPCT
  Ghi chú
  
  Tự chọn 19
  Writing a letter of invitation
  1
  19
  
  
  Tự chọn 20
  Grammar- Conditional sentence type 2
  1
  20
  
  
  Tự chọn 21
  Grammar- The passive voice
  1
  21
  
  
  Tự chọn 22
  Pronunciation-Exercises
  1
  22
  
  
  Tự chọn 23
  Grammar- Conditional sentence type 3
  1
  23
  
  
  Tự chọn 24
  Writing-Describing information from a table
  1
  24
  
  
  Tự chọn 25
  Grammar- To+ infinitive to talk about purposes
  1
  25
  
  
  Tự chọn 26
  Grammar-Wh-questions
  1
  26
  
  
  Tự chọn 26
  Pronunciation-Exercises
  1
  27
  
  
  Tự chọn 28
  Writing- a profile
  1
  28
  
  
  Tự chọn 29
  Speaking-Expressing attitudes/preferences and talking about a film
  1
  29
  
  
  Tự chọn 30
  Writing- an anouncement
  1
  30
  
  
  Tự chọn 31
  Grammar- Attitudinal adjectives
  1
  31
  
  
  Tự chọn 32
  Grammar- Will & going to
  1
  32
  
  
  Tự chọn 33
  Grammar-Non defining & defining relative clauses
  1
  33
  
  
  Tự chọn 34
  Grammar-Comparatives and superlatives
  1
  34
  
  
  Tự chọn 35
  Review for the second’s term test
  1
  35
  
  
  Total
  
  17
  
  
  
  Phân phối chương trình tự chọn tiếng Anh lớp 11

  Cả năm : 37 tuần = 35 tiết
  HKI : 19 tuần =18 tiết
  HKII : 18 tuần = 17 tiết

  Học kỳ I

  Bài
  Chủ đề
  Số tiết
  Tiết theo PPCT
  Ghi chú
  
  Tự chọn 01
  Writing about a friend
  1
  1
  
  
  Tự chọn 02
  Grammar- Infinitive with to/without to
  1
  2
  
  
  Tự chọn 03
  Grammar- Tense revision.
  1
  3
  
  
  Tự chọn 04
  Grammar- Infinitive and gerund
  1
  4
  
  
  Tự chọn 05
  Writing- a personal letter to describe a past experience
  1
  5
  
  
  Tự chọn 06
  Grammar- Passive infinitive and gerund
  1
  6
  
  
  Tự chọn 07
  Grammar- Gerund and present participle
  1
  7
  
  
  Tự chọn 08
  Speaking-Talking about literacy problems and offering solutions
  1
  8
  
  
  Tự chọn 09
  Grammar: Perfect gerund and perfect participle
  1
  9
  
  
  Tự chọn 10
  Writing- Describing information in a table
  1
  10
  
  
  Tự chọn 11
  Grammar- Reported speech with infinitive
  1
  11
  
  
  Tự chọn 12
  Speaking- Talking about a competition contest
  1
  12
  
  
  Tự chọn 13
  Writing-

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng