Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài giảng giáo dục quốc phòng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Ngọc Vinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:43' 23-01-2010
  Dung lượng: 191.2 KB
  Số lượt tải: 2074
  Số lượt thích: 1 người (Thái Văn Đức)
  LỜI NÓI ĐẦU

  Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắsc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước như chỉ thị số 62-CT/Tw ngày 12/2 năm 2001 và gần đây nhất Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03-5-2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, Chính phủ cũng có Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10-7-2007 về Giáo dục quốc phòng - an ninh.
  Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bộ Quốc phòng, bộ Công an và bộ GD&ĐT, về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh để nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của mục tiêu giáo dục và đào tạo toàn diện, Bộ môn Giáo dục quốc phòng an ninh đã nghiên cứu, biên soạn cuốn bài giảng Giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho sinh viên của Học viện Nội dung cuốn sách đã cập nhật được những vấn đề mới, phù hợp với chương trình mới ban hành, theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24-12-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Bộ môn hi vọng cuốn sách này sẽ giúp ích được nhiều cho giảng viên, sinh viên Học viện trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song khó tránh khỏi những sơ suất nhất định. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí để cuốn sách ngày càng hoàn thiện. Các ý kiến đóng góp xin gửi về bộ môn GDQP – AN & TC khoa Cơ bản I.
  Xin chân thành cảm ơn.


  BỘ MÔN GDQP – AN & TC


  Chủ biên

  PHỤ TRÁCH MÔN HỌC GDQP – AN


  Trung tá Phạm Văn Điềm

  
  
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


  ANCT
   An ninh chinh trị
  
  
  ANQP
  An ninh quốc phòng
  
  
  AĐCL
  Bộ đội chủ lực
  
  
  BĐĐP
  Bộ đội địa phương
  
  
  BLLĐ
  Bạo loạn lật đổ
  
  
  BVTQ
  Bảo vệ Tổ quốc
  
  
  CT – TT
  Chính trị– tinh thần
  
  
  CHQS
  Chỉ huy quân sự
  
  
  CLQS
  Chiến lược quân sự
  
  
  CTND
  Chiến tranh nhân dân
  
  
  CNQP
  Công nghiệp quốc phòng
  
  
  CTCT
  Công tác chính trị
  
  
  CTĐ --CTCT
   Công tác Đảng, công tác chính trị
  
  
  CTQC
  Công tác quần chúng
  
  
  DBHB
  Diễn biến hòa bình
  
  
  DBĐV
  Dự bị động viên
  
  
  DQTV
  Dân quân tự vệ
  
  
   ĐLDT
  Độc lập dân tộc
  
  
  ĐLQS
  Đường lối quân sự
  
  
  ĐVQĐ
  Động viên quân đội
  
  
  ĐVQP
  Động viên quốc phòng
  
  
  GDQP
  Giáo dục quốc phòng
  
  
  KHQS
  Khoa học quân sự
  
  
  KH – CN
  Khoa học công nghệ
  
  
  KT- QP
  Kinh tế - quốc phòng
  
  
  KT – QP – AN
  Kinh tế - quốc phòng – an ninh
  
  
  KT – XH
  Kinh tế - xã hội
  
  
  KVPT
  Khu vực phòng thủ
  
  
  LLDBĐV
  Lực lượng dự bị động viên
  
  
  LLVT
  Lực lượng vũ trang
  
  
  NVQS
  Nghĩa vụ quân sự
  
  
  NTCD
  Nghệ thuật chiến dịch
  
  
  NTĐG
  Nghệ thuật đánh giặc
  
  
  NTQS
  Nghệ thuật quân sự
  
  
  PTDS
  Phòng thủ dân sự
  
  
  QĐND
  Quân đội nhân dân
  
  
  QNDB
  Quân nhân dự bị
  
  
  QNTT
  Quân nhân thường trực
  
  
  QPTD
  Quốc phòng toàn dân
  
  
  QP – AN
  Quốc phòng – an ninh
  
  
  SSCĐ
  Sẵn sàng chiến đấu
  
  
  TTQP
  Thế trận quốc phòng
  
  
  TCCT
  Tổng cục chính trị
  
  
  TCHC
  Tổng cục hậu cần
  
  
  TLAT
  Tiềm lực an toàn
  
  
  TLCTTT
  Tiềm lực chính trị tinh thần
  
  
  TLQP
  Tiềm lực quốc phòng
  
  
  TLQS
  Tiềm lực quân sự
  
  
  TLKT
  Tiềm lực kinh tế
  
  
  TTAN
  Thế trận an ninh
  
  

  HỌC PHẦN I
  MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ
  Bài 1:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓