Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Ho so chuyen dang Chinh thuc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Phạm Xuân Thủy
  Ngày gửi: 11h:41' 10-09-2010
  Dung lượng: 61.0 KB
  Số lượt tải: 50
  Số lượt thích: 0 người
  QUI TRÌNH XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC


  1. CÁC CĂN CỨ
  Điều 5 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 25/04/2006)
  Khoản 7 của Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung ương "Quy định thi hành Điều lệ đảng"
  Khoản 4 của Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"
  Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng"
  2. THỦ TỤC HỒ SƠ (THEO HƯỚNG DẪN 08-HD/BTCTW)

  TT
  Mẫu biểu
  Tên gọi
  Ghi chú
  
  
  Mẫu CN-ĐVM
  Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới
  Do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp
  
  
  Mẫu 10-KNĐ
  Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị
  Đảng viên dự bị thực hiện
  
  
  Mẫu 11-KNĐ
  Bản nhận xét Đảng viên dự bị
  Đảng viên hướng dẫn thực hiện
  
  
  Mẫu 12-KNĐ
  Tổng hợp ý kiến nhận xét kèm theo phiếu Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (Mẫu 12B-KNĐ) các tổ chức chính trị-xã hội nơi làm việc (Mẫu 12C-KNĐ).
  Chi ủy Chi bộ thực hiện
  
  
  Mẫu 13-KNĐ
  Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  Chi bộ thực hiện
  
  
  Mẫu 14-KNĐ
  Báo cáo Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  Đảng ủy Bộ phận thực hiện
  
  
  Mẫu 15-KNĐ
  Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  Đảng ủy cơ sở thực hiện
  
  
  Mẫu 16-KNĐ
  Quyết định Công nhận đảng viên chính thức, kèm theo Biên bản họp Ban Thường vụ.
  Ban Thường vụ, VP Đảng uỷ thực hiện
  
  
  Thứ tự sắp xếp hồ sơ: Đề nghị sắp theo đúng thứ tự trên.

  3. QUI TRÌNH THỰC HIỆN (TRÍCH HƯỚNG DẪN 03-HD/BTCTW)
  4. Điều 5: Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại), gồm có:
  4.1- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.
  Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận.
  4.2- Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.
  Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ làm lễ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức. Nội dung kiểm điểm phải nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại.
  4.3- Bản nhận xét của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.
  Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản “Nhận xét đảng viên dự bị`` để báo cáo chi bộ; nội dung nhận xét cần lêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị.
  4.4- Bản nhận xét của đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú.
  a) Phạm vi, hình thức tổ chức và thủ tục lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị được tiến hành như hướng dẫn tại điểm 3 (3.8) của Hướng dẫn này.
  b) Chi uỷ nơi có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chỉ bộ, kèm theo ý kiến của từng đoàn thể và của chi uỷ nơi cư trú.
  4.5- Nghị quyết của chi bộ, đảng uỷ cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức  của cấp có thẩm quyền.
  a) Nội dung và cách tiến hành của của chi bộ, Đảng uỷ bộ phận nếu có), đảng uỷ cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 (3.9, 3.10, 3. 11) của Hướng dẫn này.
  b) Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy công bố quyết định trong hội nghị chi bộ gần nhất.
  4.6- Thủ tục xoá tên đảng viên dự bị,
  a) Đảng viên
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng