Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Mau bien ban bau cu BCH cong doan

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyên Thị Thanh
  Ngày gửi: 19h:59' 16-07-2010
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 687
  Số lượt thích: 0 người
  Công đoàn giáo dục Quảng Trạch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
  Công đoàn T H Quảng Tiến. Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

  Chương trình làm việc của ban bầu cử
  (Sau khi công bố danh sách ban bầu cử)

  1/ Công bố thể lệ, nguyên tắc bầu cử.( Trưởng ban) **
  2/ Tiến hành bầu cử Ban chấp hành CĐ nhiệm kỳ 2010 - 2012.
  + ứ ng cử.
  + Đề cử.
  + Công bố danh sách ứng cử, dề cử.
  + Lấy biểu quyết của đại hội về danh sách bầu cử)
  + Phát phiếu bầu,
  + Thu phiếu.
  3/ Kiểm phiếu và lập biên bản bầu cử.
  4/ Công bố kết quả bầu cử BCH : ( Trưởng ban bầu cử )

  ---------------------------------
  ** Nguyên tắc thể lệ bầu cử

  I / tắc bầu cử : Bằng hình thức bỏ phiếu kín.
  - Phiếu bầu cử đã có đóng dấu của ban chấp hành công đoàn.
  II/ Thể lệ bầu cử :
  -Tất cả các đoàn viên công đoàn đều được quyền ứng cử, đề cử vào ban chấp hành công đoàn.
  ( Các Đ/C HĐNH chưa được kất nạp đoàn viên không có quyền ứng cử, đề cử)
  - Ghi đầy đủ, đúng họ tên, chức danh hiện tại của người minh muốn bầu vào phiếu bầu cử.
  - Mỗi đ/c chỉ được bầu 1 phiếu.
  - Không ghi người ngoài danh sách ứng cử đề cử đã được công bố.
  - Phiếu bầu BCH chỉ ghi số lượng nhiều nhất là 3 người.( Có thể ít hơn)
  - Phiếu bầu phải có dấu của BCH.
  III/ Phiếu bầu hợp lẹ và không hợp lệ :
  1/ Phiếu bầu không hợp lệ gồm những trưòng hợp sau :
  - Để phiếu trắng.
  - Phiếu bầu thừa số lượng đã được biểu quyết
  - Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách sđã được thông qua.
  - Phiếu có đánh dấu riếng hoạc dùng từ 2 màu mực trở lên.
  Phiếu không đóng dấu của BCH theo qui định.
  2/ Phiếu bầu hợp lệ:
  Phiếu không nằm ở m,ục 1.
  Phiếu bầu thiếu số lượng theo qui định vẫn hợp lệ


  BCT Đại hội
  Đai hội công đoàn Đại hội công đoàn
  Tiểu học Quảng Tiến. Tiểu học Quảng Tiến
  ---------oOo---------- ------------oOo---------

  Phiếu bầu cử Phiếu bầu cử
  Ban Chấp hành Công đoàn Ban Chấp hành Công đoàn
  Nhiệm kỳ 2010 - 2012. Nhiệm kỳ 2010 - 2012

  TT
  Họ và tên
  Chức
  danh
  
  TT
  Họ và tên
  Chức danh
  
  1
  

  
  
  1
  
  
  
  2
  

  
  
  2
  
  
  
  3
  

  
  
  3
  
  
  
  


  Đai hội công đoàn Đại hội công đoàn
  Tiểu học Quảng Tiến. Tiểu học Quảng Tiến
  ---------oOo---------- ------------oOo---------

  Phiếu bầu cử Phiếu bầu cử
  Ban Chấp hành Công đoàn Ban Chấp hành Công đoàn
  Nhiệm kỳ 2010 - 2012. Nhiệm kỳ 2010 - 2012

  TT
  Họ và tên
  Chức
  danh
  
  TT
  Họ và tên
  Chức danh
  
  1
  

  
  
  1
  
  
  
  2
  

  
  
  2
  
  
  
  3
  

  
  
  3
  
  
  
    Công đoàn giáo dục Quả
   
  Gửi ý kiến