Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bai tap chuong N-P chuoi phan ung

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đặng Vinh
  Ngày gửi: 14h:07' 21-07-2010
  Dung lượng: 156.0 KB
  Số lượt tải: 345
  Số lượt thích: 0 người
  I/ CHUỖI PHẢN ỨNG:

  1/ NH4Cl → NH3 → N2 → NO → NO2 → HNO3 → NaNO3 → NaNO2
  ↑ ↓
  CuO NH4NO3 → NH3
  2/ Nitơ → Khí amoniac → Amonisunfat → Khí amoniac → Amoni hiđrocacbonat → Amonicacbonat → khí cacbonic → cacbon mono oxit
  3/ Al → H2 → NH3 → (NH4)2SO4 → NH3 → NH4NO3 → N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → Fe(NO3)3 → Fe2O3

  4/ Canxi nitrua → Khí amoniac → Nitơ (II) oxit → Nitơ (IV) oxit → Axit nitrơ → Axit nitric → Amoni nitrat → Đinitơ oxit
  5/ Zn → H2 → NH3 → Cu → Cu(NO3)2 → NO2 → HNO3 → H3PO4 → Ba3(PO4)2 → Ba(H2PO4)2
  6) Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau, viết các phương trình phản ứng :
  
  7)Sơ đồ phản ứng sau đây cho thấy rõ vai trò của thiên nhiên và co người trong việc chuyển nitơ từ khí quyển vào trong đất, cung cấp nguồn phân đạm cho cây cối :
  
  Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng trong sơ đồ chuyển hóa trên.

  8)Lập phương trình hóa học cho các phản ứng sau :
  a)Fe+HNO3(đặc, nóng)NO2(+..... b)Fe+HNO3(loãng) NO(+....
  c)Ag+HNO3(đặc, nóng)NO2(+..... d)P+ HNO3(đặc) NO2(+.H3PO4+...
  9) Lập các phương trình hóa học sau đây :
  1. Fe + HNO3 (đặc) NO2 + ? + ?
  2. Fe + HNO3 (loãng) NO + ? + ?
  3. FeO + HNO3 (loãng) NO + ? + ?
  4. Fe2O3 + HNO3 (loãng) ? + ?
  5. FeS + H+ + NO N2O + ? + ? + ?
  10) Viết các phương trình hóa học để thực hiện các sơ đồ chuyển hóa sau :
  
  

  11). a. Hãy viết các phương trình phản ứng hoá học thực hiện dãy biến hoá sau:
  A1N2 A2 A3 A4 A5 A3

  12) Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau :
  
  13)Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau :
  Bột photphorit axit photphoric amophot canxi photphat axit photphoric supephotphat kép.
  14) Viết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau :
  
  

  15)Lập các phương trình phản ứng sau đây :
  a) NH3 + Cl2dư ( N2 + ….
  b) NH3 + CH3COOH ( …
  c) Zn(NO3)2 ...
  d) NH3 dư + Cl2 ( NH4Cl + …
  e) (NH4)3PO4 H3PO4 + …
  16)Lập phương trình phản ứng dưới dạng ion và phân tử :
  a) K3PO4 và Ba(NO3)2
  b) Na3PO4 + CaCl2
  c) Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 với tỉ lệ mol 1 :1
  d) (NH4)3PO4 + Ba(OH)2
  17) Xác định A, B, C, D, E, F, G, H, I và cân bằng các phản ứng sau:
  1/ A↑ + B↑ C (khí)
  2/ C + HCl → D
  3/ D + AgNO3 → F + G↓
  4/ Zn + HCl → E + B↑
  5/ F A (khí) + I (khí) + H
  6/ B + I H
  18) Cho dãy biến hóa sau:

  A3 (khí)
  NH3 → A1 → A2
  A4 (khí)

  Hãy xác định A1 , A2 , A3 , A4 , trong sơ đồ trên.
   
  Gửi ý kiến