Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  giao an ca nam

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Phượng
  Ngày gửi: 14h:19' 04-11-2008
  Dung lượng: 604.0 KB
  Số lượt tải: 315
  Số lượt thích: 0 người
  Grade 9:
  Period 1
  Revision the past simple tense
  I_ Objective:
  By the end of the lesson, ss will be able to get further practice in the past simple tense.
  II_ Language content:
  1.Vocablulary
  Revision.
  2.Structure:
  _ I watched TV last night.
  _ I was at home yesterday.
  _ I bought this book 2 days ago.
  III_ Teaching method:
  Individual work_ pairwork_ whole class.
  IV_ Teaching aids:
  Textbook, grammar book, photocopies.
  V_ Teaching procedures:

  Teacher
   Students
  
  1. Warm-up.
  * Chatting:
  1. What was the weather like last night?
  2. What did you do last night?
  3. What time did you go to bed?

  2. Presentaction.
  I_ Revision:
  _ Write the answers of the three above questions on the board and tell the ss that today we are going to revise the past simple tense.
  Eg: _ It was hot.
  _ I watched TV.
  _ I went to bed at 10 o`clock.
  _ The past simple tense:
  1. Form:
  a. To be: Was
  Were ( not )
  b. V V_ ed -- ) Didn`t + V
  ? ) Did + S + V ?
  Cột 2

  2. Uses:
  _ Diễn tả 1 hành động, sự kiện hay tình huống xảy ra ở 1 thời điểm cụ thể trong quá khứ và đã chấm dứt. Trong câu thường có các từ như: Yesterday, ago, last, in + thời gian ở quá khứ.
  Eg: I watched TV last night.
  _ Dùng trong văn kể chuyện ( kể lại 1 loạt sự việc xảy ra theo trình tự thời gian ). Trong câu thường có các từ như: once, …
  _ Diễn tả một thói quen ở quá khứ.
  3. V ( V_ed
  a. V + ed ( đối với động từ có quy tắc ).
  b. Nếu V tận cùng bằng " e" , thì chỉ cần thêm " d ".
  c. Nếu V tận cùng bằng 1 phụ âm + " y ", thì đổi " y " thành " i " rồi thêm " ed ".
  d. Nếu V 1 vần tận cùng bằng 1 nguyên âm đơn + phụ âm thì gấp đôi phụ âm cuối + " ed " ( không gấp đôi cuối phụ âm cuối là: X, W, Y ).
  4. Cách phát âm đuôi ED: /id / : /t /, / d /
  /t / : /p,k,f,s,ts../
  / d /--còn lại
  3.Practice.
  Exercises:
  EX1: Write simple past verbs:
  talk , end , invite , laugh , rent , study , help , return , miss , call ,close , watch , wish , want , work , fix.


  EX2: Put the above simple past verbs into 3 columns according to how the ed_ ending is pronounced:
  [ t ] [ id ] [ d ]

  EX3: Change the following sentences into negative, yes/ no questions and make questions for the underlined words:
  1. She met Jane at five.
  2. They learnt English last year.
  3. Tom was sick.

  EX4: Supply the correct verb form:
  1. Last night I ( not watch ) TV.
  2. He made his first film when he ( be ) 12.
  3. Her family ( move ) to Hue in 1999.
  4. He ( come ) home, ( open ) the door, ( turn ) the light and ( begin ) to watch TV.
  5. They ( begin ) learning English when they ( be ) young.
  6. What he ( do ) yesterday?
  7. Uncle Ho ( be ) born in 1890 and ( die ) in 1969.

  4.Production.
  - Explain ss` troubles.
  _ Remind ss the use of reported speech, compound adj.

  5. Home work.
  _ Learn by heart the past simple tense.

  
  _ Listen and answer

  _ Listen


  _Copy


  - Individual work  - Pairwork  _ T- whole class.


  - Individual work  - Pairwork
  _ T- whole class.

  
  


  Grade 9:
  No_avatar
  Ai có giáo án "Lifelines" cho mình với. Giáo án cả năm nhá.post hoặc mail cho mình <Phuongminh-ts@yahoo.com>.Thank U
  No_avatar
  Ai có giáo án "Lifelines Elementary" cho mình với. Giáo án cả năm nhá.post hoặc mail cho mình <Phuongminh-ts@yahoo.com">Phuongminh-ts@yahoo.com>.Thank U
  No_avatarf

  Cho Minh xin giao an Lifelines pre-inter ca nam. Thanks alot

  Lam oi gui vao email cua minh: hoaihanhtk@gâmil.com. Thank U

  No_avatarf

  Cho Minh xin giao an Lifelines pre-inter ca nam. Thanks alot

  Lam oi gui vao email cua minh: hoaihanhtk@gmail.com">hoaihanhtk@gmail.com. Thank U

  No_avatarf
  ai co giao an "lìelines elementary " ca nam ko gui cho minh voi. nguyen.thiet2283@gmail.com">nguyen.thiet2283@gmail.com
  No_avatar

  AI CO GIAO AN Lifelines elementary CHO MINH XIN VOI.GUI VAO MAIL CHO MINH NHA. TUANTRANGTU2007@YAHOO.COM> CAM ON NHIEU NHA

   

  No_avatar
  tim sach giao vien cua lifelines kho qua. Ai co cho minh voi!
  No_avatarf
  ai có giáo án llifelines elementary cả năm ( bằng powerpoint càng tốt) cho minh với. Gửi vào mail cho mình lelem56@yahoo.com.vn. Cam on nhieu
  No_avatarf
  AI CO GIAO AN LIFELINES ELEMENTERY CO MINH XIN VOI. MINH CAN GAP CAM ON NHIEU NHA. GUI VAO MAIL CHO MINH. thity79@gmail.com">thity79@gmail.com . Thank you very much!
  No_avatarf

  Help me! Ai có giáo án và đề cương  Lifelines elementary cho mình xin với. mình rất cần. gửi mail cho mình nhé. hoanglanhou@ggmail.com.

  thanks a lot!!!

   
  Gửi ý kiến