Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giao an day them anh 8( de hieu, phu hop voi hoc sinh dai tra)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thị Tố Uyên
  Ngày gửi: 19h:54' 10-03-2010
  Dung lượng: 630.0 KB
  Số lượt tải: 2919
  Số lượt thích: 0 người
  Revision(1)
  I. Vocabulary:
  - (to) unite đoàn kết - (to) contact liên hệ với
  - (to) annoy làm bực mình - (to) rise/rose/risen mọc
  - (to) agree đồng ý, bằng lòng - (to) arrange sắp xếp, sắp đặt, thu xếp
  - (to) conduct thực hiện, tiến hành - (to) demonstrate biểu diễn
  - (to) emigrate di cư, xuất cảnh - (to) transmit truyền phát (tín hiệu )
  - (to) injure chấn thương, làm bị thương - (to) appear xuất hiện
  - (to) escape trốn thoát, bỏ trốn - (to) graze gặm cỏ
  - (to) own có, sở hữu - (to) sound nghe có vẻ
  - (to) tie trói, buộc - (to) highlight làm nổi bật
  - (to) underline gạch chân - (to) spell đánh vần
  - (to) enroll đăng ký vào học - (to) fill ( out) điền vào( mẫu đơn)
  - (to) recycle tái chế - (to) tutor dạy phụ đạo
  II. Bases of verbs( Các dạng thức cơ bản của động từ)
  Bare(gốc)
  Devided(chia)
  infinite
  (nguyênthể)
  Past(quákhứ)
  P2(quakh Phân từ)
  P1 (Hiện tại pp)
  Gerund (danh đt)
  
  annoy
  annoys
  to annoy
  annoyed
  annoyed
  annoying
  annoying
  
  agree
  agrees
  to agree
  agreed
  agreed
  agreeing
  agreeing
  
  arrange
  arranges
  to arrange
  arranged
  arranged
  arranging
  arranging
  
  own
  owns
  to own
  owned
  owned
  owning
  owning
  
  contact
  
  
  
  
  
  
  
  recycle
  
  
  
  
  
  
  
  buy
  buys
  to buy
  bought
  bought
  buying
  buying
  
  finish
  
  
  
  
  
  
  
  go
  goes
  to go
  went
  gone
  going
  going
  
  fly
  flies
  to fly
  flew
  flown
  flying
  flying
  
  rise
  rises
  to rise
  rose
  risen
  rising
  rising
  
  * Notes
  1. devided: a. put -es if the end with: ch, sh, o, ss, x, z-> watch, wash, finish, go, do, …….
  b. Change y-> i + es if the end with y but before it (ph-a)-> fly, try,study,deny,
  c. Remains-> +s
  2. Past: a. regular: + ed-> annoy, agree, arrange, own, contact, recycle,………..
  b. Irregular: buy, go, fly, rise,………..
  3. P2: a. regular: + ed-> annoy, agree, arrange, own, contact, recycle,………..
  b. Irregular: buy, go, fly, rise,………..
  III. Complete the correct form of the verbs
  Bare(gốc)
  Devided(chia)
  Past(quákhứ)
  P2(quakh Phân từ)
  
  carve ( khắc, chạm)
  
  
  
  
  include( bao gồm, kể cả)
  
  
  
  
  pour( rót, trào ra)
  
  
  
  
  fetch( đi lấy về)
  
  
  
  
  fix ( sữa lại, gắn lại)
  
  
  
  
  crush ( nghiền nát)
  
  
  
  
  grind ( xay nhỏ)
  
  ground
  
  
  have
  
  
  
  
  be
  
  
  
  
  fry ( rán, rang, chiên)
  
  
  
  
  see
  
  
  
  
  understand
  
  
  
  
  Revision(2)
  I. Vocabulary:
  - (to) rise in the east mọc ở hướng đông
  - (to) set in the west lặn ở hướng tây
  - (to) go/ move around the Earth quay quanh trái đất
  - (to) flow into the Atlantic Ocean chảy vào ấn độ dương
  - (to)
  No_avatar
  Thank you so much !
  Avatar

  0912107459 thanks. remember me ?

  No_avatar
  thanks
   
  Gửi ý kiến