Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7.doc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:57' 13-10-2008
  Dung lượng: 89.5 KB
  Số lượt tải: 459
  Số lượt thích: 0 người

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7
  Cả năm: 3 tiết x 35 tuần = 105 tiết
  HKI: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết
  HKII: 3 tiết x 17 tuần =51 tiết
  Học kỳ I
  Bài/Unit
  Tuần
  Nội dung
  Số tiết
  Tiết PP
  Ghi chú
  
  
  Unit 1
  Back to school
  (5 tiết)
  01
  01
  01
  02
  02
  02
  Ôn tập kiểm tra
  A1,A2
  A3,A4,A5
  B1,B2
  B3,B4
  B5,B6
  
  1
  2
  3
  4
  5
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  
  
   Unit 2
  Personal information
  (6 tiết)
  03
  03
  03
  04
  04
  04
  A1,A2,A3
  A4,A5
  A6*,A7*
  B1,B2,B3
  B4,B5
  B6,B7,B8*
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  
  
  Unit 3
  At home
  (5 tiết)
  05
  05
  05
  06
  06
  A1
  A2,A3, A4*
  B1
  B2,B3,B4
  B5,B6*
  1
  2
  3
  4
  4
  13
  14
  15
  16
  17
  
  
  
  06
  07
  07
  Language focus1
  Kiểm tra 1 tiết – bài số 1
  Chữa bài kiểm tra
  1
  1
  1
  18
  19
  20
  
  
  Unit 4
  At school
  (5 tiết)
  07
  08
  08
  08
  09
  A1,A2
  A3,A4
  A5,A6
  B1
  B2,B3,B4
  1
  2
  3
  4
  5
  21
  22
  23
  24
  25
  
  
  Unit 5
  Work and play
  (5 tiết)
  09
  09
  10
  10
  10
  A1
  A2,A3*
  A4,A5,A6*
  B1,B2
  B3,B4*
  1
  2
  3
  4
  5
  26
  27
  28
  29
  30
  
  
  Unit 6
  After school
  (6 tiết)
  11
  11
  11
  12
  12
  12
  A1
  A2
  A3,A4
  B1
  B2
  B3,B4*
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  
  
  
  
  13
  13
  13
  
  Language focus 2
  Kiểm tra 1 tiết – bài số 2
  Chữa bài kiểm tra
  
  1
  1
  1
  
  37
  38
  39
  
  
  
  Unit 7
  The world of work
  (5 tiết)
  
  14
  14
  14
  15
  15
  
  A1
  A2,A3
  A4
  B1
  B2,B3,B4
  
  1
  2
  3
  4
  5
  
  40
  41
  42
  43
  44
  
  
  
  Unit 8
  Places
  (5 tiết)
  
  15
  16
  16
  16
  17
  
  A1,A2
  A3,A4,A5
  B1
  B2,B3
  B4,B5
  
  1
  2
  3
  4
  5
  
  45
  46
  47
  48
  49
  
  
  
  
  17
  17
  18
  18
  18
  
  Ôn tập
  Ôn tập
  Ôn tập
  Ôn tập
  Kiểm tra học kỳ I
  
  1
  1
  1
  1
  1
  
  50
  51
  52
  53
  54
  
  
  
  Học kỳ II

  Bài/Unit
  Tuần
  Nội dung
  Số Tiết
  Tiết PP
  Ghi chú
  
   Unit 9
  At home and away
  (5 tiết)
  19
  19
  19
  20
  20
  A1
  A2
  A3,A4
  B1,B2
  B3,B4
  1
  2
  3
  4
  5
  55
  56
  57
  58
  59
  
  
  
  20
  Language focus 3
  1
  60
  
  
  
  Unit 10
  Health and hygience
  (5 tiết)
  
  21
  21
  21
  22
  22
  
  A1
  A2,A3,A4
  B1
  B2,B3
  B4,B5*
  
  1
  2
  3
  4
  5
  
  61
  62
  63
  64
  65
  
  
  
  Unit 11
  Keep fit, stay heathy
  (5 tiết)
  
  22
  23
  23
  23
  24
  
  A1
  A2,A3
  B1
  B2*,B3
  B4
  
  1
  2
  3
  4
  5
  
  66
  67
  No_avatar
  thank you
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng